Blog ifirma.pl

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

|
|
4 minut czytania
W jednym z naszych artykułów omawialiśmy kwestię umowy licencyjnej, jej istoty i najważniejszych elementów.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jednym z elementów umowy licencyjnej jest wypowiedzenie, które uregulowane zostało w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poniżej dowiesz się, kiedy można wypowiedzieć umowę licencyjną i jakie ustawa zastrzega ku tej czynności terminy.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przepis art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Z kolei ustęp 2 stanowi, że Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Nie ulega wątpliwości, że umowa licencyjna jest umową o charakterze ciągłym i jak każda umowa cywilnoprawna może zostać wypowiedziana. Treść przytoczonego powyżej przepisu art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych potwierdza, że licencja może być udzielona na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

WAŻNE
 • istnieje możliwość określenia w umowie licencyjnej zawartej na czas określony okoliczności/przypadków, w których licencjobiorca lub licencjodawca będą mogli wypowiedzieć umowę przed terminem jej wygaśnięcia;
 • możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej zależna jest od tego czy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony czy na czas oznaczony oraz od okresu jej obowiązywania.

Terminy wypowiedzenia umowy licencyjnej

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy umowa licencyjna nie zawiera postanowień dotyczących jej wypowiedzenia, ustawa o prawach autorskich i prawach wprowadza następujące regulacje, tj.:

 • art. 66 – umowa licencyjna zawarta na czas oznaczony, nieprzekraczający pięciu lat wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta (ustawa nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia);
 • art. 68 ust. 1 – umowa licencyjna zawarta na czas nieoznaczony możliwa jest do wypowiedzenia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

A co z umowami licencyjnymi zawartymi na okres krótszy niż pięć lat, które jednak przekraczają pięcioletni okres?

Jak już wyżej wskazano, odnośnie umów licencyjnych zawartych na czas oznaczony, krótszy niż pięć lat, podobnie jak w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony można je wypowiedzieć na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego (tak przykładowo Sąd Najwyższy z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt II CK 51/04). Niemniej jednak wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej na czas oznaczony, przekraczający pięć lat, może być dokonane dopiero po upływie pięcioletniego terminu.

Szczególne okoliczności wypowiedzenia umowy licencyjnej

Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana również w przypadkach szczególnych, o których mowa w przepisach art. 56-58 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

 • art. 56 dotyczy odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez twórcę;
 • art. 57 reguluje kwestie związaną z uprawnieniami twórcy w razie nie przystąpienia do rozpowszechniania utworu lub nie udostępnienia go publiczności;
 • art. 58 dotyczy udostępniania utworu w nieodpowiedniej formie lub ze zmianami.

Kto może wypowiedzieć umowę licencyjną?

W piśmiennictwie wskazuje się, że pomimo, że ustawa posługuje się zwrotem, iż jedynie twórca może wypowiedzieć umowę licencyjną, można przyjąć, że przewidziany analizowaną ustawą tryb wypowiadania umów licencyjnych dotyczy nie tylko twórcy, ale również licencjodawcy, który nie jest twórcą utworu oraz licencjobiorcy.

Orzecznictwo a wypowiedzenie umowy licencyjnej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Acz 1554/17

Umowa licencji niewyłącznej (art. 68 ust. 1 ustawy – prawo autorskie) ma charakter zobowiązujący. Z tego powodu zawarcie przez autora utworu umowy o przeniesienie praw autorskich powoduje wygaśnięcie licencji niewyłącznej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt II CK 51/04

Przepis art. 66 ust. 2 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o wygaśnięciu umowy licencyjnej po upływie pięciu lat, nie ma zastosowania ani do umowy zawartej na czas nieoznaczony, ani do umowy na czas przekraczający pięć lat. Z kolei zawarte w art. 68 ust. 2 stwierdzenie, iż licencję udzieloną na okres dłuższy niż lat pięć uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony, należy traktować jako odesłanie do przewidzianego w ustępie pierwszym tego przepisu rocznego terminu wypowiedzenia takiej umowy.

Źródła:

 1. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Kto może wypowiedzieć umowę licencyjną?

   W piśmiennictwie wskazuje się, że pomimo, że ustawa posługuje się zwrotem, iż jedynie twórca może wypowiedzieć umowę licencyjną, można przyjąć, że przewidziany analizowaną ustawą tryb wypowiadania umów licencyjnych dotyczy nie tylko twórcy, ale również licencjodawcy, który nie jest twórcą utworu oraz licencjobiorcy.
  2. Od czego zależy możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej?

   Możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej zależna jest od tego czy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony czy na czas oznaczony oraz od okresu jej obowiązywania.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie