Powrót

Brak odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika – zmiany od 2023

nieprawidłowe pobranie zaliczek PIT

Zatrudniasz pracowników? Sprawdź co się zmieniło w odpowiedzialności płatnika począwszy od 2023 roku.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma szereg dodatkowych obowiązków z tym związanych. Jednym z nich jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i ich zapłata do urzędu skarbowego. W dzisiejszej publikacji odpowiemy na pytanie co się zmieniło w odpowiedzialności płatnika począwszy od 2023 roku w zakresie nieprawidłowego pobierania zaliczek na PIT z winy podatnika.

Definicja płatnika

Pracodawca, który zatrudnia pracowników, bez względu na formę zawartej umowy, wchodzi w rolę płatnika składek. Zanim przejdziemy do omówienia naszego tematu przybliżymy pojęcie płatnika i jego rolę. Płatnik został zdefiniowany w ustawie Ordynacja podatkowa.

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu

Odpowiedzialność płatnika

Bardzo często można usłyszeć i przeczytać, że odpowiedzialność płatnika składek jest nieograniczona, wynika to wprost z przepisów, m.in. z ustawy o PIT, w której można przeczytać, że płatnik:

Odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony
Odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona
Jest obowiązany wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób
Jest obowiązany do przechowywania dokumentów związanych z poborem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika
Za niepobranie podatku, pobranie go w kwocie niższej od należnej płatnik składek może zostać ukarany karą grzywny z ustawy Kodeks karny skarbowy, której wymiar zależy od skali przewinienia

Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika

Wiemy już, że płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Sposób obliczania zaliczek został szczegółowo opisany w ustawie o PIT.

12% podatku – od dochodu, który nie przekroczył 120.000 zł
32% podatku – od dochodu ponad 120.000 zł
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie, że zamierza w sposób preferencyjny opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, to płatnik będzie pobierał przez wszystkie miesiące roku podatkowego 12% podatku od uzyskanego dochodu

Pracownik ma możliwość złożenia do płatnika składek szeregu oświadczeń i wniosków, które mają wpływ na pobór zaliczek na podatek dochodowy. Począwszy od 2023 roku nastąpiła znacząca zmiana zakresu danych wykazywanych na oświadczeniu PIT-2 składanym do pracodawcy.

 
Jakie zmiany zostały wprowadzone na formularzu PIT-2 szczegółowo i obszernie opisywaliśmy w podlinkowanej publikacji. Ponadto zostały wydane objaśnienia podatkowe przez Ministra Finansów na temat wypełniania PIT-2, o których można przeczytać w podlinkowanej publikacji.
 

Brak odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika – zmiany od 2023

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony nowy przepis, który obowiązuje począwszy od 2023 roku. Wynika z niego, że nie zawsze płatnik będzie odpowiadał za nieprawidłowe pobranie zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie zaliczki na podatek dochodowy

Wprowadzona zmiana przepisów pozwala się uwolnić płatnikowi zaliczek PIT od odpowiedzialności przed organem podatkowym za nieprawidłowości, jakie mogą powstać z winy pracownika. W takich przypadkach płatnik nie ma przecież pełnej wiedzy czy podawane przez pracownika informacje są prawdziwe i kompletne.

Podsumowanie

Zmiana przepisów w zakresie zwolnienia płatnika z odpowiedzialności jest pozytywna i na pewno ucieszyła wszystkich płatników. Pobór zaliczek od wynagrodzeń jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem szczególnie w obecnych czasach, w których tak często dochodzi do zmiany przepisów podatkowych. Każdy pracownik powinien zdawać sobie sprawę, że ponosi pełną odpowiedzialność za podane informacje. Warto zwrócić uwagę na pouczenie skierowane do osób składających oświadczenie, które znajduje się na PIT-2. Pojawia się tam informacja, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. Pracownicy nie powinni bagatelizować tej informacji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość