Za materiały budowlane fiskus odda więcej

Dobra wiadomość dla budujących dom lub planujących remont domu lub mieszkania. Od października przysługuje im wyższy zwrot VAT za materiały budowlane.

Wyższy zwrot VAT dzięki UE

Od momentu akcesji Polski z Unią Europejską została podwyższona stawka VAT niektórych materiałów budowlanych z 7% na 22%. Aby zrekompensować podwyżkę, osoby fizyczne budujące lub remontujące nieruchomości mieszkalne mogą uzyskać zwrot różnicy VAT za materiały budowlane wykorzystane przy :

  • budowie
  • remoncie budynku mieszkalnego
  • adaptacji budynku na cele mieszkalne

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę limit zwrotu wynosi 33 772 zł (wzrost o 250 zł). W przypadku remontu maksymalnie można odzyskać 14 474 zł (wzrost o 107 zł).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu VAT za materiały budowlane limit tego zwrotu zależy m.in. od zdefiniowanej w przepisach ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jest to cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu podatku. Cena 1 mkw. dla wniosków złożonych w III kwartale 2009 r. wynosi 3895 zł, natomiast dla wniosków złożonych w IV kwartale – 3924 zł.

Korzystne jest wstrzymanie się ze złożeniem pierwszego wniosku do października. Pozwoli to na skorzystanie z wyższego limitu. Natomiast dla wniosków kolejnych moment złożenia nie ma wpływu na wysokość limitów.

Zobacz również: Zwrot podatku VAT na konto bankowe.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK