Czy zaliczkę na PIT można zapłacić później?

Odroczenie zaliczek na podatek dochodowy

Zastanawiasz się co i w jakiej kolejności opłacać swoje zobowiązania? Sprawdź jak przesunąć płatność podatków.

Możliwość przesunięcia w czasie płatności podatków wynika wprost z przepisów, mówi o tym ustawa Ordynacja podatkowa. Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W tej publikacji przybliżymy, jakie to są ulgi, w jaki sposób i gdzie o nie występować. Omawiany temat ma bezpośredni związek z obecną sytuacją związaną z COVID-19.

Przesłanki udzielania ulg podatkowych

Zgodnie z ustawą Ordynacją podatkowa (O.p.) organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulg podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W normalnym układzie każdorazowo przy udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych badane są okoliczności “ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego”.

Na chwilę obecną, którą kształtuje stan zagrożenia epidemiologicznego można stwierdzić, że występują okoliczności zarówno ważnego interesu podatnika jak również interesu publicznego. W powstałych okolicznościach również wnioski będą składane w nieco uproszczonej formie, a sposób ich rozpatrywania ma przebiegać sprawnie i bez zbędnej biurokracji.

Kto może skorzystać z ulg?

Przepisy są jednakowe dla wszystkich podatników bez względu na ich formę organizacyjną, wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. A więc z wnioskami o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może wystąpić każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą.

Odroczenie terminu płatności podatku

Odroczenie terminu płatności podatku/zaliczki na podatek dochodowy pozwala na przesunięcie zapłaty na późniejszy, bardziej dogodny dla przedsiębiorcy termin. Każdy wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wraz z załączeniem stosownej dokumentacji na potwierdzenie powstałej sytuacji. Jak można przeczytać na stronie biznes.gov.pl:

W okresie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, do wniosku składanego do urzędu skarbowego za pośrednictwem Biznes.gov.pl, nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób to – przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.

Wniosek o odroczenie terminu płatności wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku/zaległości podatkowej/zaliczki na podatek do upływu terminu, który zostanie wskazany w decyzji urzędu skarbowego wydawanej na twój wniosek.

Rozłożenie na raty podatku

Kolejną opcją, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy jest rozłożenie na raty zaległości podatkowej/podatku. Wybierając raty można we wniosku wskazać spłatę zobowiązań podatkowych w kilku terminach płatności ze wskazaniem wysokości poszczególnych rat. Podobnie jak przy odroczeniu terminu płatności nie będą wymagane dokumenty załączone do wniosku, chyba że przedsiębiorca sam zdecyduje o ich dołączeniu.

Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej

Istnieje jeszcze trzecia możliwość, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, a mianowicie złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej. Z instytucji umorzenia organ podatkowy korzysta tylko w wyjątkowych sytuacjach, a obecna na pewno taka jest. Przedsiębiorca, który znajduje się w naprawdę w trudnej sytuacji, aby nie stracić płynności finansowej może wystąpić z takim wnioskiem. Urząd skarbowy w wydanej decyzji poinformuje podatnika o swoim stanowisku.

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Przyznanie ulgi w formie ograniczenia poboru zaliczek na podatek wiąże się z możliwością zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe, gdy wysokość zaliczek jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. To przedsiębiorca musi uprawdopodobnić, że zaliczki na podatek są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku za ten rok podatkowy. Zgodnie z tym co można przeczytać na stronie biznes.gov.pl taka sytuacja może mieć miejsce, gdy przychody są generowane tylko w pierwszej połowie roku lub planowane są inwestycje na drugą część roku. Oczywiście są to jedynie przykładowe sytuacje.

Co z opłatą prolongacyjną przy decyzjach ulgowych?

Przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski o odroczenie bądź rozłożenie na raty podatku/zaległości podatkowej stanowiącego dochód budżetu państwa nie zapłacą opłaty prolongacyjnej. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami na równi z zaległością podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Urzędem skarbowym właściwym do rozpatrzenia wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie urząd zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.

Na złożenie wniosku przedsiębiorca ma czas w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych można składać w następujący sposób:

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość