Jak wypełnić druk Z-15 krok po kroku

jak wypełnić druk Z-15A

W 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy. Od tego czasu osoba, która chce starać się o zasiłek z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może skorzystać z dwóch formularzy: Z-15A lub Z-15B. Wniosek Z-15A uzupełnia pracownik, ubiegający się o zasiłek opiekuńczy posiadający jednocześnie obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W niniejszym artykule etap po etapie przeprowadzamy czytelnika przez proces poprawnego wypełniania pisma Z-15A.

Czym jest formularz Z-15 i kto może złożyć dokument o zasiłek opiekuńczy do ZUS-u?

Wniosek Z-15A składany jest w sytuacji, gdy rodzic ubiega się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia, chorym dzieckiem lub dzieckiem z niepełnosprawnościami do 18 lat. Wniosek do ZUS-u może zostać również złożony przez rodzica lub członka rodziny dziecka, gdy interesant chce skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku dziecka nowo narodzonego (do 8 tygodni od momentu urodzenia). W tym drugim przypadku jest to możliwe tylko wtedy, gdy matka dziecka posiada ubezpieczenie i:

 • jest w szpitalu;
 • zrezygnowała z opieki nad dzieckiem (porzuciła je);
 • nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji (posiada właściwe orzeczenie);
 • jest niepełnosprawna w stopniu znacznym (stan również potwierdzony orzeczeniem).

Ustawodawca nie określił konkretnego terminu, w jakim wnioskodawca musi złożyć pismo do ZUS-u. Warto zrobić to jednak jak najwcześniej, gdyż prawo do zasiłku posiada odrębne regulacje, ograniczające jego funkcjonowanie po sześciu miesiącach od wygaśnięcia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki. Dokument składa do ZUS-u jeden z rodziców, a w szczególnych przypadkach, członek rodziny.

ZUS wniosek o zasiłek opiekuńczy. Jak znaleźć druk Z-15 A i gdzie go złożyć?

Druk ZUS z 15 dostępny był w placówkach stacjonarnych ZUS-u, ale ze względu na ograniczenia pandemiczne najłatwiej skorzystać z dokumentu elektronicznego zamieszczonego w sieci. W tym celu należy wejść na oficjalną stroną Zakładu, przejść do sekcji wzory formularzy, kliknąć na odnośnik „zus Z 15A druk”. Kolejny krok to wejście w granatowy baner „wypełnij i wydrukuj”. Wniosek powinien otworzyć się automatycznie, a jeśli tak się nie stanie, należy sprawdzić folder z plikami pobranymi w obsługiwanym urządzeniu.

Pracownik, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy na podstawie wniosku z-15 a, ma dwie możliwości złożenia dokumentu:

 1. przez Internet, za pośrednictwem e-usługi portalu ZUS PUE;
 2. listownie, wysyłając poprawnie wypełniony wniosek do placówki ZUS-u.

Wniosek należy wypełniać czytelnymi, wielkimi literami. Jeśli sekcja wymaga zaznaczenia jednej z wielu opcji, zakreślamy poprawną poprzez wstawienie znaku X. Część rubryk posiada adnotacje informacyjne, które ułatwiają proces wypełniania czterostronicowego pisma.

Jak wypełnić Z-15A? 10 sekcji do wypełnienia, krok po kroku

Krok 1. Dane wnioskodawcy

W niniejszej sekcji wypełniamy dziesięć rubryk, dotyczących danych osobowych. Dane powinny być poprawne ze stanem faktycznym. Uzupełniamy PESEL, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z miejscowością i państwem, a także aktualny numer telefonu, który ułatwi kontakt w razie wątpliwości.

jak wypełnić z-15a dane osobowe

Krok 2. Okres, za który zostanie przyznany zasiłek

W niewielkiej rubryce należy wpisać początek oraz koniec daty, w której wnioskodawca będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W przypadku otrzymania e-zwolnienia lekarskiego, można dodatkowo wpisać jego serię i numer.

z-15a okres zasiłku

Krok 3. Dane dziecka, którym się opiekujesz

Wypełniamy pięć rubryk informacyjnych o dziecku. Numer PESEL, dane o dokumencie tożsamości (jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL), imię, nazwisko oraz datę urodzenia w formacie: dd/mm/rrrr. Na samym dole zaznaczamy, czy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność opieki (stałej, długotrwałej lub pomocy innej osoby).

druk z-15a dane dziecka

Krok 4. Oświadczenia

W ten sekcji wypełniamy rubryki TAK/NIE, umieszczając w odpowiednich kwadracikach znak X. W podpunkcie czwartym należy dodatkowo wskazać liczbę dni, jeżeli zaznaczyło się w tej sekcji kwadrat TAK.

z-15a oświadczenia

Krok 5. i 6. Dane rodzica dziecka/Dane małżonka

W sekcji „Dane drugiego rodzica dziecka (matki lub ojca dziecka) uzupełniamy luki dotyczące numeru PESEL, rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości (w przypadku braku PESEL). Wpisujemy imię, nazwisko i określamy, czy rodzic dziecka pracuje (a jeśli tak, to w jakiej formie). Wymagane jest również podanie informacji o otrzymywaniu zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym. Sekcję nr 6. pozostawiamy pustą, o ile małżonek jest rodzicem dziecka.

druk z-15a dane drugiego rodzica

druk z-15a dane małżonka

W przypadku, gdy jeden z członków rodziny otrzymał zasiłek opiekuńczy na dziecko, na które my sami wnioskujemy o własny zasiłek, należy uzupełnić tę sekcję dokumentu. W obszarze Uwagi możemy wpisać dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w rubryce wyżej.

Krok 9. Numer konta bankowego, data i podpis

Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy. Wymagane jest zatem uzupełnienie 26-cyfrowego numeru konta.

Złożenie czytelnego podpisu oraz uzupełnienie daty wypełnienia wniosku (w formacie dd/mm/rrrr) jest obowiązkowe. Wnioskodawca tym samym oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. W przypadku ich zmiany należy niezwłocznie powiadomić płatnika zasiłku.

jak wypełnić druk zus z-15a inne

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest wniosek Z-15A?

  To 4-stronicowy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

 2. 🔸Kto składa druk Z-15A?

  Druk składa rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. W niektórych przypadkach może to zrobić także inny członek rodziny, na co wskazują zapisy umieszczone na pierwszej stronie dokumentu.

 3. 🔸W jakim terminie Z-15A powinien zostać złożony?

  Roszczenie o wypłatę zasiłku upływa po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który zasiłek przysługuje. Dokument składa się każdorazowo w celu ubiegania się o zasiłek, chyba że okres sprawowania opieki nad jednym i tym samym dzieckiem jest nieprzerwany.

 4. 🔸Jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy druk ZUS Z-15A?

  Można to zrobić ręcznie, bądź przy użyciu komputera. Wnioskodawca składa następnie wniosek Z-15A drogą elektroniczną poprzez ZUS PUE lub wysyła dokumenty pocztą.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość