Czym jest wzrost gospodarczy i jakie są jego granice

Wzrost i rozwój gospodarczy są naprzemiennie stosowanymi pojęciami – czy słusznie? Ich znaczenie oraz zrozumienie jest istotne ze względu na kluczowy aspekt, który odgrywają w osiąganiu dobrobytu społeczeństwa i wysokiej jakości życia jego przedstawicieli. Czy istnieją granice wzrostu gospodarczego, które mogą go spowalniać? Dowiesz się tego, z tego artykułu!

Czym jest wzrost gospodarczy?

Wzrost gospodarczy rozumiemy jako proces, przyczyniający się do podniesienia standardu życia mieszkańców danego kraju. Wiąże się to ze wzrostem wartości produkcji dóbr i usług, co skutkuje jednocześnie rosnącymi dochodami.

Warto podkreślić, że wzrost wcale nie wyklucza spadków w niektórych sektorach. Zwraca się bowiem uwagę na skumulowane efekty procesów gospodarczych, które i tak osiągają wynik dodatni.

Rozwój a wzrost gospodarczy

Zdarza się, że pojęcia rozwoju i wzrostu gospodarczego są używane naprzemiennie, co jest błędne. Zjawiska te mogą się ze sobą łączyć, jednakże występują między nimi istotne różnice.

Mianowicie, rozwój gospodarczy jest nieco szerszym pojęciem i dotyczy zmian jakościowych, niemierzalnych, który wpływają na poprawę jakości życia.

Z kolei wzrost gospodarczy odnosi się do wartości ilościowych – najczęściej wykorzystywanym miernikiem jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Jego wartość zależy od popytu na towary i usługi, a także od podaży i efektywności czynników produkcji (m.in. pracę, kapitału ludzkiego, postęp technologiczny).

Typy wzrostu gospodarczego

Możemy wyróżnić kilka rodzajów wzrostu gospodarczego, które dzielimy na:

  • ekstensywny – jest spowodowany zwiększeniem wiedzy technologicznej i nakładów kapitałowych na pracowników, a także przeznaczenie zasobów na bardziej efektywne branże;
  • intensywny – występuje wraz z innowacjami, przeważnie łączy się ze wzrostem ekstensywnym, jego rezultaty są długoterminowe i zwiastują znaczne spotęgowanie zdolności do produkcji dóbr i usług;
  • ustabilizowany – oznacza stały, jednostajny wzrost wskaźnika PKB i całkowite wykorzystywanie czynników produkcji;
  • nieustabilizowany – nierównomierność w kształtowaniu się wskaźnika PKB, co w efekcie generuje koszty, marnotrawstwo, większe bezrobocie, niechęć do inwestycji;
  • zrównoważony – mówimy o nim, kiedy warunki ekonomiczne kraju zbliżają się lub już są w stanie równowagi. Za stan równowagi przyjmuje się np. zrównanie popytu i podaży, wszechstronny rozwój gospodarczy obejmujący rolnictwo, usługi, turystykę, turystykę, infrastrukturę itd.;
  • niezrównoważony – to sytuacja przeciwna do powyższej, wartość PKB rośnie, jednakże w poszczególnych sektorach brak jednolitego rozwoju.

Jakie są granice wzrostu gospodarczego?

Wysokie PKB per capita jest z reguły pożądanym zjawiskiem, ponieważ świadczy o dobrej sytuacji ekonomicznej i bogaceniu się społeczeństwa. Jednakże osiągnięcie i utrzymanie go na takim poziomie nie jest łatwe, ze względu na wiele barier i granic wzrostu gospodarczego, które to uniemożliwiają. Wśród nich można wymienić:

  • Niekorzystna demografia, czyli np. starzejące się społeczeństwo. Jeżeli w danym kraju jest coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, a mniej w przedprodukcyjnym – wpływa to negatywnie na poziom wytwarzanych towarów i usług;
  • Ustrój polityczny i niewłaściwe decyzje podejmowane przez rządzących mogą spowalniać wzrost PKB;
  • Zanieczyszczenie środowiska – współcześnie jesteśmy zobligowani jako społeczeństwo do dbania o nasze środowisko naturalne. Wzmożenie produkcji zawsze wiąże się z eksploatacją zasobów naturalnych, co powinno być ograniczane. Z kolei to może prowadzić do malejącej tendencji wzrostu. Należy także wspomnieć o zasobach nieodnawialnych (ropa naftowa, gaz ziemny, metale szlachetne itd.), które mają istotne znaczenie ekonomiczne. Z uwagi na to, że jest ich coraz mniej, zagraża to dynamice wzrostu gospodarczego.
  • Nierównomierne dochody mieszkańców – przeważnie lepsze zarobki nie obejmują ogółu społeczeństwa, tylko jego wybranej części. Nierówna dystrybucja dochodów w końcu może zacząć odbijać się na malejącej konsumpcji i paradoksalnie, niekiedy do pogorszenia sytuacji materialnej ludzi.

Cud gospodarczy – co to takiego?

Bardzo szybki i gwałtowny wzrost gospodarczy nieformalnie nazywa się czasami cudem gospodarczym. Następuje on dosyć szybko i niespodziewanie. Poniżej przytoczymy kilka przykładów państw, które w swojej historii miały okazję doświadczyć tego zjawiska.

Przykłady cudów gospodarczych

Japonia

Po II wojnie światowej Japonia osiągnęła wzrost gospodarczy wynoszący niemal 10%, co zostało określone cudem gospodarczym. Działania USA w zakresie industrializacji, decentralizacji gospodarki i zwiększenie eksportu przyczyniły się do poprawy warunków życia tamtejszej ludności. Celem takiego działania była obawa, iż w przeciwnym razie, społeczeństwo japońskie przejdzie na stronę Związku Radzieckiego.

Ważną rolę odegrały również funkcjonujące grupy biznesowe, tzw. keiretsu, które podjęły się współpracy w celu usprawnienia przemysłu. Związany z tym wydarzeniem rozwój technologii oraz wzrost zatrudnienia umożliwiły efektywniejsze zarządzanie i zwiększenie zysków przedsiębiorstw, co przyczyniło się do dużego wzrostu wskaźnika PKB. Były to główne determinanty, dzięki którym japońska gospodarka przeszła rozkwit i stała się jedną z najpotężniejszych na świecie.

Niemcy

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w Niemczech obowiązywała kontrola cen, a już w 1939 roku wprowadzono reglamentację, czyli ograniczenie obrotu określonych towarów. Jest to dosyć częsta praktyka, w państwach, gdzie panuje władza totalitarna – czego nazistowskie Niemcy były przykładem. Takie decyzje nie mogły być korzystne dla społeczeństwa i w ostateczności doprowadziły do niedoborów żywności, inflacji oraz spowolnienia produkcji dóbr i usług. Sytuacja diametralnie się zmieniła po zakończeniu wojny i podzieleniu kraju na RFN i NRD. W zachodniej części kraju wycofano represyjną politykę – przeprowadzono reformę walutową, zniesiono kontrolę cen, obniżono zobowiązania podatkowe, co przyczyniło się do istotnego wzrostu gospodarczego. Ożywienie było widoczne w większej dostępności dóbr konsumpcyjnych, ludzie zaczęli chętniej wydawać pieniądze, wzrosła produkcja (wzrosła czterokrotnie w ciągu pół roku od momentu wdrożenia reformy walutowej), co napędziło cały rynek.

Podsumowanie

Osiągnięcie wysokiego wzrostu gospodarczego niesie ze sobą wiele pozytywnych następstw, które odczuwane są w biznesie, ale także codziennym życiu. Wyzwaniem może jednak okazać się utrzymanie go na stabilnym poziomie, aby móc czerpać z niego jak najwięcej korzyści, bez szkody dla naszego środowiska czy wybranych sektorów gospodarki.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość