Blog ifirma.pl

Jak wypełnić wniosek ERP-7?

|
|
5 minut czytania
ERP-7 to wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu, które pracownik uzyskuje od pracodawcy, w celu udokumentowania wysokości osiąganych przez pracującego pensji, wliczanych do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Jak wypełnić ten formularz? Zobacz instrukcję krok po kroku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W 2018 roku stary formularz RP-7 został zastąpiony zaktualizowaną wersją dokumentu, który od tego czasu jest określany jako nowy formularz ERP 7. Pracownik, po uzyskaniu formularza, składa dokument do ZUS-u. Wniosek ERP-7 stanowi zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a podane informacje przez pracodawcę muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. Jego wystawianie wynika wprost z obowiązków pracodawcy, jakie ciążą na nim względem zatrudnianych pracowników.

ERP-7 – co to za dokument i czego dotyczy? Kto wystawia druk ERP-7?

Każdy pracodawca ma obowiązek archiwizacji dokumentów, na podstawie których istnieje możliwość wyznaczania rzeczywistego wymiaru świadczeń emerytalnych lub renty dla pracownika. Wystawienie dokumentu ERP-7 jest zatem obowiązkiem pracodawcy, który zatrudniał daną osobę.

Podstawy prawne wskazują także na szereg innych podmiotów, realizujących wystawianie dokumentów ERP 7, np.:

 • następca prawny zatrudniającego,
 • likwidator lub syndyk masy upadłości,
 • podmiot upoważniony przez przedsiębiorę,
 • KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

W każdym przypadku pracownik może samodzielnie wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu ERP 7. Pracodawca zaś jest zobligowany do jego wystawienia na życzenie wnioskodawcy.

Aktualny formularz został wydany w 2019 roku i obowiązuje on do dziś. Jego elektroniczna wersja znajduje się na oficjalnej stronie ZUS-u.

ERP-7 -za jakie lata? Kiedy wystawiamy druk ERP-7?

Pracodawca ma obowiązek wystawienia formularza ERP 7 wszystkim osobom zatrudnionym do ostatniego dnia 1998 roku włącznie. W innych przypadkach formularz może zostać wystawiony na życzenie pracownika – nie ma jednak obowiązku obligatoryjnego wystawiania tego dokumentu wraz z ustaniem stosunku pracy.

We wniosku wypełnia się m.in. tabelę z latami zatrudnienia osoby, zatem dokument będzie zawierać kompleksowy opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, za cały okres pracy w danym zakładzie.

Zaświadczenie wystawia się osobom, które:

 • przechodzą na emeryturę, a urodziły się nie później, niż w ostatnim dniu 1948 roku,
 • spełniają warunki do przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę, czyli urodzonym w 1949 roku i później,
 • pracownikom starającym się o rentę,
 • pracownikom, którzy ustalają kapitał początkowy.

Jak wypełnić formularz ERP-7 poprawnie? Instrukcja krok po kroku

Formularz ERP-7 jest obszernym, dziesięciostronicowym dokumentem, w którym samo zaświadczenie zostało umieszczone na czterech pierwszych stronach, a sześć kolejnych stron obejmuje informacje i zasady przydatne do prawidłowego wypełnienia zaświadczenia.

Pracodawca wypełnia wyłącznie pierwszą część dokumentu, posiłkując się informacjami zawartymi na stronach od 6 do 10 włącznie.

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami, korzystając z niebieskiego lub czarnego tuszu. Nie należy wypełniać formularza ołówkiem – można zrobić to tylko i wyłącznie na próbę.

Dane płatnika składek

W tej rubryce uzupełnia się numer NIP, REGON, PESEL lub rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, jeśli powyższe numery nie zostały nadane.

Poniżej należy wpisać nazwę bądź dane osobowe wypełniającego, w tym imię, nazwisko, dokładny adres oraz Numer Konta Płatnika przed 1999 r., o ile został nadany.

zus erp-7 dane płatnika

Dane osoby ubezpieczanej – pracownika

W tej sekcji należy wypełnić dane dotyczące pracownika, który np. wnioskował o wydanie formularza ERP 7. Uzupełnia się numer PESEL lub wpisuje informacje o dokumencie tożsamości (w przypadku braku PESEL), następnie imię i nazwisko, datę urodzenia w formacie dd/mm/rr.

ZUS ERP-7 dane pracownika

Informacje o pracowniku

Ten obszar został podzielony na cztery punkty. W pierwszym punkcie należy podać dokładną datę zatrudnienia pracownika, o ile wciąż jest zatrudniony, bądź okres od-do zatrudnienia, jeśli pracownik już nie jest zatrudniony.

W punkcie drugim uzupełnia się okres niepełnego wymiaru czasu pracy przed 15 listopada 1991 r., o ile taki zaistniał.

W punkcie trzecim znajdują się dwa pola do wypełnienia. Znakiem X zaznaczamy odpowiedź TAK lub NIE dotyczącą faktu udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego. Jeśli zaznaczaliśmy TAK, musimy podać okres od-do w polu umieszczonym poniżej.

W czwartej sekcji występuje analogiczna sytuacja, dotycząca jednak urlopu wychowawczego/urlopu bezpłatnego na wychowanie dzieci. Jeśli został udzielony, to oprócz okresu należy podać także imię i datę urodzenia dziecka/dzieci.

ERP-7 informacje o pracowniku

Informacje o wypłaconych świadczeniach

Znajdują się tutaj trzy punkty, które należy starannie wypełnić, pamiętając o naniesieniu wszystkich okresów. Jeśli zabraknie miejsca, wypełniający powinien umieścić okresy na odrębnej kartce, a następnie dołączając pismo jako załącznik do zaświadczenia.

W punkcie pierwszym wskazuje się wypłacone wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów. W punkcie drugim nanosi się informacje o wypłaconych zasiłkach chorobowych/opiekuńczych bądź macierzyńskich po 1991 roku. Jeśli pracownikowi wypłacono świadczenie rehabilitacyjne, w punkcie trzecim zaznacza się pole TAK, jeśli nie, należy nanieść znak X w polu NIE.

informacje o wypłaconych świadczeniach

informacje o wypłaconych świadczeniach cz.2

Informacje o kwotach wynagrodzenia

Nad rubryką dotyczącą informacji o kwotach wynagrodzenia/uposażenia, kwotach świadczeń wypłaconych w okresie niezdolności do pracy oraz w przypadku innych należności (za określony rok kalendarzowy) uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego, umieszcza się imię i nazwisko pracownika oraz datę jego urodzenia.

Poniżej znajduje się obszerna tabelka zawierająca osiem kolumn. Każdy kolejny wiersz, to następny rok kalendarzowy. Nanosi się go w kolumnie nr 1. Pozostałe kolumny muszą zawierać wyszczególnione kwoty za konkretne rodzaje świadczeń/dodatków/wynagrodzeń.

informacje o kwotach wynagrodzenia

Dodatkowe informacje i uwagi

Uzupełniamy, jeśli mamy wątpliwości, np. co do danego składnika wynagrodzenia.

erp-7 dodatkowe informacje

Informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia

Wypełniamy, jeśli zostało udzielone pełnomocnictwo, wraz z jego zakresem i terminem obowiązywania.

informacje dotyczące pełnomocnika

Informacja o dokumentach

Należy podać informację o dokumentach, na podstawie których zaświadczenie zostało wystawione.

erp-7 informacja o dokumentach

Załączniki

Zaznaczamy TAK lub NIE, w zależności od tego, czy załączniki zostały umieszczone w dokumencie.

erp-7 załączniki

Odpowiedzialność za wystawienie zaświadczenia

Wypełniający uzupełnia datę oraz składa czytelny podpis.

odpowiedzialnośc za wystawienie zaświadczenia

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czy mogę wypełnić formularz RP-7 zamiast ERP-7?

   Od 2018 roku formularz ERP 7 zastąpił starą wersję dokumentu, wobec czego należy wypełniać wyłącznie zaktualizowane pismo.
  2. Druk RP-7 kto wystawia?

   Najczęściej formularz wystawia pracodawca na przedłożony wniosek pracownika. W niektórych przypadkach formularze mogą być wydawane także przez inne podmioty.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie