Co można załatwić przez ePUAP: wyrejestrowanie za pomocą formularza ZUS ZWUA

wyrejestrowanie zus zwua

Korzystając z profilu zaufanego, można załatwić wiele czynności urzędowych, w tym m.in. złożyć formularz ZUS ZWUA, służący wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. O tym, jak założyć profil zaufany oraz o kolejnych krokach związanych ze składaniem druku ZUS ZWUA online, przeczytać można poniżej.

W jaki sposób założyć profil zaufany? 

Profil zaufany stanowi znaczne udogodnienie dla obywateli, którzy z jego pomocą mogą załatwiać sprawy urzędowe w pełni zdalnie. Stanowi on sposób weryfikacji tożsamości polskich obywateli w systemach elektronicznych administracji publicznej, z którego można korzystać bezpłatnie, a co ważniejsze – bezpiecznie, skutecznie i szybko. Tym samym jest on atrakcyjną alternatywą dla podpisu kwalifikowanego, który jest usługą odpłatną.

Profil zaufany wciąż można założyć stacjonarnie, udając się do jednej z placówek potwierdzających, takich jak urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, oddział ZUS, urząd skarbowy czy placówka pocztowa. Niezmiennie rosnącą popularnością cieszy się jednak procedura zdalna, przeprowadzana przez internet. W ten sposób profil zaufany założyć można następująco: 

 • za pośrednictwem internetowego konta bankowego, o ile dany bank oferuje taką usługę swoim klientom – możliwość taką przewidują Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP), Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao), Inteligo oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS;
 • z zastosowaniem e-dowodu, będącym wprowadzoną niedawno, bo w 2019 roku, formą potwierdzenia tożsamości polskiego obywatela – dzięki powiązaniu tego rodzaju dokumentu z dedykowaną aplikacją eDO App możliwe jest założenie profilu zaufanego już przez samo zbliżenie dowodu do smartfona wyposażonego w moduł NFC;
 • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym była już wcześniej mowa. 

ZUS ZWUA – co to jest?

ZUS ZWUA składany jest celem wyrejestrowania z ubezpieczeń przedsiębiorcy lub jego pracownika albo celem zgłoszenia zmiany/korekty danych w tym zakresie. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na płatniku i aktualizuje się wraz z zaistnieniem jednej z poniższych okoliczności: 

 • wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych (obligatoryjnych lub fakultatywnych) oraz / lub ubezpieczenia zdrowotnego – wówczas termin do przesłania druku ZWUA wynosi 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 • ustania stosunku pracy pracowników – członków służby zagranicznej – w tym przypadku termin wynosi 30 dni od tego zdarzenia. 

Mogą to być więc przypadki m.in. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, przejście z „małego” ZUS-u na „duży”, rozwiązanie stosunku pracy czy zmiana typu umowy, na której podstawie odprowadza się składki. 

Druk ZUS ZWUA online, jak zostało wspomniane, wykorzystywany jest też celem zgłoszenia zmian lub korekty danych podanych wcześniej w zgłoszeniu do ubezpieczeń, które odnoszą się do kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Wówczas należy wyrejestrować ubezpieczonego, którego błędne dane dotyczą oraz zarejestrować go raz jeszcze z wykorzystaniem formularza ZUS ZUA/ZUS ZZA.

Nie można też zapominać o wymogu wyrejestrowania członków rodziny ubezpieczonego, którego tytuł do ubezpieczeń wygasł – dokonuje się tego na druku ZUS ZCNA.

Jak złożyć wyrejestrowanie ZUS ZWUA przez internet? 

ZUS ZWUA złożyć można, przechodząc przez kilka kolejnych kroków:

 1. Zaloguj się na swoim profilu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE);
 2. Wejdź do zakładki ePłatnik (lub aktywuj ją, klikając kolejno w zakładki: Płatnik – Panel Płatnika – Aktywuj ePłatnika);
 3. Korzystając z kreatora lub dodając dokument, skorzystaj z opcji obsługi ubezpieczonego;
 4. Uzupełnij dane dokumentu; 
 5. Opatrz dokument swoim podpisem, korzystając np. z profilu zaufanego ePUAP;
 6. Wyślij dokument do ZUS;
 7. Odbierz poświadczenie odbioru złożonej dokumentacji.

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

I. DANE ORGANIZACYJNE

W tej sekcji należy oznaczyć znakiem „X” pole 01. – o ile dokonuje się wyrejestrowania z ubezpieczeń lub pole 02. – jeśli dokonuje się korekty danych. Pola 03.-04. wypełnia organ. 

wyrejestrowanie zus zwua

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 

To sekcja przeznaczona do wskazania danych identyfikacyjnych, takich jak NIP, REGON oraz PESEL płatnika.

Pola 04.-05. wypełnia jedynie podmiot, któremu nie nadano żadnego z tych numerów identyfikacyjnych (wówczas wskazuje się dane identyfikacyjne dowodu osobistego lub paszportu).

Pole 06. służy wskazaniu nazwy skróconej płatnika.

Pola 07.-09. uzupełnia wyłącznie płatnik będący osobą fizyczną (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia). 

wyrejestrowanie zus zwua dane płatnika

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWANEJ Z UBEZPIECZEŃ

Sekcję tę należy wypełnić podobnie jak tę II. – dane identyfikacyjne dotyczą jednak tym razem osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń.

NIP wskazuje się wyłącznie, jeżeli osoba, której wyrejestrowanie się zgłasza, była wcześniej zgłoszona do ubezpieczeń przed 01.09.2011 r. wyłącznie z numerem NIP.

dane identyfikacyjne

IV. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ

W tej sekcji należy wskazać kolejno kod tytułu ubezpieczenia danego ubezpieczonego, datę jego wyrejestrowania oraz kod przyczyny wyrejestrowania. Wśród tych ostatnich można wymienić następujące:

 • 100 – w przypadku ustania tytułu,
 • 500 – w razie zgonu, 
 • 600 – dla innych przyczyn, 
 • 700 – w przypadku zawieszenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie regulacji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, 
 • 800 – w razie przejścia zakładu pracy / jego części na innego pracodawcę i w rezultacie – wyrejestrowania pracownika (art. 231 KP).

wyrejstrowanie zus zwua

V. ROZWIĄZANIE / WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY / STOSUNKU SŁUŻBOWEGO 

To sekcja poświęcona jest na wskazanie okoliczności dotyczących ustania stosunku pracy/stosunku służbowego – daty, w których nastąpiło zdarzenie, kodu powiązanego z wygaśnięciem / trybem rozwiązania stosunku (na podstawie świadectwa pracy lub innego dokumentu, na którego podstawie stosunek ustał), kodu podstawy prawnej ustania stosunku.

Pole 04. uzupełnia się tylko w razie wskazania kodu 550 jako kodu podstawy prawnej ustania stosunku.

Pole 05. uzupełnia się zaś tylko, gdy dany stosunek został rozwiązany – wówczas, zgodnie z legendą zawartą w formularzu, należy wskazać inicjatora rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

V

VI i VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK I OSOBY WYREJESTROWANEJ Z UBEZPIECZEŃ

To miejsce na złożenie przez płatnika oświadczenia w przedmiocie zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym zawartych w formularzu danych oraz oświadczenia w zakresie świadomości odpowiedzialności łączącej się ze zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.

Oświadczenie j.w. składa również osoba wyrejestrowana. 

VI i VII

VIII. ADNOTACJE ZUS 

Wypełnia organ. 

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość