Jak wypełnić wniosek ZUS ZIUA?

zus ziua jak wypełnić

Gdzie znaleźć druk ZUS ZIUA do pobrania? Jak wypełnić formularz ZUS ZIUA krok po kroku? Kto i w jakim terminie zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia tego druku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Formularz ZUS ZIUA należy wypełnić w razie konieczności dokonania zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych ujawnionych uprzednio w drukach ZUS ZUA lub ZUS ZZA (są to nr PESEL, NIP, REGON, dane ujęte na dowodzie osobistym lub paszporcie). Konieczność wypełnienia ZUS ZIUA następuje również w przypadku zmiany nazwiska lub imienia.  

ZUS ZIUA krok po kroku

Kto i kiedy wypełnia ten formularz? 

Okolicznością powodująca konieczność złożenia druku ZUS ZIUA jest wystąpienie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, a więc okoliczności przeobrażenia stanu faktycznego względem danych ujętych uprzednio w formularzu albo konieczność dokonania korekty przekazanych urzędowi danych identyfikacyjnych, wskutek wystąpienia błędu podczas wypełniania formularza. 

Druk ZIUE wypełnia płatnik, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (m.in. pracodawca), zobligowany do obliczenia, pobrania i uiszczenia składek na ręce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przepisanym dla tego celu terminie. 

Jak złożyć druk ZUS ZIUA?

Wzór formularza ZUS ZIUA pobrać można ze strony podmiotowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie:

 • złożyć go w urzędzie osobiście,
 • wysłać go, korzystając z usług Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego),
 • złożyć go online, korzystając z Platformy Płatnik lub z aplikacji ePłatnik.

Elektroniczne złożenie formularza wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub wykorzystania profilu zaufanego ePUAP.

Zgodnie z prawem termin do wniesienia formularza wynosi 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zmiany lub zauważenia błędów bądź to samodzielnie, bądź wskutek uzyskania tej wiedzy przez jednostkę ubezpieczeniową. Zaktualizowane dane będą stanowiły podstawę do dokonania odpowiednich zmian na koncie ubezpieczonego. 

ZUS ZIUA jak wypełnić? 

Druk ZUS ZIUA składa się z jednej strony formularza urzędowego, a jego wypełnienie nie powinno być bardzo czasochłonne. Podzielono go na kilka sekcji.

Sekcja I – dane organizacyjne płatnika

W polu nr 01. należy wpisać nr „1”, chcąc dokonać zmiany zgłoszenia lub nr „2”, chcąc zgłosić jego korektę. Pola 02 oraz 03 należy pominąć – wypełnia je organ.

 

ziua dane organizacyjne

Sekcja II – dane identyfikacyjne płatnika składek

Kolejno NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty lub paszport. Powinny być one tożsame z danymi wskazanymi w drukach ZUS ZPA, ZUS ZFA lub CEIDG-1, zaś w przypadku zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika – w bloku III  ZUS ZIPA lub w CEIDG-1.

Pola 03 – 05 oraz 07 – 09 wypełniają wyłącznie płatnicy będący osobami fizycznymi. Organ sugeruje poświęcenie tej sekcji szczególnej uwagi.

ziua dane identyfikacyjne

Sekcja III – poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

Powinna zawierać (PESEL, NIP, nazwisko, imię, data urodzenia).

dane identyfikacyjne

Sekcja IV – dane aktualne

Od chwili zgłoszenia zmiany lub korekty to właśnie te ostatnie powinny być wskazywane we wszelkich dokumentach ubezpieczeniowych oraz płatniczych.

aktualne dane

Sekcja V – oświadczenie płatnika składek i VI – oświadczenie osoby ubezpieczonej

Oświadczenie w sekcji V odnosi się do prawidłowości danych wskazanych w formularzu oraz do świadomości groźby odpowiedzialności karnej na okoliczność zeznania nieprawdy lub zatajenia prawdy. W sekcji VI sam ubezpieczony poświadcza swoim podpisem zgodność wskazanych w formularzu danych ze stanem prawnym i faktycznym.

oświadczenie

Ostatnią, VII sekcję – adnotacje ZUS – wypełnia sam organ.  

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to jest ZUS ZIUA?

  ZUS ZIUA to formularz służący do dokonania zmiany lub korekty zgłoszonych uprzednio jednostce organizacyjnej ZUS danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.

 2. 🔸Kto składa ZUS ZIUA?

  ZUS ZIUA składa płatnik, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnych, który na podstawie obowiązujących przepisów zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i uiszczenia składek. Może nim być m.in. pracodawca.

 3. 🔸Do kiedy można złożyć formularz ZUS ZIUA?

  Termin wynosi 7 dni od dnia nastania zmian lub dostrzeżenia błędów we własnym zakresie odnośnie do danych identyfikacyjnych ubezpieczonego lub od chwili otrzymania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienia o nieprawidłowościach.

 4. 🔸Czy ZUS ZIUA można złożyć przez internet?

  ZUS ZIUA można złożyć również online, korzystając z funkcjonalności Platformy Płatnik lub aplikacji ePłatnik. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub skorzystać z profilu zaufanego ePUAP, a następnie wysłać go na adres elektronicznej skrzynki podawczej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 5. 🔸Zmiana nazwiska - na jakim druku ją zgłosić w ZUS?

  Zmianę nazwiska ubezpieczonego można zgłosić do ZUS-u, wypełniając druk ZUS ZIUA.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość