Błędny NIP na fakturze – jak korygować plik JPK_V7?

błędny nip na fakturze

Wystawiłeś fakturę z błędnym numerem NIP? Sprawdź, jak skorygować JPK_V7.

Zobacz nasz film na temat błędnych danych na fakturze

 

Przy wystawianiu faktur może dojść do popełnienia różnego rodzaju błędów, które nie mają wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość podatku VAT należnego od sprzedaży, jednak z punktu formalnego powinny zostać poprawione. Do tej kategorii pomyłek można przykładowo zaliczyć błędną nazwę odbiorcy, niepoprawny adres, czy NIP. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tym ostatnim, a więc błędnym NIP na fakturze w kontekście korygowania pliku JPK_V7.

Sposób postępowania z błędnym numerem NIP na fakturze

Niektóre błędy, jakie mogą się znaleźć na fakturze mogą być poprawione na podstawie wystawionej noty korygującej przez nabywcę towaru czy usługi. Do tej kategorii błędów i pomyłek zalicza się:

  • datę wystawienia,
  • numer faktury,
  • nazwa nabywcy i jego adres,
  • numer identyfikacji podatkowej na potrzeby VAT, a więc NIP,
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług,
  • nazwa towaru lub usługi.

Katalog pomyłek możliwych do skorygowania notą jest katalogiem zamkniętym. Jak widać notą można również skorygować błędnie wskazany numer NIP na fakturze. Notę korygującą wystawia nabywca, ale sprzedawca ma możliwość wystawienie korekty faktury na dane formalne. W takim układzie w zależności od tego, która strona jako pierwsza zauważy pomyłkę, to podejmie odpowiednie kroki do naprawienia błędu. Jednak odkąd został wprowadzony obowiązek comiesięcznego przekazywania jednolitego pliku kontrolnego często problematyczne jest zaksięgowanie noty, które sprowadza się do zmiany danych jedynie w “w główce” faktury. Spróbujemy odpowiedzieć, w jaki sposób korygować plik JPK_V7 w tym zakresie.

Błędny NIP na fakturze bez możliwości wystawienia korekty do zera

Częstą praktyką stosowaną przez przedsiębiorców jeżeli na fakturze znajdzie się błędny numer NIP jest wystawianie zamiast noty faktury korygującej do zera. Jednak czy taki sposób postępowania jest prawidłowy? Otóż jak wynika z wydawanych interpretacji podatkowych stanowisko organów podatkowych jest nieprzychylne tego typu praktykom. W ich ocenie korygowane są dane nabywcy a nie cała dostawa. Jeżeli więc dostawca wystawiłby fakturę korygującą do zera jedynie z powodu podania błędnych danych nabywcy, to takie postępowanie może zostać zakwestionowane przez fiskusa. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach. W jednej z nich wydanej dnia 02.02.2022 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO zapadło następujące rozstrzygnięcie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że błędny numer NIP nabywcy skutkuje koniecznością skorygowania JPK_V7. Jeżeli błąd w danych nabywcy zostanie zauważony w bieżącym okresie rozliczeniowym to należy wprowadzić prawidłowe dane kontrahenta do ewidencji w tym samym okresie. Jako nieprawidłowy wskazuje sposób postępowania polegający na wystawieniu korekty faktury pierwotnej do zera i wystawienie korekty faktury na prawidłowe dane nabywcy. W ocenie Dyrektora KIS nie można przy interpretacji przepisów podatkowych zasłaniać się brakiem możliwości techniczno-organizacyjnych, m.in. ograniczeniami w wykorzystywanym programie księgowym.

Błędny NIP na fakturze – korygowanie pliku JPK_V7

Błędny numer NIP na fakturze niesie określone konsekwencje szczególnie dla nabywcy, mogą powstać wątpliwości co do prawa odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów. Co do zasady jeżeli nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności opodatkowanych, to nie ma przeciwwskazań ustawowych do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów. Przypadki, w których kategorycznie nie można odliczyć VAT naliczonego zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT i nie znajdziemy tam błędnego numeru NIP. Niemniej jednak przepisy wymagają naprawienia pomyłek. Błędy na fakturach tzw. “mniejszej wagi” powinny zostać naprawione poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę. Podkreśla się, że w artykule opisywane są jedynie przypadki, gdy wystąpi pomyłka w numerze NIP, ale pozostałe dane kontrahenta są poprawne i nie ma wątpliwości o jaką firmę chodzi.

Mając na uwadze podejście organów podatkowych do korygowania błędnego numeru NIP na fakturze należy pamiętać o poprawnie sporządzonej korekcie JPK_V7, w której powinny zostać zaksięgowane oba wystawione dokumenty:

  • faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy jako storno,
  • faktura korygująca z prawidłowymi danymi oraz numerem faktury pierwotnej.

Jeżeli jednak na fakturze pierwotnej podane zostaną błędne wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi, to nie jest dopuszczalne korygowanie ich notą korygującą wystawioną przez nabywcę. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Takie stanowisko można przeczytać w interpretacji nr 0113-KDIPT1-3.4012.901.2021.1.MWJ z dnia 21.01.2022 r.

Podsumowanie

Podanie błędnego numeru NIP na fakturze z punktu widzenia ustawy o podatku VAT traktowane jest, jako popełnienie błędu natury formalnej, który najczęściej powinien być naprawiony poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że takie dokumenty powinny się znaleźć w korekcie JPK_V7, jeżeli nota została wystawiona w kolejnym okresie rozliczeniowym. Korekta jest składana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w VAT.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość