Blog ifirma.pl

Urlop macierzyński a działalność nierejestrowana

|
|
6 minut czytania
Jesteś na urlopie macierzyńskim i zastanawiasz się, czy możesz założyć działalność nierejestrowaną? Jeśli tak, to przeczytaj niniejszy artykuł.

Urlop macierzyński a działalność nierejestrowana – omówione zagadnienia:

Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński uregulowany jest w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy i zgodnie z przepisami tejże ustawy prawo do urlopu macierzyńskiego ma kobieta, która urodziła dziecko w czasie trwania stosunku pracy.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru.

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej, to pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

WAŻNE – urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Urlop rozpoczyna się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od dnia odpowiednio: przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Warto również zapamiętać, że tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Natomiast w przypadku, gdy pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

W czasie urlopu macierzyńskiego istnieje również ochrona w związku z macierzyństwem. Oznacza to, że w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może:

 • prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem;
 • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Działalność nierejestrowana a urlop macierzyński

Działalność nierejestrowana charakteryzuje się tym, że:

 • może ją prowadzić wyłącznie osoba fizyczna;
 • przychód należny z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto – limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku wynosi od stycznia do czerwca 3 181,50 zł, a od lipca do grudnia 3 225,00 zł;
 • osoba fizyczna, które chce wykonywać działalność nieewidencjonowaną w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywała działalności gospodarczej.

WAŻNE – wszystkich informacji czym dokładnie jest działalność nierejestrowana dowiesz się tutaj.

Mając na uwadze przepisy Prawa przedsiębiorców regulujące działalność nierejestrowaną oraz przepisy Kodeksu pracy regulujące kwestie związaną z urlopem macierzyńskim należy wskazać, że przedmiotowe akty prawne nie zabraniają pracownicy będącej na urlopie macierzyńskim do podjęcia działalności nierejestrowanej.

Analogiczna sytuacja będzie dotyczyła również urlopu rodzicielskiego. Przepisy prawa nie zabraniają pracownikowi będącemu na urlopie rodzicielskim do podjęcia działalności gospodarczej. W ramach przypomnienia, urlop rodzicielski udzielany jest:

 • jednorazowo albo nie więcej niż w pięciu częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia;
 • na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Jednakże należy pamiętać, że urlop macierzyński to uprawnienie wynikające ze stosunku pracy, tj. czyli pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę u danego pracodawcy może skorzystać z prawa do urlopu macierzyńskiego, w przypadku zajścia w ciąże i urodzenia dziecka (z takiego urlopu można skorzystać jeszcze przed przewidywaną datą porodu, jednakże w wymiarze nie większym niż 6 tygodni).

Tym samym mając na uwadze, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która jest związana z umową o pracę, to należy pamiętać, że przed przystąpieniem do podjęcia działalności nierejestrowanej warto zwrócić uwagę na następujące kwestie, tj.:

 • zakaz konkurencji – powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej również jest istotne z punktu widzenia pracownika, który związany umową o pracę ze swoim pracodawcą. Należy pamiętać, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (mowa tu o przedsiębiorstwie jako zakładzie pracy pracodawcy) stanowi jeden z czynów nieuczciwej konkurencji. Dlatego w przypadku, gdy pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i chce podjąć działalność nierejestrowaną, to musi przeanalizować, czy jej działalność nierejestrowana nie będzie stanowić konkurencji dla pracodawcy, u którego jest zatrudniona. Przykładowo zgodnie z przepisem art. 100 §2 ust. 4 Pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • obowiązki pracownicze – podczas urlopu macierzyńskiego pracownica nie świadczy faktycznie pracy na rzecz pracodawcy, jednakże po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i powrocie do zakładu pracy, pracownik zobowiązany jest ponownie do przestrzegania wszystkich obowiązków pracowniczych, przykładowo zobowiązany jest do wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Dodatkowo należy pamiętać, iż świadczenie pracy wynikające z umowy o pracę powinno być realizowane również w czasie pracy, do którego pracownik jest zobowiązany – fakt posiadania działalności nierejestrowanej nie uzasadnia przykładowo możliwości postawienia tejże działalności wyżej od umowy o pracę i modyfikowania treści stosunku umowy o pracę z uwagi na powstałe potrzeby wynikłe z prowadzenia własnej firmy. Realizacja i respektowanie umowy o pracę spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i pracowniku – dlatego pracownik, który dodatkowo prowadzi działalność nieewidencjonowaną nie może kosztem obowiązków pracowniczych poświęcać się w czasie pracy u pracodawcy swojej firmie.

Podsumowanie

Skoro przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie zabraniają prowadzenia jednocześnie działalności nierejestrowanej i pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą (praca na podstawie umowy o pracę), to również w okresie urlopu macierzyńskiego czy też urlopu rodzicielskiego można podjąć się działalności nierejestrowanej.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie