Blog ifirma.pl

GTU_08 metale szlachetne i nieszlachetne

|
|
6 minut czytania
Przedmiotem Twojej działalności gospodarczej są metale szlachetne i nieszlachetne? Sprawdźmy w jaki sposób powinny być oznaczane w nowej ewidencji VAT.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Nowe struktury ewidencji VAT wymagają od przedsiębiorcy i księgowych większego zaangażowania przy wystawianiu faktur VAT, ale również na etapie księgowania zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zakupowych w ewidencjach VAT. Zmiana przepisów od 1 października 2020 r. nałożyła na wszystkich czynnych podatników VAT dużo dodatkowych obowiązków. Dlatego powstał cykl artykułów, w których w przystępnej formie omawiamy tę problematykę. Dzisiaj zajmiemy się metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi.

GTU 08 oznaczenie metali szlachetnych i nieszlachetnych

Metale szlachetne podlegające pod GTU zostały wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT a metale nieszlachetne w załączniku nr 15 do ustawy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz towarów objętych grupowaniem według kodu GTU 08. Dla pełnego obrazu zebranych informacji niezbędne będzie również poznanie opisów kodów CN na stronie GUS, które odnoszą się do metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Załącznik nr 12

Kod CN
Nazwa towaru/grupy towarów
ex 7106
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym :
Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
 • proszek srebra,
 • srebro techniczne czyste,
 • srebro o wysokiej czystości,
 • stopy srebra,
 • srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur.
ex 7108
Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
 • proszek złota,
 • złoto technicznie czyste,
 • złoto o wysokiej czystości,
 • złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur, stopy złota.
ex 7110
Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
 • proszek platyny,
 • proszek palladu,
 • proszek irydu,
 • proszek rodu,
 • platyna technicznie czysta,
 • pallad technicznie czysty,
 • iryd technicznie czysty,
 • rod technicznie czysty,
 • platyna o wysokiej czystości,
 • pallad o wysokiej czystości,
 • iryd o wysokiej czystości,
 • rod o wysokiej czystości,
 • platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
 • stopy platyny,
 • stopy palladu,
 • stopy irydu.
ex 7112
Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:
 • złom złota,
 • odpady srebra,
 • złom srebra,
 • złom platyny,
 • złom palladu,
 • złom irydu.
7113
Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym
ex 7114
Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:
 1. Dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne.
 2. Wyrobów kultu religijnego.
7118
Monety
ex 9602
Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
ex 9706 00 00
Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
 

Przez ex (art. 2 pkt 30 ustawy o VAT) należy rozumieć zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Załącznik nr 15

Pozycja załącznika nr 15
Opis pozycji
Kod PKWiU
12
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.31.0
13
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0
14
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.35.0
15
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0
16
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.41.0
17
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.43.0
18
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.51.0
19
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0
20
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.61.0
21
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.62.0
22
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.65.0
23
Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.66.0
24
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.71.0
25
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.10.73.0
33
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.10.0
34
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.31.20.0
35
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.10.0
36
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.32.20.0
37
Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.11.0
38
Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.33.20.0
39
Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.34.11.0
40
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
24.41.10.0
45
Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex 24.41.50.0
46
Aluminium nieobrobione plastycznie
24.42.11.0
56
Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 24.45.30.0
78
Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
ex 32.12.13.0
 

Pamiętajmy, że oznaczenie GTU 08 stosuje się tylko w sytuacji wystawiania faktury VAT, nie ma obowiązku stosowania oznaczeń przy wystawianiu paragonu dla konsumenta. Część metali nieszlachetnych, np. cynk, ołów, miedź z załącznika nr 15 nie jest objęta kodem GTU, ale jest objęta obowiązkowym split payment.

Przeczytaj również: GTU_07 pojazdy samochodowe i części samochodowe

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie