Czas pracy pracownika mobilnego

czas pracy pracownika mobilnego

Zastanawiasz się jak wygląda czas pracy pracownika mobilnego, tj. takiego, który czas swojej pracy spędza na dojazdach do klienta ? W niniejszym artykule wskażemy co się wlicza do czasu pracy takiego pracownika.

Czym jest praca mobilna i pracownik mobilny?

Przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie definiują pojęcia pracownika mobilnego, dlatego należy odnieść się do orzecznictwa sądowego, który wyjaśnia charakterystykę pracy mobilnej, co pozwala na zdefiniowanie samego pracownika mobilnego.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 350/00:
  • Nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy;
  • Miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III PSKP 4/21:
  • Jeżeli immanentną cechą obowiązków pracowniczych jest bezpośredni kontakt z kontrahentem, co wiąże się z obowiązkiem przejazdu pracownika do siedziby tego kontrahenta (innego miejsca spotkania), to nie można uznać, że pracownik mobilny, prowadząc samochód służbowy, nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, nie wykonując w tym czasie obowiązków służbowych, gdyż w ramach obowiązków powierzonych pracownikowi mieszczą się tylko czynności ściśle związane z zakresem jego obowiązków;
 • Uchwała Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08:
  • Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77[5] § 1 KP.

Z powyższego można wywnioskować, iż jeśli pracownik wykonuje obowiązki pracownicze w różnych miejscach i terminach, to nie stanowi to podróży służbowej, tylko pracę o charakterze mobilnym.

Pracownikiem mobilnym jest zatem taki pracownik, którego praca charakteryzuje się przemieszczaniem się (nie jest to delegacja, ale praca w tzw. terenie). Co więcej, przemieszczanie się nie może mieć charaktery jednorazowego, musi charakteryzować się stałością i być wpisane w zakres czynności pracowniczych na tym stanowisku.

Przykładem pracownika mobilnego jest przedstawiciel handlowy, czy też kierowca transportu.

A jeśli zastanawiasz się, jak rozliczyć delegację służbową po zmianie wysokości diety, to przejdź do tego artykułu.

Czas pracy pracownika mobilnego a przepisy prawa i orzecznictwo

Czas pracy pracownika został uregulowany w przepisie art. 128 Kodeksu pracy, który zawiera kluczowe definicje dotyczące czasu pracy: czasu pracy, doby i tygodnia pracy, a także pracy zmianowej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Należy wspomnieć, że chociaż najczęściej miejsce pracy określa się przez wyraźne wskazanie miejsca zatrudnienia o charakterze statycznym (zazwyczaj przez lokalizację zakładu pracy), to z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, np. jako sprzedawca, akwizytor, kontroler itp., Sąd Najwyższy jednoznacznie dopuścił określenie miejsca pracy poprzez określenie obszaru, jeśli obszar ten odzwierciedla rzeczywistą przestrzeń, w której praca jest wykonywana [por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 350/00].

Ponadto w uchwale z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08 Sąd Najwyższy stwierdził, że w odniesieniu do kierowcy transportu międzynarodowego możliwe jest w ramach wykonywania umówionej pracy wskazanie UE jako miejsca świadczenia pracy. Tak określony obszar musi jednak odpowiadać obszarowi, w którym pracownicy mobilni są na stałe zobowiązani do przemieszczania się lub będą w jego ramach wykonywać przewozy.

Czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego konieczne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. W czasie tych przejazdów pracownik pozostaje bowiem w dyspozycji pracodawcy, a świadczenie pracy (wykonywanie obowiązków pracowniczych) polega na samym przemieszczaniu się, bez którego nie byłoby możliwe wykonanie podstawowych zadań pracowniczych. Z tego punktu widzenia jest więc obojętne, jakim środkiem transportu pracownik się przemieszcza (własnym, dostarczonym przez pracodawcę czy publicznym), jak również czym się zajmuje w czasie przejazdu (prowadzi samochód, świadczy pracę możliwą do wykonania w czasie przejazdu czy też odpoczywa) [tak wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III PSKP 4/21].

W tym samym wyroku wskazano, że Czas pracy pracownika handlowego rozpoczyna się od wyjazdu z jego mieszkania w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy („biuro”), a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania. W konsekwencji czasem pracy objęty jest w tym wypadku również powrót pracownika do miejsca zamieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego. W takiej sytuacji nie można twierdzić, że nie jest wliczany do czasu pracy czas przejazdów pracownika świadczącego pracę w warunkach tak zwanej nietypowej podróży służbowej, w tym dojazd do pierwszego klienta, a następnie przejazd od ostatniego klienta do mieszkania pracownika.

W sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla pracownika żadnego miejsca („biura”), które mogłoby być traktowane jako filia jego siedziby i taką funkcję spełniało mieszkanie pracownika, pracownik już od momentu opuszczenia mieszkania rozpoczyna bezpośrednie czynności przygotowawcze do wykonania zasadniczego zadania służbowego (wizyty u klientów itp.).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 16 października 2009 r., sygn. akt I PK 89/09, co do zasady czas dojazdu pracownika do miejsca rozpoczęcia pracy – do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – nie jest czasem pracy, nawet wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w ramach zadaniowego czasu pracy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 września 2015 r., C-266/14 uznał, że w przypadku, gdy pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który pracownicy ci poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez ich pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Podsumowanie

Konkludując, należy więc stwierdzić, że czasem pracy pracownika mobilnego wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego niezbędne jest stałe przemieszczanie się, jest:

 • czas poświęcony na niezbędne przejazdy;
 • czas pracy rozpoczyna się od momentu wyjazdu z domu, bądź z biura, a kończy powrotem do domu;
 • w czasie tych przejazdów pracownik pozostaje bowiem w dyspozycji pracodawcy, a świadczenie pracy (wykonywanie obowiązków pracowniczych) polega na samym przemieszczaniu się, bez którego nie byłoby możliwe wykonanie podstawowych zadań pracowniczych;
 • obojętne jest jakim środkiem transportu pracownik się przemieszcza (własnym, dostarczonym przez pracodawcę, czy publicznym).

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Czas pracy pracownika mobilnego - co na to przepisy prawa?

  Czas pracy pracownika został uregulowany w przepisie art. 128 Kodeksu pracy, który zawiera kluczowe definicje dotyczące czasu pracy: czasu pracy, doby i tygodnia pracy, a także pracy zmianowej oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

 2. 🔸Czym w praktyce jest czas pracy pracownika mobilnego?

  Czasem pracy pracownika mobilnego wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego niezbędne jest stałe przemieszczanie się, jest:

  • czas poświęcony na niezbędne przejazdy;
  • czas pracy rozpoczyna się od momentu wyjazdu z domu, bądź z biura, a kończy powrotem do domu;
  • w czasie tych przejazdów pracownik pozostaje bowiem w dyspozycji pracodawcy, a świadczenie pracy (wykonywanie obowiązków pracowniczych) polega na samym przemieszczaniu się, bez którego nie byłoby możliwe wykonanie podstawowych zadań pracowniczych;
  • obojętne jest jakim środkiem transportu pracownik się przemieszcza (własnym, dostarczonym przez pracodawcę, czy publicznym).

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość