Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydanym osobie fizycznej potwierdzającym posiadanie przez daną osobę fizyczną miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Posiadający certyfikat rezydencji podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie, którego administracja podatkowa certyfikat wydała i w związku z tym ma prawo do korzystania z preferencji wynikających z umów międzynarodowych przy opodatkowaniu dochodów uzyskanych w innym państwie.

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydanym osobie fizycznej. Dokument potwierdza posiadanie przez daną osobę fizyczną miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Posiadając taki certyfikat rezydencji podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie, którego administracja podatkowa certyfikat wydała.

Co zawiera?

  • datę wydania,
  • w niektórych przypadkach wskazana jest data na jaką następuje potwierdzenie rezydencji podatkowej,
  • cel w jakim dokument został wydany,
  • powołanie na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
Certyfikat rezydencji potwierdza określony stan faktyczny na dzień jego wydania oraz w niektórych przypadkach na przyszłość.

Kiedy można otrzymać?

Zaświadczenie jakim jest certyfikat rezydencji nie może być wydane, ani dotyczyć przyszłości. Nie wydaje się go na podstawie przewidywanych zdarzeń w przyszłości, które dopiera mogą nastąpić. Certyfikat musi obejmować dzień dokonania wypłaty, potwierdzonej przez osobę zagraniczną.

Na jaki okres jest wydawany?

Certyfikat rezydencji może być wydany na czas zamieszkania danej osoby fizycznej za granicą. Uzyskanie potwierdzenia zamieszkania wiąże się oczywiście z dopełnieniem wszelkich formalności wymaganych przez prawo miejscowe, z reguły wiąże się to przede wszystkim z udowodnieniem odpowiednio długiego czasu zamieszkania na danym terenie. Tak więc, aby uzyskać certyfikat musi upłynąć odpowiedni czas, by zyskać miano rezydenta. Jest to swoista gwarancja, że certyfikat rezydenta nie zostanie wydany osobie niespełniającej określonych wymogów, zawartych w prawie miejskim oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy certyfikat należy aktualizować?

Certyfikat służy przede wszystkim płatnikowi podatku dochodowego, to na płatniku ciąży odpowiedzialność i obowiązek ustalenia stanu faktycznego w kwestii rezydencji podatnika i opodatkowanych na terytorium Polski należności. Przepisy podatkowe, nie precyzują wymogów co do częstotliwości aktualizacji certyfikatu rezydenta. Dotyczy to np. opodatkowania należności otrzymanych od płatnika polskiego i opodatkowanych w Polsce zryczałtowanych podatkiem dochodowym. To płatnik powinien przedstawić certyfikat rezydencji swoich kontrahentów w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie na każdorazowe żądanie organów podatkowych.

Jakie są skutki braku certyfikatu rezydencji?

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jaki i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że zagraniczni podatnicy uzyskujący dochody z polskich źródeł mogą stosować ulgowe zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych, jeżeli posiadają certyfikat rezydencji. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu rezydenta, brak certyfikatu powoduje co do zasady automatycznie utratę możliwości skorzystania z preferencyjnych regulacji podatkowych umów międzynarodowych.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość