Podatek rozliczony według błędnej formy opodatkowania – co zrobić?

Jak należy postąpić, jeśli po złożeniu zeznania za dany rok podatkowy urząd skarbowy zgłosi się do podatnika z informacją, że wpłacony przez niego podatek i złożony formularz PIT odnoszą się do innej niż zadeklarowana w CEIDG formy opodatkowania? W takim wypadku konieczne będzie ponowne wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenie korekty zeznania.

Forma opodatkowania w CEIDG

Przy zakładaniu działalności gospodarczej, we wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca wskazuje wybraną formę opodatkowania dochodów z tego tytułu (w zależności od różnych czynników może być to skala, podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa). Co ważne, zadeklarowaną formę należy stosować konsekwentnie do końca roku podatkowego (zmiana będzie możliwa dopiero od następnego roku, pod warunkiem zgłoszenia jej do 20 stycznia). Wybór ten rzutuje przede wszystkim na to, czy opodatkowaniu podlega przychód czy dochód z działalności, jaką stawkę podatku należy stosować oraz które zeznanie trzeba będzie złożyć po zakończeniu roku podatkowego.

Zaliczki na PIT i zeznanie według błędnej formy opodatkowania

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy to podatnik w CEIDG-1 zadeklaruje np. wybór podatku liniowego (19%), a przez cały rok będzie wyliczał zaliczki na podatek dochodowy według skali (18% lub 32%). To, w jaki sposób należy w takiej sytuacji postąpić zależy od momentu, w którym błąd ten zostanie wykryty.

Sytuacja 1: Błąd wykryty w trakcie roku

Jeżeli podatnik zorientuje się w trakcie roku, że dotychczas wpłacane zaliczki wyliczał według niepoprawnej formy opodatkowania, powinien przeliczyć je jeszcze raz i dopłacić ewentualną różnicę wraz z odsetkami od zaległości podatkowej (jeśli w wyniku takiej korekty powstanie nadpłata podatku, wówczas może dokonać pomniejszenia kolejnych zaliczek wpłacanych w danym roku lub poczekać do złożenia zeznania za dany rok, na podstawie którego organ podatkowy zwróci nadpłaconą kwotę w ciągu ustawowych trzech miesięcy od złożenia zeznania).

Sytuacja 2: Błąd wykryty po zakończeniu roku, ale przed złożeniem zeznania do 20 stycznia (bez wpłacania ostatniej zaliczki)

W takiej sytuacji należy w odpowiedni sposób wypełnić zeznanie podatkowe. Po pierwsze, w części, w której wykazuje się należne zaliczki należy wskazać poprawne wartości, wyliczone z użyciem prawidłowej stawki. Po drugie, w części dotyczącej wpłaconych zaliczek należy wpisać faktycznie wpłacone kwoty (w tym wypadku za okres od stycznia do listopada lub od I do III kwartału). Jeżeli w wyniku błędu powstała niedopłata podatku, należy wpłacić ją na podstawie zeznania, powiększając o odsetki od zaległości podatkowych, jeśli w trakcie roku takie powstały. Ewentualną nadpłatę podatnik odzyska natomiast w ciągu trzech miesięcy od złożenia zeznania podatkowego (pomniejszoną o odsetki, jeśli w trakcie roku wystąpiły niedopłaty zaliczek na PIT).

Ważne!

Możliwość złożenia zeznania podatkowego przed 20 stycznia jest dostępna po raz ostatni dla zeznań składanych za 2018 rok. Wiąże się to z nowelizacją przepisów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku

Sytuacja 3: Błąd wykryty po zakończeniu roku, ale przed 20 stycznia (z wpłaceniem ostatniej zaliczki)

Jeżeli błąd zostanie wykryty po zakończeniu roku, ale jeszcze przed 20 stycznia i złożeniem zeznania podatkowego (w terminie do 30 kwietnia), również wówczas należy ponownie je przeliczyć i odpowiednio wykazać w zeznaniu podatkowym kwoty należne oraz rzeczywiście wpłacone (tym razem jednak za wszystkie miesiące/kwartały danego roku). Kwestia dopłaty/zwrotu podatku wygląda tu analogicznie, jak w opisanej wyżej sytuacji 1.

Sytuacja 4: Błąd wykryty po 20 stycznia, ale przed złożeniem zeznania za dany rok

Jeżeli błąd zostanie wykryty po 20 stycznia, ale jeszcze przed złożeniem zeznania za dany rok podatkowy, wówczas w pierwszej kolejności należy przeliczyć ponownie zaliczki. Jeżeli w wyniku błędu powstała niedopłata za poszczególne miesiące, należy dopłacić różnicę, wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. W takim wypadku, przy wypełnianiu formularza PIT należy postąpić podobnie, jak w wyżej omówionych sytuacjach, tj. wprowadzić właściwe kwoty w zaliczkach należnych oraz faktycznie wpłacone (bez dopłaconych różnic, ponieważ te zostały zapłacone po 20 stycznia) w części dotyczącej zapłaconych kwot. Urząd uwzględni jednak późniejsze wpłaty przy końcowym rozliczeniu podatku za dany rok.


Różnicę między wybraną a zastosowaną formą opodatkowania może wykryć również urząd skarbowy już po złożeniu przez podatnika zeznania podatkowego na błędnym formularzu. W takim wypadku również należy dokonać ponownego wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy oraz złożyć nowe zeznanie, już na formularzu przeznaczonym do zadeklarowanej w CEIDG formy opodatkowania.  

Wskazówka! O tym, jak skorygować zeznanie złożone na błędnym formularzu przeczytasz tutaj.

 

Kiedy nie można rozliczać się razem ze współmałżonkiem? Sprawdź!

  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań