Blog ifirma.pl

Metoda QUEST w badaniu zmian zachodzących na rynku

|
|
4 minut czytania
Uwarunkowania rynkowe charakteryzują się dużą zmiennością. Skuteczna strategia zarządzania powinna być spójna z pojawiającymi się wyzwaniami, aby zapewnić zyski przedsiębiorstwu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Im lepiej jesteśmy w stanie się zaadaptować, tym lepszą pozycję konkurencyjną zajmujemy. Sposobem na dostosowanie się do tej dynamiki jest badanie rynku metodą QUEST, którą wyjaśnimy w poniższym artykule.

Czym jest metoda QUEST?

Nazwa metody QUEST jest w rzeczywistości akronimem słów quick environmental scanning technique. Zakłada ona szybkie i łatwe badanie rynku i sytuacji wewnętrznej firmy, aby móc rozwiązać najistotniejsze kwestie w jak najkrótszym czasie. Umożliwia wyróżnienie zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych oraz oszacowanie ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Podobnie jak opisywana już przez nas metoda delficka, stosowana jest do wyznaczania kierunku długoterminowego rozwoju na podstawie danych z przeszłości i zmianach zachodzących w otoczeniu. W rolę ekspertów wcielają się managerowie i osoby decyzyjne w firmie, aby przedstawić swoje spostrzeżenia i określić problemy, które należy rozwiązać. Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w analizie, jest macierz współdziałania, pozwalająca zgłębić wpływ poszczególnych zdarzeń na ryzyko wystąpienia innych.

Jak korzystać z macierzy współdziałania?

Proces analizy polega na wyróżnieniu czynników środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń, które z nich wynikają. Uproszczając, musimy wiedzieć czego i gdzie szukać. W związku z tym istotność danego faktora będzie zależna od następujących pytań:

 • Czy dany czynnik wpływa na funkcjonowanie firmy?
 • Jeśli tak – w jakim stopniu?

Chcąc ocenić stopień tego oddziaływania możemy użyć macierzy współdziałania. W pierwszej kolejności czynniki „o wysokim priorytecie” i „krytyczne” powinny być dokładnie analizowane i na ich podstawie należy dostosować odpowiednią strategię. Natomiast inne wymagają jedynie obserwacji.

Tabela 1. Przykładowa macierz współdziałania

macierz wspoldzialania przyklad

QUEST jako metoda skanowania środowiska biznesowego

Skanowanie środowiska umożliwia wykryć słabe strony, szanse, trendy i zagrożenia, które są przydatnymi informacjami w procesie tworzenia lub ulepszania strategii firmy. Jest to proces monitorujący elementy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego – holistyczne podejście techniki pozwala na rozpatrzenie wszystkich istotnych aspektów działalności. Metoda QUEST jest jedną z kilku wariantów przeprowadzenia tej procedury – innym przykładem mogą być popularna analiza SWOT lub analiza PEST, o której pisaliśmy już wcześniej.

Elementy skanowania środowiskowego

Otoczenie biznesowe dzielimy na dwa typy – zewnętrzne i wewnętrzne:

 • Zewnętrzne elementy środowiskowe
 • To elementy, które wykraczają poza przedsiębiorstwo. W skali mikro są to konsumenci, dostawcy, konkurencja, specyfika branży, natomiast w ujęciu makro – cechy demograficzne społeczeństwa, sytuacja ekonomiczna i prawno-polityczna, kultura, technologia itd.

 • Wewnętrzne elementy środowiskowe
 • To czynniki, których należy szukać wewnątrz firmy. Są to m.in. misja, system wartości i cele, struktura organizacyjna, kapitał finansowy, zasoby ludzkie i technologiczne.

Dodatkowo warto brać pod uwagę determinanty, które mogą mieć dwoisty charakter:

 • Trendy – są to pewne tendencje na rynku, które są powodem występowania określonych zdarzeń. Mogą być pozytywne, jak i negatywne;
 • Zdarzenia – są istotne dla ogólnej kondycji firmy, mogą wystąpić wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji;
 • Problemy – w wyniku zdarzeń i panujących trendów mogą pojawić się kłopotliwe kwestie, które wymagają naprawy. Niekiedy zidentyfikowanie ich może być trudne i wymaga dokładnej analizy;
 • Oczekiwania – z określonymi grupami, przedsiębiorstwo posiada wspólne interesy. Z tego względu interesariusze mają pewne roszczenia, które należy spełniać.

Jak przeprowadzić badanie rynku metodą QUEST?

1. Przygotuj się do badania

Pierwszymi czynnościami, które powinieneś/-aś wykonać to:

 • Obserwacja trendów i wydarzeń im towarzyszącym – pozwoli Ci to nakreślić ogólny obraz sytuacji rynkowej;
 • Określenie problemów, wyzwań;
 • Wybór uczestników badania – kadra zarządzająca, stratedzy (ok. 12-15 osób).

2. Analiza otoczenia biznesowego – czyli zewnętrznych i wewnętrznych czynników środowiskowych.

Zebranie informacji odbywa się podstawie dyskusji kierownictwa, przeprowadzonej ankiety lub rozmów wśród konsumentów, dostawców, kadry pracowniczej itd., publikacji naukowych, artykułów poruszających tę tematykę. Warto przyjrzeć się działaniom konkurencji i porównać je do naszych.

3. Przygotowanie raportu

Zebrane informacje należy podsumować je w raporcie. Powinien on zawierać opis obecnej strategii oraz 3-5 scenariuszy rozwoju firmy z uwzględnieniem kwestii poruszanych podczas dyskusji.

4. Omówienie raportu

Następnie stratedzy mają za zadanie przedstawić raport uczestnikom i wspólnie przeanalizować możliwe rozwiązania. Głównym celem dyskusji jest zauważenie zagadnień, wymagających działań naprawczych. Po tym kroku kadra zarządzająca może zdecydować się na opracowanie nowej strategii zarządzania danym obszarem.

Korzyści metody QUEST

Prowadząc własny biznes, badanie rynku pełni znaczącą funkcję, którą nie warto bagatelizować. Niewątpliwie, wymaga to wiele wysiłku i czasu, aczkolwiek dzięki zdobytej wiedzy możesz osiągnąć przewagę konkurencyjną i uniknąć strat finansowych. Jakie wartości dodane otrzymasz, stosując tę technikę analizy?

 • Poznasz mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem swojej działalności, co w efekcie ułatwi podejmowanie decyzji strategicznych;
 • Możesz czerpać inspirację z działań Twoich konkurentów biznesowych i na ich podstawie kształtować swoje strategie;
 • Zbierając opinię od konsumentów, możesz lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania, a co z tym związane – świadczyć im usługi na najwyższym poziomie;
 • Analiza wewnętrznych czynników środowiskowych ujawni możliwe problemy związane z alokacją swoich zasobów.

Podsumowanie

Badanie rynku metodą QUEST stanowi jedną z alternatyw, z których warto skorzystać w procesie zarządzania strategicznego. Pełne zrozumienie sytuacji przedsiębiorstwa i wykorzystanie posiadanych zasobów jest konieczne do wykorzystania jego potencjału, a przedstawiona technika może to zadanie znacząco ułatwić.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie