Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju

dopłaty do pensji

Zatrudniasz pracowników tylko nie wiesz jak sobie poradzisz w tym trudnym okresie? Sprawdź co przygotował dla ciebie rząd.

W ustawie zwanej tarczą antykryzysową znalazło się wiele cennych propozycji dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Rząd przyjął rozwiązania, które mają między innymi służyć ochronie miejsc pracy. Sprawdźmy kto i na jakich warunkach może skorzystać z tych propozycji.

Warunki przyznania dofinansowania wynagrodzeń

Przeznaczenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu i ochronę istniejących miejsc pracy. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie będą musieli spełnić szereg warunków ustawowych:

 1. Okres prowadzenia działalności gospodarczej musi wynosić co najmniej 2 miesiące, żeby można było wiarygodnie ustalić spadek obrotów miesiąca do miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 roku.
 2. Spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie może być mniejszy niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
  • nie może być mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

   Za miesiąc, zgodnie z ustawą, uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 3. Przedsiębiorca nie może zalegać z regulowaniem zobowiązań podatkowych i wobec ZUS, za wyjątkiem zawartych układów ratalnych spłaty zadłużenia.
 4. Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 5. Z dofinansowania może skorzystać każdy przedsiębiorca bez względu na formę organizacyjną.

Wysokość dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownik musi pozostawać z pracodawcą w stosunku pracy. Dofinansowanie stosuje się zarówno do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego.
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według określonego wzoru dostępnego elektronicznie.
 3. Kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

Wykaz oświadczeń:

 1. O posiadaniu statusu przedsiębiorcy.
 2. O wystąpieniu spadku obrotów.
 3. O braku przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 4. O niezaleganiu wobec urzędu skarbowego i ZUS do końca III kwartału 2019 roku.
 5. O nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy.
 6. O skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19.
 7. O odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie dołączonym do Wniosku.

Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z siedzibą pracodawcy, można to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych praca.gov.pl.

Wypłata dofinansowania

Podstawą wypłaty świadczeń będzie umowa zawarta pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy a przedsiębiorcą. Wypłaty będą dokonywane w okresach miesięcznych w oparciu o złożony Wniosek.

W okresie pobierania dofinansowania przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. Przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie ma formy decyzji administracyjnej, dlatego też nie przysługuje odwołanie od decyzji.

Przeczytaj również: Inne zmiany, które wprowadza ustawa o tarczy antykryzysowej
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość