Blog ifirma.pl

Rozliczenie PIT — jakie ulgi będą obowiązywały w 2024? Rozmowa z księgowym

|
|
17 minut czytania
O rozliczaniu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ulg oraz tego, jakich przedsiębiorców one dotyczą, opowiada ekspert w zakresie księgowości, Jakub Muszyński.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Krzysztof Janoś: W tym roku przedsiębiorcy mogą po raz pierwszy skorzystać z rządowego narzędzia — platformy e-PIT. Od lat była ona dostępna dla osób rozliczających podatki indywidualnie, teraz korzystać z niej mogą również przedsiębiorcy. Jak do tej pory funkcjonował e-PIT? Czy występowały jakieś niedociągnięcia?

Jakub Muszyński: Program twój e-PIT, dostępny w elektronicznym systemie urzędu skarbowego, rzeczywiście przez długie lata był dostępny jedynie dla osób fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Z jego pomocą urząd skarbowy jest w stanie rozliczyć wszystkie nasze dochody. Choć urząd pomaga nam w procesie rozliczeń, ostateczna odpowiedzialność za poprawność deklaracji leży po stronie podatnika, do którego obowiązków należy indywidualne rozliczenie się z podatków. Urząd wyręcza użytkownika w przeprowadzeniu tej procedury, jednak decyzje i akceptacja wszystkich rozwiązań leżą w naszym zakresie, co warto mieć na uwadze, korzystając z tego typu rządowego narzędzia. Warto zachować czujność również ze względu na to, że urząd skarbowy może nie być w stanie określić, jakie ulgi nam przysługują, co doprowadziłoby do nieuwzględnienia ich we wstępnym rozliczeniu. Dla większości podatników posiadających standardowe rozliczenie, oparte wyłącznie na dochodach z etatu lub umowy o pracę, proces ten może być zupełnie bezobsługowy. Osoby w tej kategorii nie mają obowiązku akceptacji proponowanego przez urząd skarbowy rozliczenia, ponieważ jeśli tego nie zrobią, urząd automatycznie zaakceptuje deklarację do 30 kwietnia. Jeśli jednak chodzi o inne rodzaje ulg, których jest wiele, powinniśmy śledzić ich dostępność samodzielnie. Istnieją pewne ulgi, takie jak ulga na dziecko, które urząd skarbowy może uwzględnić w naszym rozliczeniu, ponieważ ma dostęp do odpowiednich danych. Niemniej, jednak jeśli chodzi o inne rodzaje ulg, ich śledzenie należy do obowiązków podatnika.

 

Sprawdź również nasz materiał na Youtube w temacie ulg podatkowych:

 
A więc aktualnie również przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej usługi, jednak jak powinni się oni do niej odnosić?

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu przygotowywało się do umożliwienia dostępności tego narzędzia również przedsiębiorcom. Niestety, początkowe próby zakończyły się niepowodzeniem z racji, że rozliczenia przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających na zasadach ogólnych lub liniowych, gdzie można uwzględniać różnorodne koszty, są zbyt skomplikowane. W tym roku propozycja została oficjalnie przedstawiona, a narzędzie jest ogólnodostępne, jednak musimy pamiętać, że jeśli ponosimy różnorodne koszty, których nie raportujemy miesięcznie do urzędu skarbowego, rząd nie posiada informacji na ich temat. Dlatego też przedsiębiorcy działający na zasadach ogólnych lub podatku liniowego muszą się zastanowić, czy narzędzie to zapewni im skrupulatne rozliczenie.

Jest to jedynie szkic planu, jednak czy zmiana ta będzie stanowiła uproszczenie dla przedsiębiorców?

Myślę, że tak. Dla tych, którzy prowadzą prostą działalność, tak jak osoby na ryczałcie lub wystawiający jedną fakturę miesięcznie, np. programiści, narzędzie to może okazać się bardzo przydatne i zapewnić wysoką zgodność z rzeczywistością. Jednak dla tych, którzy rozliczają różne wydatki na zasadach ogólnych lub podatku liniowego, sytuacja może być bardziej skomplikowana. Załóżmy, że nasze koszty dokumentowane są jedynie fakturami VAT, które regularnie raportujemy do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji urząd ma pełny wgląd w naszą księgowość. Jednakże, jeśli pojawi się choć jeden wydatek, który nie jest objęty VAT-em, np. zwykły rachunek lub wewnętrzne dowody księgowe, które nie są raportowane do urzędu, nieświadomość urzędu na jego temat może negatywnie wpłynąć na nasz wynik podatkowy.

IFIRMA posiada własny system — pitroczny.pl, z którego przedsiębiorcy korzystają od lat. Jakie są doświadczenia użytkowników z tym systemem?

Zgadza się, IFIRMA proponuje kompleksowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o sporządzenie rocznego zeznania, ponieważ przedsiębiorcy, korzystający z naszych usług, na przykład biura rachunkowego, rozliczają samodzielnie tylko i wyłącznie działalność gospodarczą. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy posiadamy różne źródła dochodu, które czasami muszą zostać uwzględnione w jednym rozliczeniu. Na szczęście pitroczny.pl, zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i klientów biura oraz księgowych z niego korzystających jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Umożliwia on uwzględnienie wszystkich źródeł dochodu, bez potrzeby sporządzania licznych formularzy. Wystarczy, że klienci wypełnią ankietę, deklarującą wszystkie źródła dochodu, a IFIRMA zautomatyzuje cały proces i wygeneruje odpowiednie formularze zgodnie z przepisami, które następnie składane są do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą korzystać z tych samych ulg, co sprawia, że niektóre z nich mogą się nakładać. Chociaż staramy się je rozdzielić, warto pamiętać, że niektóre ulgi mogą występować zarówno w jednej, jak i w drugiej kategorii.

Tak, nie wszystkie ulgi wynikają wprost z samego prowadzenia działalności gospodarczej, a jeśli nasze dochody opodatkowane są na ogólnych zasadach, jak chociażby etat, katalog możliwych ulg jest dużo szerszy.

Zacznijmy więc od kwoty wolnej od podatku. Każdy chciałby, żeby była ona jak najwyższa, a politycy stale obiecują jej podwyższenie. Ile wynosi obecnie?

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych, a kwota zmniejszająca podatek, czyli potencjalne oszczędności, które można uzyskać, to 3 600 złotych, niezależnie, czy są opłacane osobiście, czy też odprowadzane w naszym imieniu.

W przypadku rozliczeń pracowników na etacie wszystkie zaliczki na podatek, które odprowadza za nas księgowy pracodawcy, często już uwzględniają kwotę wolną. Dlatego też na koniec roku, gdy sporządzamy deklarację podatkową, często wychodzimy na zero, gdyż nie obowiązuje żaden zwrot podatku lub konieczność dopłaty.

Co do systemu e-PIT, automatyzacja procesu sprawia, że wiedza na jego temat staje się coraz powszechniejsza.

W przypadku rozliczeń pracowników na etacie wszystkie zaliczki na podatek, które odprowadza za nas księgowy pracodawcy, często już uwzględniają kwotę wolną. Dlatego też na koniec roku, gdy sporządzamy deklarację podatkową, często wychodzimy na zero, gdyż nie obowiązuje żaden zwrot podatku lub konieczność dopłaty.

Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych, ale obowiązują w niej pewne limity. Ile one wynoszą?

Ustawodawca przewidział rozwiązanie, które dotyczy ulgi prorodzinnej lub ulgi na dziecko, uzależniając możliwość skorzystania z niej od wysokości dochodu obojga rodziców, jeśli występuje wspólność majątkowa. W przypadku jednej osoby kwota wynosi 56 000 złotych, natomiast przy wspólności 112 000 złotych. Dla samotnego rodzica wychowującego dziecko przysługuje kwota większa. W takiej sytuacji mamy możliwość pomniejszenia naszego zobowiązania zapłaty do urzędu o około 1 112 złotych.

Jak wygląda sytuacja w przypadku większych rodzin?

Posiadając co najmniej dwójkę dzieci, w pewnym stopniu zapewniamy przyszłość państwu, dzięki czemu nie musimy się martwić o próg dochodowy, który uprawnia nas do skorzystania z ulgi, gdyż bez względu na jego wielkość przysługuje równa kwota wolna od podatku na każde dziecko.

Skupmy się teraz na uldze cieszącej się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem. Jak wyglądają kryteria przyznawania ulgi na termomodernizację?

Jeśli chodzi o ulgę na termomodernizację, katalog możliwości jest dość obszerny, ponieważ istnieje wiele różnego rodzaju innowacji w budownictwie, które sprawiają, że efektywność energetyczna jest coraz wyższa. Warto więc zapoznać się z katalogiem prac i zakupów możliwych do zrealizowania w ramach tejże ulgi, których dostępność możemy sprawdzić w ustawie, lub zasięgnąć porady księgowego.

Jak sytuacja ta wygląda na podstawie przykładów? Czy wymiana okna lub uszczelnienia zalicza się do ulgi na termomodernizację?

W tym przypadku należałoby zagłębić się we wspomniany katalog. Jest to zamknięta lista remontów lub renowacji nieruchomości, gdzie znajdziemy spis poszczególnych przypadków, w których możemy sprawdzić, czy przysługuje ona również nam. Do często występujących przykładów znajdujących się w takim katalogu należą wymiana źródła ciepła, proekologiczne panele fotowoltaiczne, czy też dołożenie styropianu do naszej elewacji. Odgórny limit tego rodzaju odliczenia wynosi 53 000 złotych.

Limit ten obejmuje jedną osobę czy całe gospodarstwo?

Rozliczenia dokonujemy w rocznym formularzu PIT, uwzględniając wspólność majątkową lub wspólne rozliczenie z małżonkiem. Istotne jest, że aby skorzystać z ulgi musimy być osobą, która osobiście ponosi ten wydatek. Jeśli ktoś inny pokrył koszty za nowe źródło ciepła, na przykład otrzymaliśmy dofinansowanie unijne bądź gmina zaoferowała tego typu wymianę, nie możemy skorzystać z ulgi na termomodernizację.

Ulga na rehabilitację — czy aby z niej skorzystać, należy wykazać szczegółową dokumentację?

Tak, niestety w przypadku zastosowania ulgi na rehabilitację spotykamy się z dużo szerszym zakresem wydatków wymagających rozliczenia, do czego niezbędna jest szczegółowa znajomość wydatków kwalifikujących się do tej ulgi. W tym przypadku warto zachowywać wszelkie rachunki i dokumenty, ponieważ katalog wydatków objętych ulgą jest rzeczywiście obszerny, obejmując leki, fizjoterapię, profesjonalną opiekę medyczną, a nawet koszty paliwa w pewnym zakresie. Jednym z warunków umożliwiających skorzystanie z tej ulgi jest posiadanie imiennych rachunków.

Czy imienne rachunki są warunkiem koniecznym?

Tak, nawet jeśli nasz małżonek lub inny członek rodziny opłaca rachunki za leki, które nabywamy w aptece, warto zaznaczyć dane osoby korzystającej z wszelkiej opieki medycznej na dowodach zakupów. W ten sposób możemy udowodnić, że wydatki te były związane z naszą opieką.

Rzeczywiście, katalog kwalifikowanych wydatków jest dość obszerny, dlatego zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty, chociażby w postaci księgowego.

Oczywiście, warto prowadzić dokumentację wydatków na bieżąco. Rachunki możemy zbierać przez cały rok i dopiero na etapie rozliczenia rocznego dowiedzieć się o przystępującej nam uldze. Dlatego też istotne jest wcześniejsze rozpoznanie, na jakie wydatki możemy zastosować tę ulgę, aby zoptymalizować wynik podatkowy.

Innym interesującym odciążeniem podatników jest ulga na internet — na czym ona polega?

Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje już od dłuższego czasu. Internet jest rzeczą powszechną, a korzystamy z niego niemalże wszyscy, niemniej jednak lata temu jego popularność była znacznie mniejsza. Aby go spopularyzować, wystosowana została ulga na internet. Ministerstwo dysponuje różnymi narzędziami fiskalnymi, do których korzystania stara się zachęcić ludzi, na przykład poprzez wprowadzanie różnego rodzaju ulg. Ulga na internet w dalszym stopniu obowiązuje, chociaż pojawiają się głosy sugerujące jej likwidację, z powodu wszechobecnego dostępu społeczeństwa do internetu.

Czy prawdą jest, że ulgę na internet odliczyć można jedynie dwa razy podczas swojego życia?

Dokładnie tak. Ulga na internet umożliwia nam skorzystanie z tego narzędzia poprzez wykupienie abonamentu. W początkowych latach tego typu dodatkowy wydatek był znaczącym obciążeniem dla gospodarstwa domowego, ale miał być rekompensowany przez tę ulgę podatkową. W następnych lat podatnik miał opłacać abonament samodzielnie.

Jest to dobra informacja dla osób, które jeszcze nie korzystały z tej ulgi.

Jak najbardziej. Wszyscy młodzi ludzie, którzy wprowadzają się po raz pierwszy do własnego mieszkania i podpisują pierwsze umowy z operatorami, mogą z tej ulgi w dalszym ciągu skorzystać.

Jednym z odliczeń w PIT w ramach darowizn jest krwiodawstwo. W tym wypadku obliczenie kwoty jest nieco bardziej złożone, ponieważ wymaga przeliczenia ekwiwalentu oddanej krwi na litr. Brzmi to skomplikowanie, ale również w tym przypadku istnieją pewne uproszczenia, zgadza się?

Oczywiście, ustawodawca wprowadził dodatkową ulgę, mającą na celu promowanie krwiodawstwa. Narzędzie to zostało stworzone w celu zachęty do oddawania krwi, jednak konieczne jest ujednolicenie jednostek przed rozliczeniem, ponieważ w formularzu PIT rozliczamy się w złotówkach, nie w litrach. Dokonać tego można z pomocą księgowego, korzystając z przelicznika dostarczanego przez Ministerstwo Finansów. Warto posiadać oświadczenie z centrum krwiodawstwa potwierdzające ilość oddanej krwi lub osocza w danym roku.

Czy aby ulga przysługiwała, wymagany jest status honorowego krwiodawcy lub inne zaświadczenia?

Nie, każdy litr krwi, który po oddaniu jest zdatny do użytku, może zostać uwzględniony w zwrocie podatkowym. Warto jednak posiadać wspomniane zaświadczenie z centrum krwiodawstwa o złożonej darowiźnie.

Jak wygląda sytuacja w przypadku ulgi dla młodych?

Możemy wymienić wszystkie ulgi o naturze podobnej do ulgi dla młodych. W różnych kategoriach spotykamy się z ulgą dla seniora, ulgą dla osób powracających do Polski z zagranicy oraz dla rodzin wielodzietnych, które mają czwórkę lub więcej dzieci. Warto wspomnieć o nich zbiorczo, ponieważ nie tylko możliwość skorzystania z tych ulg jest ograniczona kwotowo, ale także występują między nimi pewne powiązania. Na przykład, będąc młodym, nie możemy skorzystać z ulgi dla seniora.

Można jednak być młodym i mieć rodzinę.

Oczywiście, dlatego też mówimy o zbiorczym, jednolitym dla wszystkich tych ulg, limicie kwotowym, do którego możemy korzystać ze zwolnienia podatkowego, wynoszącym 85 528 złotych. Dlatego też, w przypadku gdy przysługuje nam kilka ulg podlegających pod jedną kategorię kwotową, należy liczyć je zbiorczo.

Wracając do tematu wspólnego rozliczenia małżonków — czy istnieją jakieś nowe ustalenia lub stare, o których warto wspomnieć?

Myślę, że możemy jedynie przypomnieć o istniejących ustaleniach, ponieważ od dłuższego czasu nie było żadnych zmian w tym zakresie. Rozwiązanie to nadal pozostaje korzystne, szczególnie jeśli w ramach małżeństwa istnieje duża dysproporcja w zarobkach. Jeśli jeden z małżonków zarabia znacznie mniej lub w ogóle nie pracuje, drugi, który zarabia więcej, może skorzystać z jego pierwszego progu podatkowego lub nawet z jego kwoty wolnej.

Katalog ulg dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest obszerny. Na początek warto wspomnieć o odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obciążenia te są powszechnie znane i stanowią spory wydatek dla przedsiębiorców. Czy możesz rozwinąć to zagadnienie?

Mówiąc o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, istnieje pewne rozróżnienie, które warto podkreślić. Składki społeczne mogą być odliczane od dochodu lub ujęte jako standardowy koszt działalności, są to techniczne warianty rozliczenia w każdej działalności. Z kolei, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzenie Polskiego Ładu narzuciło pewne ograniczenia. Wcześniej istniała możliwość neutralizacji kosztu składki zdrowotnej, ale od 2022 roku, z pewnymi późniejszymi zmianami, niektórzy przedsiębiorcy, szczególnie ci na ogólnych zasadach, nie mają możliwości odliczenia tej składki. Dla nich jest to po prostu koszt ekonomiczny, jednak przedsiębiorcy na liniówce lub ryczałcie mogą odliczyć tę składkę, lecz w ograniczonym zakresie. Ryczałtowcy mogą odliczyć połowę składki, a dla liniowców górny limit odliczenia zmienia się co roku. Aktualnie wynosi on nieco poniżej 12 000 złotych.

Wydaje się, że odliczenie składek zdrowotnych nie jest rzeczą prostą i może wymagać od przedsiębiorcy konsultacji ze specjalistą?

Oczywiście, to kwestia bardzo indywidualna, zależna od skali prowadzonej działalności oraz jej charakteru. Warto rozważyć możliwość odliczenia składki zdrowotnej w ramach odpowiedniego opodatkowania, przykładowo na dany rok.

Ulga na terminal płatniczy. Ta prorozwojowa ulga przyczynia się do częstszych płatności kartą i wzrostu wygody dokonywania transakcji. Jakich rodzaju działalności oraz sprzedaży ona dotyczy?

W przypadku ulgi na terminale płatnicze jest ona korzystna zarówno z perspektywy Ministerstwa Finansów, które faworyzuje ograniczanie gotówki, jak i przedsiębiorców, mogących odliczyć powiązane z nią koszty od swojego podatku. Płatności bezgotówkowe są promowana przez Ministerstwo, a jedną z korzyści z nich wynikających jest lepszy nadzór nad własną działalnością. Ponadto na takim rozwiązaniu zyskują również klienci, dla których wygodnym rozwiązaniem jest możliwość płatności kartą w jak największej ilości miejsc. Dla podmiotów zobowiązanych do raportowania sprzedaży na kasach fiskalnych, maksymalne odliczenie z tytułu zakupu terminala wynosi 1 000 zł, natomiast dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają terminale dobrowolnie, odliczenie może sięgać aż 2 500 zł.

Idąc dalej w stronę rozwoju, spotkamy się z ulgą B+R, oznaczającą badania i rozwój. Czy przedsiębiorstwa mogą czerpać z niej korzyści?

Zdecydowanie tak. Istnieje wiele przedsiębiorstw, które prowadzą różne prace rozwojowe, mające na celu wprowadzenie nowych produktów oraz ulepszonych rozwiązań niekoniecznie w skali krajowej bądź międzynarodowej, ale obejmujących swoje własne przedsiębiorstwo. Ulga ta jest korzystna dla tego typu działalności, ponieważ nie muszą oni podejmować żadnych dodatkowych działań, aby ja uzyskać. Istnieją pewne badania i procedury, których przeprowadzenie jest niezbędne do funkcjonowania firmy, a dzięki tej uldze przedsiębiorca może uzyskać dodatkowe zwolnienia podatkowe. Dzięki temu możemy dodatkowo uwzględnić wydatek związany z tymi pracami rozwojowymi w ramach korzystania z ulgi podatkowej. Przykładowym kosztem, który może zostać ujęty w ramach tej ulgi, jest wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się Pracą badawczo-rozwojową.

Czy oznacza to, że przedsiębiorca może najpierw dokonać rozliczenia w ramach kosztów, a następnie odliczyć ulgę związaną z badaniem i rozwijaniem?

Dokładnie tak, ulgę badawczo-rozwojową uznajemy w rocznym rozliczeniu poprzez specjalny załącznik do osobistego zeznania podatkowego, a następnie oczekujemy na zwrot podatku od urzędu.

Nowoczesności ciąg dalszy — ulga na robotyzację. Pierwszym skojarzeniem jest sztuczna inteligencja i wprowadzanie chatbotów do naszych działalności. Na jakie ulgi możemy liczyć w kwestiach związanych z nowoczesnym rozwojem?

Na podstawie informacji podanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można wywnioskować, że ulga na robotyzację będzie obowiązywać między innymi działalności wykorzystujące typowe linie produkcyjne. Ponadto obejmie ona wszelkiego rodzaju wydatki związane ze środkami trwałymi, takimi jak roboty oraz maszyny do obsługi linii produkcyjnej, które automatyzują proces produkcyjny, prace czy usługi, mające na celu wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, a także nowe oprogramowania. Sztuczna inteligencja nie jest wprost wskazana na liście działań zaliczanych w ramach ulgi na robotyzację, jednak jej rozwiązanie opisane zostało w katalogu, który umożliwia korzystanie z tej ulgi. Jeśli jednak sztuczna inteligencja będzie częścią pewnego oprogramowania, nie ma przeciwwskazań do zastosowania ulgi, która w tym przypadku wynosi 30% poniesionych wydatków.

Poprzez ulgę na ekspansję rozumieć można, że będzie ona dotyczyć spraw związanych z marketingiem, w tym wszystkie wydatków w ramach promocji przedsiębiorstwa. Jak będzie jednak w przypadku działań na mniejszą skalę?

Ulga na ekspansję przeznaczona jest nie tylko dla dużych przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych, jak powszechnie sądzi się na ogół. Nie istnieje żaden dolny próg, jeżeli chodzi o skalę prowadzenia działalności a wszelkie działania, które mają na celu wypromować nas na szerszym rynku, nawet jeśli jest to rynek lokalny, mogą być rozliczane w ramach tej ulgi. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które operują w sferze prywatno-publicznej, np. świadczą usługi dla gmin, jednostek samorządu terytorialnego lub nadleśnictw, mogą uwzględnić koszty związane z przygotowaniem oferty przetargowej na nowym rynku w ramach tej ulgi podatkowej.

Ulga na sponsoring — pierwsze skojarzenia przywodzą na myśl sponsorowanie wydarzeń sportowych, na czym ona jednak polega?

Sport jest jednym z kierunków, w które możemy pójść, chcąc skorzystać z tej ulgi, wydatki tego typu jak najbardziej mogą być odliczane w ramach tej ulgi. Przedsiębiorca może odliczyć 50% dodatkowych wydatków poniesionych na rzecz klubu sportowego jako ulgę sponsoringową. Dodatkowo przedsiębiorca może odliczyć drugą połowę w ramach ulgi na sponsoring jednak nie tylko w przypadku działalności sportowej.

A więc sponsorując coś w gminie, na przykład szkołę bądź inną instytucję ulga również przysługuje?

Jeżeli chodzi o katalog podmiotów, którym możemy świadczyć taki sponsoring, wspomnieć należy o wszelkiego rodzaju rozwoju działalności kulturalnej. Na przykład, wsparcie finansowe dla domu kultury, który jako jednostka gminna organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, stanowi atrakcyjną formę promocji. Ponadto ulgą sponsoringową może być objęte wspieranie nauki, co otwiera nowe perspektywy współpracy.

Wracając do tematu badań i rozwoju, wystąpi również ulga na prototyp. Czego ona dotyczy — nowych urządzeń, usług, czy jest to określone?

W przypadku ulgi na prototyp nie ma jasno określonych wytycznych dotyczących rodzaju usług, które się do niej kwalifikują. Stwierdzenie to, często wspomniane przez doradców podatkowych, jest niezwykle ogólne. Definicja tego, czy nasz nowy produkt kwalifikuje się jako testowy, jest nieprecyzyjna, warto więc wystarać się o uzyskanie indywidualnej interpretacji ze strony Urzędu Skarbowego lub Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu możemy uzyskać informację, czy proces wprowadzenia nowego produktu testowego na rynek oraz związane z nim koszty produkcji spełniają wszystkie wymogi do uzyskania ulgi na prototyp. Warto dokonać tego typu interpretacji, ponieważ w temacie różnego rodzaju ulg urząd skarbowy jest szczególnie wyczulony.

Ulga na zabytki. O jakich zabytkach mówimy?

O tym, czy dany budynek jest zabytkiem, świadczy wpis nieruchomości do ewidencji zabytków, lub do rejestru zabytków, dlatego nie każda nieruchomość może być rozliczona w ramach tej ulgi. Pierwszym krokiem podczas starań o ulgę na zabytki jest objęcie budynku ochroną konserwatorską w postaci wpisu do wspomnianego rejestru bądź ewidencji, a dopiero następnie możemy starać się o uzyskanie faktycznej ulgi.

Nie ma więc niedopowiedzeń jak w przypadku ulgi na prototyp. Czyli z ulgi skorzystać można wtedy, gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków?

Zgadza się. Również i w tym przypadku obowiązuje zamknięty katalog wydatków, które możemy rozliczyć w ramach ulgi. Obejmuje on między innymi wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, renowacje oraz składki na fundusz remontowy, na przykład w przypadku budynków objętych luźniejszą ochroną. Oprócz tego istnieją również kwotowe limity odliczeń, stanowią one iloczyn metrażu naszej nieruchomości i kwoty 500 złotych. Należy więc brać pod uwagę określone ograniczenia kwotowe, w celu optymalizacji korzyści podatkowych z uwagi na ulgę na zabytki.

A więc wraz ze wzrostem metrażu zabytku rośnie potencjał możliwej ulgi na jego renowację?

Tak, istnieje jednak ograniczenie sumy odliczeń z racji ulgi na zabytki wynoszące 500 000 złotych, co należy wziąć pod uwagę, decydując się na renowację większych nieruchomości.

Na koniec ulga na złe długi. Brzmi ciekawie, i zdecydowanie jest warta uwagi ze względu na powszechność długów podczas prowadzenia działalności gospodarczej. O jakie płatności chodzi?

Podczas gdy złe długi brzmią co najmniej nieprzyjemnie, słowo ulga zdecydowanie łagodzi ogólny wydźwięk. Ważne jest, że aby skorzystać z tej ulgi musimy być wierzycielem, nie dłużnikiem, gdyż rozwiązanie to nie jest przeznaczone dla osób zadłużonych. Ulga ta pozwala nam również na bieżące rozliczanie się w trakcie roku podatkowego, jeśli mamy faktury nieuregulowane przez naszych kontrahentów przez okres dłuższy niż 90 dni po terminie płatności. Dla firm z długimi terminami płatności, okres ten może się wydłużyć. Musimy jednak pamiętać, że podatki, takie jak VAT czy PIT, musimy uiścić w momencie sprzedaży naszej usługi lub towaru. Dopiero po upływie tego okresu możemy skorzystać z ulgi, informując o tym w naszym rocznym rozliczeniu, wskazując, w jakim zakresie skorzystaliśmy z tej ulgi. Dzięki temu rozwiązaniu nawet, jeśli nie mamy środków na zapłatę podatku w danym trzymiesięcznym okresie, możemy przynajmniej częściowo zneutralizować to obciążenie.

Autor ifirma.pl

Krzysztof Janoś

Dziennikarz ekonomiczny i prezenter radiowy

W swojej pracy śledzi najistotniejsze dla przedsiębiorców i konsumentów wiadomości gospodarcze i ekonomiczne. Z pasją śledzi też trendy marketingowe i e-commerce. Jest dziennikarzem z kilkunastoletnim doświadczeniem w Radiu Wrocław i Radiu RAM. Pracował też dla najpopularniejszego w Polsce portalu o finansach i biznesie Money.pl grupy Wirtualna Polska.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie