Dokumentowanie kosztów i przychodów z firmowego rachunku bankowego

Wyciąg bankowy dokumentujący pobrane przez bank prowizje stanowi samodzielny dowód księgowy. Można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Prowizje bankowe

Dowody opłat pocztowych i bankowych wymienione są wprost w § 13 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze. Wyciąg bankowy dokumentujący pobrane przez bank prowizje stanowi samodzielny dowód księgowy. Na jego podstawie można zaliczyć prowizje bankowe do kosztów uzyskania przychodów i wykazać je w podatkowej księdze w kolumnie 13 “pozostałe wydatki”. Nie ma konieczności sporządzania dodatkowo dowodu wewnętrznego. Tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w § 14 ust. 2 rozporządzenia można dokonywać zapisów w podatkowej księdze na podstawie dowodów wewnętrznych. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Oznacza to, że prowizje bankowe będą księgowane w dacie wystawienia wyciągu bankowego. Należy zsumować wszystkie prowizje pobrane przez bank udokumentowane otrzymanym wyciągiem i łączną ich kwotę ująć w podatkowej księdze w dacie wystawienia tego wyciągu.

Odsetki od kredytu

Przedsiębiorca zaciągający kredyt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu płacone z tego tytułu odsetki. W przypadku pożyczki czy kredytu kosztem uzyskania przychodu są zapłacone prowizje z nimi związane i inne opłaty. W tym również karne odsetki z tytułu np. nie zapłacenia w terminie raty kredytu. Kosztu nie stanowi jednakże spłata części kapitałowej takiego kredytu lub pożyczki (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi kredytów w walutach obcych, o czym mówi art. 23 ust. 1 pkt 8 updof). Koszt stanowią tylko odsetki faktycznie zapłacone.

Przychody (odsetki)

Prowadzenie konta wiążę się również z zyskiem, czyli naliczonych w danym okresie odsetek. Takie odsetki podlegają opodatkowaniu tak, jak inne dochody przedsiębiorcy. Udokumentowanie stanowi wyciąg bankowy, na którym widnieje kwota odsetek. Przychód z tego tytułu należy ująć w KPiR w kolumnie nr 8 (pozotałe przychody).

Wyciąg bankowy

Zgodnie z par. 13 pkt 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, za dowód księgowy można uznać m.in. dowody opłat pocztowych i bankowych. Rodzajem takiego dokumentu jest wyciąg bankowy, który najczęściej stanowi podstawę do zaksięgowania omawianych wydatków. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyciągi drukowane są przez bank czy pobrane są bezpośrednio z systemu bankowości elektronicznej.

Konto prywatne a działalność gospodarcza

Przepisy nie nakazują przedsiębiorcy posiadania odrębnego konta do prowadzenia działalności. Jednak dla przejrzystości dokonywanych transakcji i rozróżnienia wydatków prywatnych od firmowych, można założyć osobne konto. Posiadanie takiego rachunku ułatwia kontrolę nad finansami firmy. Ponadto wszystkie opłaty związane z obsługą firmowego rachunku można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z rachunku prywatnego dla celów firmowych, musi on oddzielić transakcje, które dotyczą działalności od tych, które są jego prywatnymi przelewami. Do kosztów prowadzenia firmy można zaliczyć prowizje bankowe tylko w tej części, w jakiej dotyczyły prowadzenia działalności.

Magda Stawarz

 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań