Nazwa towaru na paragonie z kasy fiskalnej

Podatnicy VAT zobowiązani do rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej mają często wątpliwości, jakie dane powinny być zawarte na paragonie fiskalnym. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi. Co jeszcze? Dowiedz się wszystkich najważniejszych informacji.

Nazwa towaru na paragonie

Pojęcie nazwy, jakim podatnik posługuje się na paragonie fiskalnym, wywołuje wiele sporów między organem podatkowym a podatnikiem. Problemy dotyczą tego, jak bardzo ma być precyzyjna nazwa podana na paragonie, i nierzadko znajdują swoje rozstrzygnięcie dopiero w sądzie. Praktyka pokazuje, że podatnicy stosują zbyt duże uproszczenia, które są kwestionowane przez organy skarbowe. Sprzedawca powinien tak zaprogramować kasę fiskalną, żeby konsument otrzymał paragony z nazwami jednostkowymi towaru lub usługi.

Zdaniem NSA stosowanie na paragonach nazw grupowań towarów i usług według klasyfikacji PKWiU nie spełnia określonych wymogów. Przepisy jasno wskazują, że jedną z funkcji nadrzędnych paragonu jest umożliwienie konsumentowi sprawdzenia tego, co kupił i po jakiej cenie. Jeżeli na paragonie zostanie umieszczona tylko ogólna nazwa np. jogurt, to klient nie będzie wiedział, ile kosztował produkt danego producenta. Taka sytuacja jest niedopuszczalna – klient powinien też móc zweryfikować, czy cena, jaką sprzedawca umieścił na półce, jest taka sama jak na paragonie. W świetle powyższych uwag należy precyzyjnie opisywać nazwę towaru na paragonie fiskalnym, tj. tak aby można było dokładnie zidentyfikować towar, jaki został faktycznie nabyty przez klienta.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK