Blog ifirma.pl

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku?

|
|
3 minut czytania
W dniu 16 grudnia 2022 r. do podpisu Prezydenta RP trafił projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który był rozpatrywany w trybie pilnym. Jest to nadzwyczajny środek legislacyjny mający na celu zapewnienie stałości cen gazu dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jak czytamy na stronie rządowej: projekt dotyczy kontynuacji w 2023 r. ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych, jak również odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych; projekt wprowadza m. in. max cenę za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych, a dla najbardziej wrażliwych odbiorców paliw gazowych, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych wprowadza dodatkowo mechanizm refundacji poniesionych kosztów podatku VAT.

Więcej na temat założeń wprowadzonych ustawą zamrażającą ceny gazu w 2023 roku przeczytasz w niniejszym artykule.

Regulacje przewidziane ustawą

Analizowany projekt ustawy reguluje kwestie takie jak:

 • cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 roku;
 • zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony, zwanej dalej „rekompensatą”;
 • zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
 • zasady i tryb wprowadzenia obowiązku przekazywania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny [por. art. 1 ustawy].

Cena maksymalna paliw gazowych

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalnej ceny za paliwa gazowe na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamrożona zostanie także wysokość stawek opłat dystrybucyjnych, bowiem jak się wskazuje w art. 3 ust. 2 ustawy jeżeli w umowach zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym, a odbiorcami uprawnionymi, w okresie dostaw paliw gazowych następującym po dniu 31 grudnia 2022 r. są ustalone ceny korzystniejsze dla tych odbiorców niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się ceny zgodnie z umowami, do czasu zakończenia ich obowiązywania.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, a mianowicie:

 • gospodarstwa domowe;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
 • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli np. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT

Wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo zwrot zapłaconej kwoty VAT. Gospodarstwa domowe, używające gazu z sieci do ogrzewania, będą mogły, po otrzymaniu faktury za zakup, składać wnioski o zwrot kwoty VAT, które wynikają z tych faktur.

Analogiczne uprawnienie będą miały gospodarstwa:

 • jednoosobowe z przeciętnym dochodem do 2 100 zł;
 • wieloosobowe, gdzie przeciętny dochód na osobę nie przekracza 1 500 zł na osobę.

Zwrot wysokości kwoty VAT będzie możliwy do uzyskania poprzez:

 • złożenie wniosku do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 30 dni od otrzymania faktury za dostawę gazu;
 • przedłożenie do podania faktury za gaz oraz dowód wpłaty.

Rekompensaty

Projekty ustawy przewiduje również, iż w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Podsumowanie

Istota rozwiązań przyjętych w projekcie dotyczy kwestii takich jak zagwarantowanie w 2023 roku maksymalnej ceny paliw gazowych dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, czy też utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych. Takie rozwiązania mają służyć zrekompensowaniu skutków stabilizacji cen dla odbiorców taryfowych a sama idea projektu ma pozwolić na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych jak i niektórych odbiorców wrażliwych.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu4

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie