Amortyzacja liniowa przyspieszona

W określonych sytuacjach przedsiębiorca może przyspieszyć okres amortyzacji środka trwałego poprzez podwyższenie stosowanej standardowej stawki amortyzacyjnej. Amortyzację liniową przyspieszoną można zastosować wyłącznie do składników majątku wykorzystywanych w warunkach szkodliwych lub gdy poddawane są szybkiemu postępowi technicznemu. Poniżej poznasz więcej szczegółów.

Przyspieszona amortyzacja – czy do każdego środka trwałego?

Co ważne, przyspieszoną amortyzację można zastosować nie do wszystkich rodzajów środków trwałych. Przedsiębiorca ma prawo podwyższyć stawki wynikające z Wykazu stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich współczynników dla:

  • budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych lub złych,
  • maszyn, urządzeń oraz środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej,
  • maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.
Wskazówka: szczegółowe zasady stosowania podwyższonych stawek można znaleźć w art. 22i ust. 2-4, 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Amortyzacja przyspieszona – jakie współczynniki?

Zastosowane na tej podstawie współczynniki podwyższające wartość odpisów amortyzacyjnych mogą wynosić maksymalnie:

  • 1,2 w przypadku budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych,
  • 1,4 w przypadku budynków i budowli używanych w warunkach złych oraz wymienionych wyżej urządzeń i środków transportu,
  • 2,0 w przypadku maszyn i urządzeń z grupy 4-6 i 8 KŚT (patrz wyżej).

Co ważne, zastosowany przez przedsiębiorcę współczynnik nie musi osiągać maksymalnej wysokości określonej w przepisach. Warto jednak pamiętać, że wybór współczynnika najwyższego z możliwych skutkuje maksymalnym skróceniem okresu amortyzacji.

Amortyzacja liniowa przyspieszona – co to znaczy „warunki pogorszone”?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przez wspomniane używanie budynku w warunkach pogorszonych należy rozumieć używanie ich pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników, które wpływają na przyspieszenie zużycia obiektu. Z kolei za warunki złe uważa się używanie budynków pod wpływem niszczących środków chemicznych (niezależnie od ich pochodzenia).

 

Sprawdź, jaka stawka amortyzacji jest najlepsza?
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK