ZUS od wynagrodzeń a zwolnienie z zapłaty składek ZUS

rozliczenie wynagrodzeń przy zwolenieniu z ZUS

Zatrudniasz pracowników i zostałeś zwolniony z opłacania składek ZUS? Sprawdź jak prawidłowo dokonywać księgowań.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. to jeden z przywilejów przyznanych przedsiębiorcom, który został zapisany w ustawie tarcza antykryzysowa. Co prawda termin do złożenia wniosku o zwolnienie już upłynął 30 czerwca 2020 r., ale pewne wątpliwości co do sposobu księgowania i ujmowania w kosztach firmy pozostały. Spróbujemy spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy kosztów uzyskania przychodów.

Kto skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

Z możliwości całkowitego 100% zwolnienia z opłacania składek mogli skorzystać przedsiębiorcy:

  1. Prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo.
  2. Zatrudniający pracowników, a więc występujący w roli płatnika składek za mniej niż 10 pracowników.

Zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 50% przysługiwało przedsiębiorcom, którzy jako płatnicy zatrudniali od 10 do 49 ubezpieczonych.

Brak obowiązku regulowania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP nie miał charakteru umorzenia, a jedynie przejęcia tego obowiązku przez Skarb Państwa w określonym przedziale czasu. Fakt zwolnienia z opłacania składek nie pozbawił przedsiębiorcy ani jego pracowników prawa do opieki zdrowotnej, prawa do wypłaty świadczeń w przypadku choroby jak również innych praw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W jaki sposób rozlicza się wynagrodzenie pracowników w kosztach na zasadach ogólnych?

Co do zasady wynagradzania pracowników ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów w kwocie brutto w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany wówczas zaliczenia w koszty dokonuje się w miesiącu wypłaty zaległego wynagrodzenia.

Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę jako płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone.

W jaki sposób należy traktować składki ZUS, z których opłacenia został zwolniony przedsiębiorca?

W tej sprawie zostało skierowane zapytanie do do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS):

  1. Czy zwolnienie płatnika z ZUS dotyczy tylko płatnika, czy jego pracowników też.
  2. Czy pracodawca, który złożył wniosek o umorzenie ZUS, ma dalej potrącać składki ZUS od pensji pracownika?
  3. Czy gdy ma potrącać pracownikowi składki ZUS, to musi je przelać normalnie do ZUS?

MRPiPS odpowiedziało:

Obowiązki płatnika składek zostały uregulowane w ustawie o Systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa o COVID-19 zwalnia płatnika wyłącznie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek. Żaden z przepisów ustawy nie uchyla pozostałych obowiązków, a więc płatnik składek nadal jest zobowiązany do obliczenia, potrącenia oraz rozliczenia składek na ZUS na zasadach ogólnych. Za składki potrącone a nieuregulowane do ZUS ponosi odpowiedzialność przedsiębiorca jako płatnik składek, a nie ubezpieczony.

Wynagrodzenia netto do wypłaty będzie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, tym samym podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podlega zmniejszeniu o te składki, a zaliczka na podatek będzie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z punktu widzenia pracownika nic się nie zmienia, otrzyma on wynagrodzenie netto w takiej samej wysokości jak w innych okresach rozliczeniowych.

Zwolnienie ze składek adresowane jest do płatników składek i ma na celu pomoc w zakresie zadłużenia z tytułu należności publicznoprawnych, do których regulowania zobowiązani są płatnicy składek. Taka pomoc została skierowana, aby ratować firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami z powodu COVID-19.

W jaki sposób powinny być ujmowane składki ZUS przy zwolnieniu z ich opłacenia?

Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacenia należnych składek ZUS, czy to potrąconych z wynagrodzenia pracownika, czy też w części finansowanej przez płatnika nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów. Takie składki nie będą posiadały statusu “opłacone” a więc przedsiębiorca nie poniesie żadnego uszczerbku finansowego.

W jaki sposób powinny wyglądać księgowania w PKPiR:

  1. W sytuacji, gdy na moment wypłaty wynagrodzenia przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze pisma o zwolnieniu z opłacenia składek ZUS za dany miesiąc w kolumnie 12 powinna być ujęta kwota wynagrodzenia brutto.
  2. W praktyce występuje pogląd, żeby wyksięgowania dokonywać w dacie decyzji. Jednakże zgodnie z bieżącym stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej rozwiązaniem zalecanym jest, aby po otrzymaniu informacji z ZUS o zwolnieniu z opłacenia składek w części pracownika w kolumnie 12 powinna zostać zaksięgowana na “minus” kwota tych składek w dacie ujęcia wynagrodzenia w PKPiR.
  3. Jeżeli przedsiębiorca uregulował składki za miesiąc marzec 2020 r., a następnie wystąpił o ich zwrot i go otrzymał w takiej sytuacji zmniejszenia kosztów w PKPiR dokonuje się pod datą otrzymania zwrotu w ZUS.

Takie nieopłacone składki ZUS będą dla przedsiębiorcy stanowiły dodatkowe środki finansowe, które może przeznaczyć na inne wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca nie musi się również obawiać, że będzie musiał od nich zapłacić podatek dochodowy.

Zapłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście – zmiany od 1 lipca 2020 r. – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość