Powrót

Prawo komunikacji elektronicznej – co zakłada nowy projekt ustawy?

prawo komunikacji elektronicznej

W dniu 9 grudnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (druk 2861). Jak wskazano na stronie rządowej projekt dotyczy zastąpienia obowiązującej w chwili obecnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), zwanej dalej „PT” która stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018, str. 1).

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

O tym co zakłada rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przeczytasz w niniejszym artykule.

Potrzeba i cel opracowania projektu ustawy

W uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej wskazano, że konieczność opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, zwany dalej „EKŁE”. Zastąpienie dotychczasowej ustawy Pt nowym aktem prawnym uzasadnione jest zakresem i ilością zmian oraz koniecznością uporządkowania, przeredagowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów z zakresu ustawy Pt.

Cel rządowego projektu ustawy ma na celu zachęcenie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe, zapewnienie spójnego podejścia w ramach rynku wewnętrznego do polityki widma radiowego i zarządzania widmem, promowanie interesów użytkowników końcowych poprzez usuwanie barier w dostępie do usług oraz ochronę ich praw, a także zapewnienie większej skuteczności regulacyjnych ram instytucjonalnych rynku komunikacji elektronicznej.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Co będzie regulować nowe Prawo komunikacji elektronicznej?

Przepis art. 1 ust. 1 projektowanej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej określa przedmiot ustawy. W szczególności projekt ustawy obejmować będzie swym zakresem:

 1. zasady podejmowania, wykonywania i kontroli działalności polegającej na zapewnianiu komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „działalnością komunikacji elektronicznej”, obejmującej:
 2. a. świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dostarczanie publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych, lub świadczenie powiązanych usług, zwanej dalej „działalnością telekomunikacyjną”, oraz

  b. świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystujących numerów;

 3. prawa i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej;
 4. zasady zapewniania dostępu do lokalnej sieci radiowej i korzystania z tej sieci;
 5. zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie komunikacji elektronicznej;
 6. zasady uzyskiwania dostępu i korzystania z satelitarnej usługi publicznej o regulowanym dostępie, w ramach europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej Galileo, oraz zarządzania tą usługą;
 7. warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji;
 8. prawa i obowiązki użytkowników urządzeń radiowych;
 9. prawa i obowiązki użytkowników końcowych;
 10. zasady dostępu telekomunikacyjnego oraz warunki regulowania rynków komunikacji elektronicznej;
 11. wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe;
 12. warunki świadczenia usługi powszechnej;
 13. wymagania dotyczące świadczenia użytkownikom końcowym z niepełnosprawnościami publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej i udogodnień w zakresie dostępu do publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej;
 14. warunki przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w ramach świadczenia publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej oraz ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej;
 15. funkcjonowanie organów właściwych w sprawach komunikacji elektronicznej, zasady ich współdziałania z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji komunikacji elektronicznej.

Najważniejsze zmiany

 • uwzględnienie nowych realiów rynkowych;
 • uwzględnienie w regulacjach innych podmiotów niż tradycyjni przedsiębiorcy telekomunikacyjni (w tym dostawców usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów, w praktyce będą to usługi takie jak: Skype lub inni dostawcy usług komunikacji w Internecie, które umożliwiają bezpośrednią wymianę informacji między skończoną liczbą osób)
 • regulacjom podlegać będzie nowy podmiot – przedsiębiorca komunikacji elektronicznej;
 • nowe obowiązki dotyczące np. sieci o bardzo dużej przepustowości, przedsiębiorstw wyłącznie hurtowych, czy też procedura ułatwiająca migrację z przestarzałej infrastruktury miedzianej;
 • zwiększenia wsparcia dla współinwestycji poprzez system zachęt inwestycyjnych polegających na czasowej możliwości zmniejszania obowiązków regulacyjnych nakładanych w takim przypadku na przedsiębiorców;
 • wzmocnienie pozycji konsumenta w relacji z dostawcą usług na etapie przedumownym oraz na etapie świadczenia usług;
 • obowiązek przekazywania konsumentowi przed związaniem umową pakietu informacji przedumownych dotyczących świadczenia usługi;
 • „direct billingu” czyli umożliwiania dokonywania płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich doliczenie bezpośrednio do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie obowiązku uzyskania uprzedniej zgody abonenta na taki sposób rozliczeń (mechanizm opt in);
 • dostawców usług nałożono obowiązki informacyjne na wzór obowiązków funkcjonujących względem usług pre paid – zapewniono użytkownikom końcowym dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego;
 • wprowadzenie nowej definicję i pojęcia częstotliwości zharmonizowanych – czyli takich których dostępność i efektywne wykorzystanie uregulowano za pomocą zharmonizowanych warunków ustanowionych w drodze technicznego środka wykonawczego zgodnie z art. 4 decyzji nr 676/2002/WE;
 • ograniczenie możliwości odnowienia rezerwacji wyłącznie do częstotliwości zharmonizowanych.

Podsumowanie

Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Jako, iż projekt jest dopiero po pierwszym czytaniu Sejmu, trudno jest na tę chwilę przewidzieć realne wejście ustawy w życie. Z procesem legislacyjnym zapoznasz się tutaj.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość