Regulamin konkursu Akademia e-Biznesu iStore

1. Organizatorem konkursu jest iStore.pl, platforma sklepowa Grupy Allegro

2. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook

3. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletni użytkownicy Facebooka

4. Każdy uczestnik może dodać maksymalnie jedną odpowiedź

5. Odpowiedzi można przysyłać do 9 października 2014 roku do godziny 15:00

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 października 2014 do godziny 23:59 na profilu Mała księgowość internetowa ifirma.pl na portalu Facebook

7. W konkursie przewidziano dwóch zwycięzców

8. Jury wybierze 2 najciekawsze jego zdaniem odpowiedzi

9. W skład jury wchodzą przedstawiciele serwisu ifirma.pl

10. Zwycięzcy otrzymają po jednym darmowym bilecie wstępu dla dwóch osób na Akademię e-Biznesu organizowaną przez iStore.pl, która odbędzie się 17 października 2014 roku w Concordii Design w Poznaniu na ulicy Zwierzynieckiej 3

11. Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim

12. Nagroda nie jest wymienna na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy

13. Nagroda podlega reklamacji w siedzibie organizatora

14. ifirma.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe, a także odpowiedzi niezwiązanych tematycznie z konkursem, lub co do których istnieje podejrzenie zafałszowania autorstwa

15. Dane osobowe zwycięzców (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu wydania nagród

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK