Jak wypełnić druk Z-15 krok po kroku

jak wypełnić druk Z-15A

W 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy. Od tego czasu osoba, która chce starać się o zasiłek z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może skorzystać z dwóch formularzy: Z-15A lub Z-15B. Wniosek Z-15A uzupełnia pracownik, ubiegający się o zasiłek opiekuńczy posiadający jednocześnie obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W niniejszym artykule etap po etapie przeprowadzamy czytelnika przez proces poprawnego wypełniania pisma Z-15A.

Czym jest formularz Z-15 i kto może złożyć dokument o zasiłek opiekuńczy do ZUS-u?

Wniosek Z-15A składany jest w sytuacji, gdy rodzic ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia, chorym dzieckiem lub dzieckiem z niepełnosprawnościami do 18 lat. Wniosek do ZUS-u może zostać również złożony przez rodzica lub członka rodziny dziecka, gdy interesant chce skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku dziecka nowo narodzonego (do 8 tygodni od momentu urodzenia). W tym drugim przypadku jest to możliwe tylko wtedy, gdy matka dziecka posiada ubezpieczenie i:

 • jest w szpitalu;
 • zrezygnowała z opieki nad dzieckiem (porzuciła je);
 • nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji (posiada właściwe orzeczenie);
 • jest niepełnosprawna w stopniu znacznym (stan również potwierdzony orzeczeniem).

Ustawodawca nie określił konkretnego terminu, w jakim wnioskodawca musi złożyć pismo do ZUS-u. Warto zrobić to jednak jak najwcześniej, gdyż prawo do zasiłku posiada odrębne regulacje, ograniczające jego funkcjonowanie po sześciu miesiącach od wygaśnięcia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki. Dokument składa do ZUS-u jeden z rodziców, a w szczególnych przypadkach, członek rodziny.

ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy. Jak znaleźć druk Z-15 A i gdzie go złożyć?

Druk ZUS z 15 dostępny był w placówkach stacjonarnych ZUS-u, ale ze względu na ograniczenia pandemiczne najłatwiej skorzystać z dokumentu elektronicznego zamieszczonego w sieci. W tym celu należy wejść na oficjalną stroną Zakładu, przejść do sekcji wzory formularzy, kliknąć na odnośnik „zus Z 15A druk”. Kolejny krok to wejście w granatowy baner „wypełnij i wydrukuj”. Wniosek powinien otworzyć się automatycznie, a jeśli tak się nie stanie, należy sprawdzić folder z plikami pobranymi w obsługiwanym urządzeniu.

Pracownik, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy na podstawie wniosku z-15 a, ma dwie możliwości złożenia dokumentu:

 1. przez Internet, za pośrednictwem e-usługi portalu ZUS PUE;
 2. listownie, wysyłając poprawnie wypełniony wniosek do placówki ZUS-u.

Wniosek należy wypełniać czytelnymi, wielkimi literami. Jeśli sekcja wymaga zaznaczenia jednej z wielu opcji, zakreślamy poprawną poprzez wstawienie znaku X. Część rubryk posiada adnotacje informacyjne, które ułatwiają proces wypełniania czterostronicowego pisma.

Jak wypełnić Z-15A? 10 sekcji do wypełnienia, krok po kroku

Krok 1. Dane wnioskodawcy

W niniejszej sekcji wypełniamy dziesięć rubryk, dotyczących danych osobowych. Dane powinny być poprawne ze stanem faktycznym. Uzupełniamy PESEL, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z miejscowością i państwem, a także aktualny numer telefonu, który ułatwi kontakt w razie wątpliwości.

jak wypełnić z-15a dane osobowe

Krok 2. Okres, za który zostanie przyznany zasiłek

W niewielkiej rubryce należy wpisać początek oraz koniec daty, w której wnioskodawca będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W przypadku otrzymania e-zwolnienia lekarskiego, można dodatkowo wpisać jego serię i numer.

z-15a okres zasiłku

Krok 3. Dane dziecka, którym się opiekujesz

Wypełniamy pięć rubryk informacyjnych o dziecku. Numer PESEL, dane o dokumencie tożsamości (jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL), imię, nazwisko oraz datę urodzenia w formacie: dd/mm/rrrr. Na samym dole zaznaczamy, czy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność opieki (stałej, długotrwałej lub pomocy innej osoby).

druk z-15a dane dziecka

Krok 4. Oświadczenia

W ten sekcji wypełniamy rubryki TAK/NIE, umieszczając w odpowiednich kwadracikach znak X. W podpunkcie czwartym należy dodatkowo wskazać liczbę dni, jeżeli zaznaczyło się w tej sekcji kwadrat TAK.

z-15a oświadczenia

Krok 5. i 6. Dane rodzica dziecka/Dane małżonka

W sekcji „Dane drugiego rodzica dziecka (matki lub ojca dziecka) uzupełniamy luki dotyczące numeru PESEL, rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości (w przypadku braku PESEL). Wpisujemy imię, nazwisko i określamy, czy rodzic dziecka pracuje (a jeśli tak, to w jakiej formie). Wymagane jest również podanie informacji o otrzymywaniu zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym. Sekcję nr 6. pozostawiamy pustą, o ile małżonek jest rodzicem dziecka.

druk z-15a dane drugiego rodzica

druk z-15a dane małżonka

W przypadku, gdy jeden z członków rodziny otrzymał zasiłek opiekuńczy na dziecko, na które my sami wnioskujemy o własny zasiłek, należy uzupełnić tę sekcję dokumentu. W obszarze Uwagi możemy wpisać dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w rubryce wyżej.

Krok 9. Numer konta bankowego, data i podpis

Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy. Wymagane jest zatem uzupełnienie 26-cyfrowego numeru konta.

Złożenie czytelnego podpisu oraz uzupełnienie daty wypełnienia wniosku (w formacie dd/mm/rrrr) jest obowiązkowe. Wnioskodawca tym samym oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. W przypadku ich zmiany należy niezwłocznie powiadomić płatnika zasiłku.

jak wypełnić druk zus z-15a inne

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest wniosek Z-15A?

  To 4-stronicowy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

 2. 🔸Kto składa druk Z-15A?

  Druk składa rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. W niektórych przypadkach może to zrobić także inny członek rodziny, na co wskazują zapisy umieszczone na pierwszej stronie dokumentu.

 3. 🔸W jakim terminie Z-15A powinien zostać złożony?

  Roszczenie o wypłatę zasiłku upływa po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który zasiłek przysługuje. Dokument składa się każdorazowo w celu ubiegania się o zasiłek, chyba że okres sprawowania opieki nad jednym i tym samym dzieckiem jest nieprzerwany.

 4. 🔸Jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy druk ZUS Z-15A?

  Można to zrobić ręcznie, bądź przy użyciu komputera. Wnioskodawca składa następnie wniosek Z-15A drogą elektroniczną poprzez ZUS PUE lub wysyła dokumenty pocztą.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość