Dodatek solidarnościowy – projekt ustawy

Prezydent przesłał na początku czerwca 2020 r. do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Naturalną konsekwencją długotrwałego zastoju gospodarczego jest zmniejszanie zatrudnienia, w konsekwencji część osób znajdzie się na zasiłku dla bezrobotnych. Stąd powstał pomysł wypłaty dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych.

Formuła dodatku solidarnościowego

Wypłata dodatku solidarnościowego stanowi formę zabezpieczenia finansowego dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu COVID-19. Taki dodatek ma być wypłacany przez okres 3 miesięcy co ma pomóc przetrwać osobom poszukującym nowej pracy.

Wysokość dodatku solidarnościowego

Dodatek ma być wypłacany w wysokości 1.400 zł w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., maksymalnie przez 3 miesiące. Aby otrzymać dodatek za czerwiec trzeba złożyć wniosek do 30 czerwca 2020 r.

Kto będzie uprawniony do otrzymania dodatku solidarnościowego?

O wypłatę dodatku będą się mogły ubiegać osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • były zatrudnione na umowę o pracę, która została z nimi rozwiązana po 31 marca 2020 r.,
  • umowa została rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta,
  • okres podlegania ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy wynosił co najmniej 90 dni.
 

Z dodatku solidarnosciowego nie skorzystają osoby, które podlegają pod ubezpieczenia społeczne albo obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, w tym osoby z ustalonym prawem do renty lub emerytury i rolnicy. Warunków podlegania ubezpieczeniom nie będzie się stosowało w stosunku do osób bezrobotnych. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie przysługiwało prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania dodatku nie będzie wliczany do okresu zasiłku dla bezrobotnych.

Składanie wniosków o dodatek solidarnościowy

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego będą składane do ZUS, ale jedynie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS. Taką formę przekazywania wniosków wybrano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że tylko 16% wniosków składanych elektronicznie zawiera błędy, a jeżeli chodzi o wnioski papierowe jest to 60%. Tym samym skróci się okres na wypłatę dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy będzie wolny od podatku dochodowego oraz potrąceń i egzekucji, a składki na ubezpieczenia społeczne będą finansowane z budżetu państwa.

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych

W tym samym projekcie ustawy proponuje się podniesienie zasiłku dla bezrobotnych w ciągu pierwszych 90 dni do kwoty 1.200 zł i w ciągu kolejnych dni posiadania prawa do otrzymywania zasiłku do kwoty 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych planowane jest od 1 września 2020 r.

Podwyższoną kwotę zasiłku od 1 września 2020 r. miałyby otrzymać zarówno osoby, które już pobierają zasiłek jak również te, które dopiero będą się rejestrowały. Prezes ZUS zachęca do zakładania profili na PUE ZUS co jest niezbędne. Osoby, które mogą mieć problemy z rejestracją powinny zgłaszać się do doradców, którzy służą pomocą jak to zrobić.

Na dzień 18 czerwca 2020 r. Senat wniósł swoje poprawki i ustawa jest w trakcie procedowania. Między innymi Senat proponuje podwyższenie dodatku solidarnościowego do kwoty 1.500 zł. W konsekwencji tej decyzji z uwagi na niski poziom zasiłku dla bezrobotnych Senat zaproponował jego podwyższenie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku z 1.200 zł na 1.500 zł.

 

Tarcza finansowa a tarcza antykryzysowa – czy można wnioskować o różne formy wsparcia? – przeczytaj.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań