Projekt zmian w ustawie o VAT

Projekt wprowadza nowe zasady przyznawania zwolnień z VAT usług szkoleniowych i edukacyjnych. Zmiany przewidują też zwolnienie od tego podatku działalności polegającej na udzielaniu kredytów i pożyczek. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Planowane zmiany w ustawie o VAT

Zlikwidowany ma być załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych z tego podatku. Jego zapisy zostaną przeniesione do treści ustawy o VAT czego wymagają przepisy unijne. Zgodnie z projektem, zwolnienie z VAT usług szkoleniowych i edukacyjnych dotyczyłoby podmiotów:

  • które będą wpisane do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
  • lub uzyskają akredytację na podstawie przepisów o systemie oświaty

Ponadto przyjęte przez rząd przepisy zakładają, że zwolnienie z VAT obejmie udzielanie kredytów i pożyczek oraz towarzyszące temu usługi pośrednictwa i zarządzania.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje również uwzględnienie w jej przepisach symboli statystycznych wynikających z nowej, obowiązującej od 2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK