Czy można mieć dwie umowy o pracę?

dwie umowy o pracę

Czy można mieć dwie umowy o pracę? Dowiesz się o tym z niniejszego artykułu.

W dzisiejszych czasach praca na kilku etatach jest czymś powszechnym i coraz częściej praktykowanym przez osoby fizyczne. Często pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę u jednego pracodawcy podejmują dodatkową pracę u innego podmiotu w oparciu przykładowo o umowę zlecenia bądź umowę o dzieło. Jakkolwiek takie stosunki cywilnoprawne nie budzą wątpliwości, to zastanawiająca może być możliwość zawarcia dwóch umów o pracę u różnych pracodawców bądź u tego samego pracodawcy.

Praca na dwa etaty a przepisy prawa pracy

Dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy

Pracownik może wykonywać pracę na podstawie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy wyłącznie wtedy, gdy zakres i rodzaj wykonywanej pracy różni się od siebie. Dodatkowo zatrudniając tego samego pracownika w ramach drugiej umowy o pracę, należy przestrzegać konieczności przeprowadzenia dodatkowych (osobnych) badań lekarskich i szkolenia BHP.

Co więcej należy pamiętać, aby odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz przerwy w pracy czy inne wytyczne wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy były spełnione.

Z kolei jeśli chodzi o przerwę w pracy, to zgodnie z przepisem art. 134 Kodeksu pracy Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Jeśli zastanawiasz się jak wygląda kwestia naliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku pracy na dwa etaty u jednego pracodawcy koniecznie przeczytaj ten artykuł, w którym szczegółowo odnosimy się do tej kwestii.

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców

Przepisy Kodeks pracy nie wprowadzają zakazu w zakresie świadczenia stosunku pracy na rzecz różnych pracodawców na dwie umowy o pracę. Co do zasady, pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o podpisaniu drugiej umowy o pracę, chyba, że umowa o pracę u „pierwotnego” pracodawcy zawiera takie postanowienie.

Jedynym ograniczeniem może być podpisana umowa o zakazie konkurencji z pracodawcą, u którego świadczony już jest stosunek pracy.

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji został uregulowany w rozdziale IIA ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i zawiera szereg istotnych przepisów w tym zakresie.

Jedną z kluczowych regulacji jest art. 101(1) § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Przede wszystkim z powyższej regulacji wynika możliwość zawarcia umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. Jednakże warto pamiętać o tym, że umowa o zakazie konkurencji może być elementem np. umowy o pracę – tym samym zakaz konkurencji może zostać uregulowany w dwojaki sposób:

  • w formie osobnej umowy o zakazie konkurencji albo
  • stanowić element np. umowy o pracę.

Z kolei działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są wszelkie działania (czynności) o charakterze zarobkowym podejmowane na własny rachunek pracownika lub na rachunek osoby trzeciej. Co najważniejsze, takie czynności muszą pokrywać się chociażby w części z zakresem działalności pracodawcy, aby móc określić ich charakter jako konkurencyjny.

Tym samym, jeśli pracownik chce podjąć stosunek pracy w innym pracodawcą, to musi mieć na uwadze zakaz konkurencji, który (o ile został uwzględniony w umowie o pracę z „pierwotnym” pracodawcą) może wiązać się z całkowitym zakazem współpracy z innymi konkurencyjnymi podmiotami.

A co z urlopem?

Prawo do urlopu, zgodnie z przepisem art. 152 Kodeksu pracy, jest prawem corocznym, nieprzerwanym i płatnym, a przede wszystkim jest prawem niezbywalnym, co oznacza, iż pracownik nie może się go zrzec ani przenieść na osobę trzecią. Pracownik posiada prawo do urlopu u każdego pracodawcy, z którym łączy go stosunek cywilnoprawny w postaci umowy o pracę. Ustalając wymiar urlopu w przypadku obu umów, należy pamiętać m.in. o okresie i wymiarze zatrudnienia, a także o stażu pracy.

Składki ZUS

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem chcąc obliczyć podstawę wymiaru składek ZUS, należy wziąć pod uwagę przychód wynikający z obu umów o pracę.

Prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz? Sprawdź, jak będzie wyglądało Twoje rozliczenie z ZUS.

Podsumowanie

Kodeks pracy nie zawiera zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę pod warunkiem, że zakres i rodzaj wykonywanej pracy różni się od siebie. Dodatkowo, w takim przypadku, pracodawca zobowiązany jest do zlecenia przeprowadzenia dodatkowych (osobnych) badań lekarskich oraz szkolenia BHP. Co więcej jeden pracownik może pracować również na dwa pełne etaty u dwóch różnych pracodawców, jednakże w tym zakresie istotne jest, aby pamiętać o ewentualnym zakazie konkurencji oraz konieczności odprowadzania składek ZUS.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Czy można mieć dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy?

    Pracownik może wykonywać pracę na podstawie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy wyłącznie wtedy, gdy zakres i rodzaj wykonywanej pracy różni się od siebie.

  2. 🔸Czy można miec dwie umow o pracę u różnych pracodawców?

    Przepisy Kodeks pracy nie wprowadzają zakazu w zakresie świadczenia stosunku pracy na rzecz różnych pracodawców na dwie umowy o pracę.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość