Blog ifirma.pl

Ocena sytuacji finansowej firmy za pomocą analizy wskaźnikowej

|
|
5 minut czytania
Podczas podejmowania ważnych decyzji, od których zależy sukces przedsiębiorstwa, istotne jest monitorowanie jego obecnego stanu i porównanie go z latami wcześniejszymi.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wiele informacji można uzyskać m.in. z analizy wskaźnikowej, która jest jednym ze sposobów oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W jaki sposób ją wykonać? O tym poniżej!

Czym jest ocena finansowa?

Ocena finansowa firmy polega na analizie m.in. jej wyników, środków przeznaczanych na realizację określonych celów, posiadanego kapitału, obrotów, strat itd. Przeprowadza się ją, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości związane z finansami przedsiębiorstwa i wprowadzeniu potrzebnych zmian do dalszego rozwoju.

Najistotniejsze informacje o sytuacji finansowej firmy pozyskuje się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Czym jest analiza wskaźnikowa?

Jest ona jedną z metod pozwalających przedstawić sytuację wybranej działalności gospodarczej. Pozwala uzyskać dane o płynności, zadłużeniu, opłacalności i wielu innych obszarów dotyczących prowadzenia biznesu.

Analiza wskaźnikowa polega na porównaniu danych finansowych pochodzących ze sprawozdań przedsiębiorstwa, które zazwyczaj można znaleźć w rejestrach internetowych.

Wskaźniki oceny sytuacji finansowej

Różnicujemy je na statyczne i dynamiczne oraz względne i bezwzględne. Wskaźniki statyczne wykorzystują informacje zawarte w rachunku zysków i strat, z kolei wskaźniki dynamiczne – rachunku przepływów pieniężnych.

Wskaźniki bezwzględne odnoszą się do posiadanych przez firmę środków finansowych. Na tej podstawie obliczane są wskaźniki względne, których wartość jest ilorazem wskaźników bezwzględnych.

Poszczególne wskaźniki można podzielić na grupy, w zależności od obszaru, jaki chcemy przeanalizować. W celu oceny efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo warto zbadać jego rentowność, natomiast informacje o wypłacalności uzyskasz poprzez weryfikację płynności finansowej i stopnia zadłużenia.

Zadłużenie

W celu poznania stopnia zadłużenia firmy i zdolności do spłaty zobowiązań należy przyjrzeć się np.:

 • Wskaźnikowi ogólnego zadłużenia, który przedstawia stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do wszystkich posiadanych aktywów. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dług przedsiębiorstwa;
 • Wskaźnikowi udziału zobowiązań długoterminowych dostarczający informacji o pokryciu tych zobowiązań kapitałem własnym.

Płynność finansowa

Do jej zbadania musimy znać wartość np.:

 • Bieżącej płynności finansowej, która określa, w jakim stopniu aktywa bieżące pokrywają zobowiązania firmy.

Rentowność

Do określenia rentowności firmy należy zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży, zyski oraz sposób dysponowania własnym kapitałem. Będą to wskaźniki rentowności:

 • sprzedaży (ROS) – jest stosunkiem zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży;
 • kapitału własnego (ROE) – przedstawia, ile wynosi zwrot z kapitału wkładanego przez przedsiębiorcę;
 • aktywów (ROA) – określa relację zysku netto do zasobów finansowych, generujących ten zysk.

Sprawność działania na rynku

Umożliwia sprecyzowanie, jak sprawnie firma funkcjonuje w otoczeniu biznesowym. Wyróżniamy tutaj wskaźniki:

 • cyklu należności – przedstawia, ile dni zajmuje otrzymanie zapłaty od dnia sprzedaży;
 • cyklu zapasów – wyznacza, ile dni firma przechowuje zapasy w skali roku;
 • wydajności pracy – jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży do przeciętnej liczby pracowników.

Przykład oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Poniżej przedstawimy w kilku krokach, w jaki sposób przeprowadzić ocenę sytuacji finansowej firmy X, wykorzystując analizę wskaźnikową.

 1. Porównaj stan rzeczywisty z planem
 2. Przed rozpoczęciem działalności powinieneś mieć opracowany plan i prognozy swoich wyników. Jest to niezbędne, aby móc w dalszej kolejności zweryfikować, czy na późniejszych etapach, czy Twoje cele zostały zrealizowane, w jakim stopniu i co należy poprawić.

 3. Przejrzyj bilans firmy
 4. Bilans dostarczy Ci ogólny obraz sytuacji finansowej – ile aktywów, a ile należności posiada Twoja firma.

 5. Przejrzyj rachunek zysków i strat
 6. Porównując rachunek zysków i strat, możesz dowiedzieć się, czy wydatki firmy nie nadwyrężają jej budżetu, czy cele sprzedażowe są realizowane?

 7. Przeanalizuj rachunek przepływów pieniężnych
 8. Obejmuje on wpływy pieniężne oraz koszty, które poniosła firma w danym roku rozliczeniowym.

 9. Obliczenie wartości wskaźników finansowych
 10. Posłuż się zebranymi danymi do obliczenia określonych wskaźników. W zależności od otrzymanych wyników będziesz w stanie określić kondycję swojej działalności i jeżeli to konieczne, znaleźć przyczyny nieprawidłowości i wprowadzić zmiany. W analizie weź również pod uwagę wpływ czynników zewnętrznych oraz sytuację swojej konkurencji.

W przykładzie przedstawimy sposoby obliczania i interpretacji jedynie kilku wskaźników, o których mowa jest powyżej.

bilans firmy X Sprawozdanie firmy X
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • Im wartość wskaźnika bliższa 1, tym przedsiębiorstwo jest bardziej zadłużone.

 • Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych
 • Kapitał własny można przedstawić jako różnicę aktywów i zobowiązań firmy.

  Analogicznie, im bliżej wartości 1, tym większe zadłużenie przedsiębiorstwa.

 • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
 • Wartość powyżej 2,0 świadczy o nadpłynności, która również nie jest korzystna, gdyż posiadane środki powinny być wykorzystywane do inwestycji.

  Wskaźnik poniżej 1,2 oznacza złą sytuację finansową i występuje ryzyko bankructwa.

 • Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
 • Taki wynik oznacza, że każda wydana złotówka przez firmę wypracowała 25 groszy zysku.

  Im niższa wartość tego wskaźnika, tym większą wartość sprzedaży powinniśmy osiągnąć, aby utrzymać rentowność.

 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
 • Wyższa wartość tego wskaźnika oznacza lepszą sytuację przedsiębiorstwa. Z tego względu jako punkt odniesienia należy traktować dane finansowe z lat poprzednich. W tym przypadku nie przyjmuje się przedziału, w którym powinniśmy się mieścić – możemy otrzymać również wartości ujemne, co świadczy o ponoszonych stratach.

 • Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
 • Im więcej wynosi wartość wskaźnika, tym korzystniejsza sytuacja firmy. Podobnie jak powyżej, w tym przypadku należy porównywać otrzymane dane z lat wcześniejszych.

Ocena sytuacji finansowej – podsumowanie

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów, służących do określenia sytuacji finansowej firmy. Kluczowymi czynnikami w prawidłowym jej użyciu są przede wszystkim prawidłowo sporządzone sprawozdania finansowe oraz wyliczenie określonych wartości. Ponadto istotna jest interpretacja otrzymanych danych, ponieważ od niej zależy przyszłość przedsiębiorstwa. W celu uzyskania obiektywnej oceny warto pamiętać również o ogólnej sytuacji gospodarczej i innych czynnikach zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na stan firmy oraz porównywać otrzymane wyniki z konkurencyjnymi podmiotami.

Wbrew pozorom nie każdy właściciel biznesu na początku swojej drogi posiada wymaganą wiedzę czy umiejętności w tematyce finansów przedsiębiorstwa. Na jakie kwestie powinieneś zwrócić uwagę prowadząc działalność gospodarczą? Zajrzyj do artykułu o zarządzaniu firmowymi finansami!

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Co to jest ocena sytuacji finansowej?

   Ocena finansowa firmy polega na analizie m.in. jej wyników, środków przeznaczanych na realizację określonych celów, posiadanego kapitału, obrotów, strat itd. Przeprowadza się ją, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości związane z finansami przedsiębiorstwa i wprowadzeniu potrzebnych zmian do dalszego rozwoju.
  2. Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa?

   Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów, służących do określenia sytuacji finansowej firmy. Kluczowymi czynnikami w prawidłowym jej użyciu są przede wszystkim prawidłowo sporządzone sprawozdania finansowe oraz wyliczenie określonych wartości.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie