Zarobki freelancera. Ile zarabia programista freelancer? 

ile zarabia programista

Zastanawiałeś się kiedyś, ile zarabiają programiści? Jaka jest typowa ścieżka kariery programisty, gdzie można zdobywać doświadczenie w tym zawodzie i w jakim polskim mieście programiści mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Programistą może być nazwana osoba, która zajmuje się pisaniem aplikacji bądź programów komputerowych w określonym języku programowania, np. C++, czy Python. W polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności programistę zwyczajowo można określać mianem developera, kodera, bądź programisty aplikacji. Zawód ten w języku angielskim bardzo często jest dookreślany różnymi sformułowaniami, np. programista-inżynier oprogramowania, czy programista-projektant witryn online. W krajowej nomenklaturze nie występuje tak szczegółowy podział specjalności programisty, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.

Ścieżka kariery: studia i kwalifikacje

Jaki kierunek należy studiować i jak zdobyć kwalifikacje?

Programista nie jest zawodem regulowanym, wobec czego nie istnieją skonkretyzowane zasady, ograniczające możliwość podejmowania pracy przez osoby bez kierunkowego wykształcenia. W większości przypadków pracodawcy wymagają od kandydatów posiadania wykształcenia wyższego, przynajmniej pierwszego stopnia. Preferowane kierunki studiów to: informatyka, mechatronika, matematyka, czy telekomunikacja.

Możliwe jest także wykonywanie zawodu przez osoby, które ukończyły inny kierunek studiów, a w wyniku samokształcenia zdobyły odpowiednie umiejętności, przydatne do wykonywania obowiązków programisty. W szczególności dotyczy to osób, które np. ukończyły technikum informatyczne (zatem znają podstawy pracy programisty), a w wyniku dalszych decyzji skorzystały z możliwości studiowania innego kierunku.

Polskie prawo nie wskazuje na skonkretyzowane wymogi kwalifikacyjne, które uprawniałyby do wykonywania niniejszego zawodu. Istnieje jednakże wiele aspektów pobocznych, ułatwiających zdobycie doświadczenia i pracy w zawodzie. Są to w szczególności przebyte kursy, zdobyte certyfikaty i ukończone szkolenia informatyczne. Przydatne mogą okazać się także certyfikaty językowe, które zaświadczają o posiadaniu zaawansowanej znajomości języków obcych.

Gdzie zdobyć doświadczenie?

Pierwsze szlify w zawodzie kandydat może zdobyć korzystając z bezpłatnych praktyk oraz płatnych staży. Pomoc w doborze odpowiedniej formy zdobywania kompetencji w ramach praktyk, może zostać uzyskana jeszcze w szkole technicznej, bądź na uczelni wyższej.

W przypadku płatnych staży przyszły programista może zwrócić się do Urzędu Pracy z prośbą o pomoc w znalezieniu odpowiedniego podmiotu, który zorganizuje taką formę zdobywania doświadczenia. Choć w pracy programisty przydaje się umiejętność indywidualnego wykonywania obowiązków, to w przypadku pracy nad bardziej złożonymi projektami, programista będzie pracował razem z zespołem. Warto zatem, aby przedsiębiorstwa organizujące praktyki lub staże, umożliwiały pracę w obu tych warunkach: samodzielnie i zespołowo.

Jakie są perspektywy dalszego zatrudnienia?

Rozwój technologii powoduje konieczność systematycznego doszkalania się, co w przypadku pracy programisty ma niebagatelne znaczenie w kontekście pewności zatrudnienia. Pracownik musi być przygotowany na ciągłe i ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności, w tym na naukę obsługi nowych narzędzi, języków, czy programów komputerowych.

Programista może pracować w kilku trybach: jako wolny strzelec, bądź jako pracownik etatowy. Programista freelancer realizuje projekty, które zlecają mu klienci (musi najpierw samodzielnie ich pozyskać). W przypadku pracy jako freelancer, specjalista ma dwie możliwości: może prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź realizować zadania w formie zleceń (umowa zlecenie i umowa o dzieło).

Początkujący pracownik na stanowisku programista rozpoczyna swoją karierę od poziomu junior-specialist. Z czasem możliwe jest uzyskanie awansów, najpierw do poziomu zwykłego programisty, a następnie do seniora.

Pracownik może także rozwijać się w kierunku poszerzenia wiedzy nt. konkretnych specjalizacji. Po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i kompetencji, programista może wykonywać obowiązki projektanta systemów, bądź obejmować stanowiska dyrektorskie/kierownicze.

Przejdźmy teraz do kluczowego zagadnienia: ile zarabia programista?

Zarobki: ile zarabia programista?

Mediana zarobków programisty jest zależna od wielu czynników. W przypadku młodszego specjalisty, średnie zarobki plasują się na poziomie 4800 złotych brutto. Programista-senior może liczyć średnio na ok. trzykrotnie większą pensję. Mediana zarobków osób z dużym doświadczeniem wynosi ok. 12500 złotych brutto. Więcej zarabiają programiści, które pracują w dużych korporacjach, ulokowanych w największych ośrodkach miejskich.

W przypadku wypełniania swoich obowiązków w ramach umowy o pracę, specjaliści mogą liczyć także na bogate pakiety benefitów pracowniczych. Najczęściej otrzymywanymi dodatkami są:

 • pakiety prywatnej opieki medycznej (66%),
 • dofinansowania do karnetów na zajęcia sportowe (53%),
 • finansowanie szkoleń (27%),
 • przekazanie służbowego telefonu do celów prywatnych (27%).

Młodszy programista zarobki. Pogrupowane ze względu na formę realizowania zadań:

Średnie zarobki brutto w PLN

4 800 zł

Kwota netto przy umowie o pracę

3 472 zł

Kwota netto przy umowie zleceniu

3 627 zł

Kwota netto przy umowie o dzieło

4 147 zł

Kwota netto przy B2B

3931

 

Starszy programista zarobki. Pogrupowane ze względu na formę realizowania zadań:

Średnie zarobki brutto w PLN

12 500 zł

Kwota netto przy umowie o pracę

8 904 zł

Kwota netto przy umowie zleceniu

9 445 zł

Kwota netto przy umowie o dzieło

10 800 zł

Kwota netto przy B2B

10 322 zł

 

Programista umowa o pracę w firmie

Programista, który zacznie pracować na umowę o pracę, może liczyć początkowo na zarobki w granicach 3500 złotych na rękę miesięcznie. Po zdobyciu doświadczenia i uzyskaniu awansu, otrzymywana pensja znacznie się zwiększa.

Przeciętna kwota netto, dla starszego programisty pracującego na etacie, wynosi ok. 8900 złotych. Oznacza to jednak, że pracownik przekracza drugi próg podatkowy. Rzeczywista pensja będzie zatem niższa i wyniesie w miesiącach styczeń-sierpień 8904 zł, we wrześniu 7509 zł, a w miesiącach październik-grudzień 7270 zł.

Umowa o pracę dla programisty jest najbardziej stabilną formą współpracy. Pracownik uzyskuje wiele gwarancji, benefitów i praw: m.in. do urlopu, zwolnienia chorobowego, czy emerytury. Wśród niewątpliwych wad takiej współpracy zalicza się konieczność pracy dla jednego podmiotu, bądź małą możliwość ingerencji w otrzymywane zadania.

 

ile zarabia programista na umowie o pracę
 

Programista zatrudnienie na umowę o pracę. Wykres, który obrazuje udział poszczególnych składek, opłat i kwoty netto w całkowitej kwocie brutto 4800 złotych.

Ile zarabia programista freelancer: umowy zlecenia i umowy o dzieło

Specjalista-freelancer realizuje projekty dla swoich klientów. Jego zarobki w dużej mierze będą zatem zależne od liczby otrzymywanych zleceń. Pracownik sam organizuje czas swojej pracy, miejsce jej wykonywania i narzędzia do realizacji obowiązków. Zwiększa się udział pracy zdalnej, jako preferowanej formy wykonywania obowiązków. Praca programisty nie zawsze wymaga stacjonarnego przebywania w biurze firmy, zatem coraz większa osób realizuje swoje zadania w sposób zdalny. Freelancer pracujący na umowę zlecenie/umowę o dzieło pracuje przede wszystkim w sposób indywidualny, rzadziej współpracując z większym gronem osób.

Oto porównanie zarobków na umowach zlecenie i dzieło, przy założeniu że:

 • w przypadku umowy zlecenie ZUS jest opłacany u tego pracodawcy, nie jest opłacane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ani PPK, a koszty uzyskania przychodu to 20%;
 • w przypadku umowy o dzieło koszty uzyskania przychodu to 20%.
Ile zarabia programista junior na umowie zlecenie i umowie o dzieło
Kwota brutto: 4 800 zł
Składniki wynagrodzenia Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł zł 0 zł
Podatek 260 zł 653 zł
Kwota netto 3 616 zł 4 147 zł
 
Ile zarabia programista senior na umowie zlecenie i umowie o dzieło
Kwota brutto: 12 500 zł
Składniki wynagrodzenia Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 187,5 zł 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 998 zł 0 zł
Podatek styczeń – wrzesień: 677 zł, październik: 1 158 zł, listopad – grudzień: 2 008 zł styczeń – sierpień: 1 700 zł, wrzesień – 2 371 zł, październik – grudzień: 3 200 zł
Kwota netto styczeń – wrzesień: 9 417 zł, październik: 8 936 zł, listopad – grudzień: 8 086 zł styczeń – sierpień: 10 800 zł, wrzesień – 10 129 zł, październik – grudzień: 9 300 zł
 

Programista freelancer na własnej działalności (B2B)

Alternatywną możliwością dla programistów wolnych strzelców jest współpraca na zasadach B2B. Specjalista zakłada własną działalność gospodarczą i na spersonalizowanych zasadach zaczyna realizować projekty dla innego przedsiębiorstwa. To dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie niezależność, ale chcą jednocześnie sprofesjonalizować swoją markę.

Zalety i wady takiego rozwiązania

Niewątpliwą zaletą takiej formy pracy jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Przedsiębiorca staje także przed szansą odliczenia podatku od zakupu towarów, które są mu niezbędne w pracy. Programista staje się bardziej niezależny, a jego usługi zyskują znacznie więcej profesjonalizmu. Wadą współpracy na zasadach B2B jest przeniesienie odpowiedzialności na programistę, w kwestii rozliczania podatków, prowadzenia księgowości i płacenia składek.

Możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, programista staje przed szansą pozyskania dodatkowych funduszów na jej rozwinięcie. Dotyczy to m.in. osób bezrobotnych, a zatem dofinansowanie z Urzędu Pracy można dostać jeszcze przed założeniem działalności. Inną szansą na dodatkowe pieniądze są fundusze europejskie, za które można wyposażyć swoje biuro, czy zakupić potrzebny sprzęt informatyczny.

 

ile zarabia programista freelancer - składniki zatrudnienia
 

Ile zarabia programista freelancer – wykres, który obrazuje udział poszczególnych składek, opłat i kwoty netto w całkowitej kwocie brutto 4800 złotych.

Średnie zarobki programisty w dużych ośrodkach miejskich w Polsce

Wśród przyjętych kryteriów, przydatnych do określenia średnich zarobków programisty w wybranych miastach w Polsce, znajdują się:

 • dwuletnie doświadczenie w zawodzie i praca na stanowisku starszego programisty;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • ponadprzeciętne umiejętności techniczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 • praca w dużej firmie, w dużym mieście;
 • znajomość dwóch języków obcych;
 • specjalizacja dotycząca znajomości dwóch języków programowania;
 • umowa o pracę.

Zarobki w Warszawie

Programista Warszawa: w stolicy Polski starszy programista może zarobić średnio ok. 9300 złotych na rękę.

Zarobki w Krakowie

Programista Kraków: w największym mieście Małopolski zarobki starszych programistów plasują się na pułapie ok. 8900 złotych netto.

Zarobki w Łodzi

Programista Łódź: w mieście Łodzi programista pracujący na stanowisku senior-specialist może liczyć na pensję w granicach 8500 złotych. 

Zarobki we Wrocławiu

Programista Wrocław: specjaliści ds. programowania, którzy wykonują swoją pracę we Wrocławiu, mogą zarobić ok. 8600 złotych netto.

Zarobki w Poznaniu

Programista Poznań: pracownicy w Poznaniu, którzy mają spore doświadczenie i zajmują stanowisko programisty seniora, mogą zarobić ok. 8700 złotych na rękę.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kim jest programista?

  To osoba, która odpowiada za kreowanie m.in. programów komputerowych za pomocą specjalnych języków programowania.

 2. 🔸Jakie specjalizacje programistyczne są szczególnie wyszukiwane na rynku pracy?

  Największym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się kandydaci, którzy mogą zostać przyjęci na stanowiska: młodszego programisty, starszego programisty, programisty PLC, programisty Android, programisty-automatyka, czy programisty Java/Jee/C++.

 3. 🔸Ile zarabia programista pracujący w dużym mieście?

  Wszystko zależy od wielu czynników, m.in. doświadczenia, umiejętności czy wielkości firmy. Początkujący pracownik może liczyć na ok. 3500 złotych na rękę, a ten z większym doświadczeniem - powyżej 8500 złotych netto.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość