Blog ifirma.pl

Czym jest pieczęć elektroniczna?

|
|
4 minut czytania
Podpis elektroniczny jest bardzo często wykorzystywany przy załatwianiu spraw urzędowych czy firmowych online. Skoro zatem własnoręczny podpis może być zastąpiony podpisem elektronicznym, to czy istnieje możliwość posiadania i wykorzystywania pieczęci elektronicznej? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest pieczęć elektroniczna?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym uchylające dyrektywę 1999/93/WE (dalej jako Rozporządzenie) ma na celu zapewnienie bezpiecznej elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby dostępu do transgranicznych usług online oferowanych przez państwa członkowskie.

Rolą pieczęci elektronicznej jest:

 • posłużenie jako dowód wydania danego dokumentu w postaci elektronicznej przez daną osobę prawną, dając pewność co do pochodzenia i integralności dokumentu;
 • uwierzytelnianie dokumentu wydanego przez osobę prawną;
 • uwierzytelnienie wszelkich zasobów cyfrowych osoby prawnej, takich jak kod oprogramowania lub serwery.

Pieczęć elektroniczna to nic innego jak jedne dane w postaci elektronicznej dodane do innych lub logicznie z nimi powiązane w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności powiązanych danych;

Z kolei:

 • kwalifikowana pieczęć elektroniczna — zaawansowana pieczęć elektroniczna, która została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej;
 • dane służące do składania pieczęci elektronicznej — niepowtarzalne dane, które podmiot składający pieczęć wykorzystuje do złożenia pieczęci elektronicznej;
 • certyfikat pieczęci elektronicznej — poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej z osobą prawną i potwierdza nazwę tej osoby;
 • kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej — certyfikat pieczęci elektronicznej, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku III rozporządzenia;
 • urządzenie do składania pieczęci elektronicznej — skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, który wykorzystuje się do składania pieczęci elektronicznej;
 • kwalifikowane urządzenie do składania pieczęci elektronicznej – to urządzenie do składania pieczęci elektronicznej, które spełnia odpowiednio wymogi określone w załączniku II rozporządzenia.

Skutki prawne pieczęci elektronicznych

Pieczęć elektroniczna może być dopuszczona jako dowód w postępowaniu sądowym bez względu na to, że ma ona formę elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych. Z kolei kwalifikowana pieczęć elektroniczna korzysta z domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest powiązana.

Wymogi dla zaawansowanych pieczęci elektronicznych

Zaawansowana pieczęć elektroniczna musi spełniać następujące wymogi:

 • być unikalnie przyporządkowana podmiotowi składającemu pieczęć;
 • umożliwiać ustalenie tożsamości podmiotu składającego pieczęć;
 • być składana przy użyciu danych służących do składania pieczęci w formie elektronicznej, które podmiot składający pieczęć może, mając je z dużą dozą pewności pod swoją kontrolą, użyć do złożenia pieczęci elektronicznej;
 • być powiązana z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej

Kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznych muszą spełniać wymogi określone w załączniku III do Rozporządzenia, czyli muszą zawierać:

 • wskazanie co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie, że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej;
 • zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę:
  • w odniesieniu do osoby prawnej: nazwę i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem,
  • w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby;
 • co najmniej nazwę podmiotu składającego pieczęć i, w stosownym przypadku, numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem;
 • dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej, które odpowiadają danym służącym do składania pieczęci elektronicznej;
 • dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
 • kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
 • zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
 • miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej;
 • miejsce usług, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności kwalifikowanego certyfikatu;
 • jeżeli dane służące do składania pieczęci w formie elektronicznej powiązane z danymi służącymi do walidacji pieczęci elektronicznej znajdują się w kwalifikowanym urządzeniu do składania pieczęci elektronicznej, odpowiednie wskazanie tego faktu co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.

WAŻNE — kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznych mogą zawierać nieobowiązkowe dodatkowe szczególne atrybuty. Atrybuty te nie mogą wpływać na interoperacyjność i uznawanie kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Podsumowanie

Pieczęć elektroniczna nie jest fizycznie stawiana przez człowieka, tylko przez system informatyczny, wskutek jakiegoś wcześniej zdefiniowanego zdarzenia, np. wydania jakiegoś dokumentu. Tym samym zadaniem pieczęci elektronicznej jest uwierzytelnienie dokumentu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie