Zwolnienia z VAT – limit obrotu

Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT, w zamyśle ustawodawców, mają służyć uproszczeniu oraz optymalizacji rozliczania się z podatku od towarów i usług przez poszczególnych podatników, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

Od 1 stycznia 2011 roku kwota limitu obrotu, który uprawnia do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, uległa zwiększeniu ze 100 000 zł do 150 000 zł (lub jej proporcji w przypadku podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie 2010 roku). Jest to zmiana, która poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty.

 

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Z powyższego zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w 2011 roku będą mogli skorzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli w 2010 roku kwoty limitu obrotu w wysokości 150 000 zł. Także Ci, którzy przekroczyli „stary” limit wynoszący 100 000 zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przez podatnika, jest konieczność pisemnego zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego do dnia 15 stycznia 2011 roku.

Z powyższego zwolnienia nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2010 roku sami zrezygnowali ze zwolnienia, a ich obrót za 2010 rok nie przekroczył 100 000 zł. Jeśli podatnicy Ci zechcą ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT, będą do tego uprawnieni dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK