Blog ifirma.pl

E-paragon a wersja elektroniczna paragonu – czy są tym samym?

|
|
6 minut czytania
Zastanawiasz się czym się różni e-paragon od wersji elektronicznej paragonu? W takim razie koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Co do zasady sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Oczywiście przepisy przewidują szereg zwolnień od tego obowiązku, ale nie to będzie naszym dzisiejszym tematem. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się natomiast zagadnieniem związanym z e-paragonem i wersją elektroniczną paragonu, dość powszechny jest problem z ich rozróżnieniem, ale spróbujemy to zmienić.

W jakiej postaci mogą być wystawiane paragony fiskalne?

Jeżeli sprzedaż prowadzona jest stacjonarnie nie ma problemu, żeby wydawać paragon w wersji papierowej. Sprawy się nieco komplikują dla sprzedawców internetowych. Pewnie, że można paragon wydrukować i dołączyć do zamówienia, jednak nie zawsze jest to możliwe na etapie wysyłki, ponadto część przedsiębiorców chce upraszczać procedury sprzedaży. Obecnie mamy w obrocie jeszcze 4 rodzaje kas fiskalnych:

 • z papierowym zapisem kopii,
 • z elektronicznym zapisem kopii,
 • kasy online,
 • kasy wirtualne.

Tych dwóch pierwszych nie można już zakupić a to oznacza, że zmiany idą w kierunku ewidencji online a będzie to miało również swoje przełożenie na dokumentację sprzedaży. Jesteśmy przyzwyczajeni do otrzymywania paragonów w postaci papierowej, jednak ta forma zaczyna odchodzić do lamusa. Przepisy pozwalają, żeby paragon był przekazywany w postaci elektronicznej i w niektórych przypadkach również w wersji e-paragonu. W tym miejscu wielu z nas zadaje sobie pytanie: jaka to różnica? Jak się okazuje różnica jest i postaramy się ją pokazać.

Elektroniczna wersja paragonu a dokument w postaci elektronicznej

W ustawie o podatku VAT jest napisane wprost, że przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej ma obowiązek wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny w postaci papierowej a za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając paragon w sposób z nim uzgodniony. Zgodnie z rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny w postaci elektronicznej mogą wydawać przedsiębiorcy, którzy posiadają kasę fiskalna typu online. Nie ma szczegółowych informacji, jaka powinna być forma przesyłania takiego paragonu. Najczęściej praktykowane jest więc przesyłanie paragonu na adres e-mail nabywcy, sms-em czy z wykorzystaniem aplikacji. Jednak ważne jest, żeby paragon został przekazany w formie nieedytowalnej, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian czy poprawek przez nabywcę.

Z kolei w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących znajdziemy definicję dokumentu w postaci elektronicznej.

 
Pod pojęciem dokumentu w postaci elektronicznej rozumie się utworzony przez kasę zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, w formacie określonym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, w przypadku dokumentów fiskalnych
 

Jak widać pomiędzy wersją elektroniczną paragonu a dokumentem w postaci elektronicznej jest zasadnicza różnica. Przywołana definicja dokumentu w postaci elektronicznej zawiera wiele pojęć czysto technicznych, nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy mają wątpliwości, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby paragon można przesłać w wersji elektronicznej. Poniżej powołamy się na stanowisko organów podatkowych w tym temacie.

Wersja elektroniczna paragonu – podejście organów podatkowych

W jednej z interpretacji nr 0112-KDIL3.4012.364.2022.2.MS z dnia 22.12.2022 r. zadano pytanie odnośnie możliwości przesyłania paragonu w formacie PDF lub alternatywnie PNG, TIF, HTML, SVG, bądź innym dostępnym na rynku i czy może on być uznany za paragon w postaci elektronicznej. Paragon pobrany z kasy online byłby zapisywany w formacie wskazanym powyżej w formie obrazu i przesyłany do klienta na wskazany adres e-mail. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał takie stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe, jednak pod pewnymi założeniami. W uzasadnieniu napisał m.in., że taka forma przekazywania paragonu nie spełnia założeń do uznania go za paragon w postaci elektronicznej, jako zbioru ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych. Przy czym możliwe jest doręczenie paragonu w formie elektronicznej w sposób uzgodniony z klientem, np. jako nieedytowalny obraz (odwzorowanie) wygenerowanego tradycyjnego paragonu, jednak nie jest to dokument w postaci elektronicznej, o którym jest mowa w rozporządzeniu, dlatego stanowisko przedsiębiorcy należało uznać za nieprawidłowe. Dopuszczalne jest więc doręczenie w formie elektronicznej tradycyjnego paragonu, w sposób uzgodniony z klientem i to będzie traktowane, jako przekazanie w postaci elektronicznej paragonu. Takie samo stanowisko zajął Dyrektor KIS w innej interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.480.2022.1.KP z dnia 22.11.2022 r.

Czym jest e-paragon?

Pod pojęciem e-paragonu kryje się dokument w postaci elektronicznej. E-paragon może być wystawiony tylko na kasach fiskalnych typu online i wirtualnych. W tych dwóch przypadkach paragony są wysyłane w czasie rzeczywistym do Centralnego Repozytorium Kas do Ministerstwa Finansów (MF). Obecnie przedsiębiorcy mogą wystawiać e-paragony w przypadku tych dwóch kas i przekazywać je klientom w sposób z nimi uzgodniony. Od dłuższego czasu mówi się o stworzeniu aplikacji na poziomie MF, która umożliwi nabywcy pobieranie wystawionych paragonów fiskalnych, bez potrzeby ich drukowania. Będzie to możliwe, ponieważ takie paragony znajdują się w centralnej bazie MF. Wprowadzony pakiet SLIM VAT 3 odnosi się również do zmiany przepisów w tym zakresie, zobaczmy jak będzie wyglądało nowe brzmienie:

Mowa jest o stworzeniu HUB-u paragonowego co w opisie technicznym zostało zdefiniowane w sposób następujący:

Przez HUB Paragonowy rozumie się system teleinformatyczny, którego zasadniczym celem jest odbieranie i udostępnianie paragonów w formie elektronicznej przekazywanych przez kasy rejestrujące. System podlega pod ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Rozwiązanie jest dedykowane dla kas typu online i kas wirtualnych

Nowe rozwiązanie dedykowane dla nabywców/konsumentów będzie spełniało następujące założenia:

 • nabywca będzie mógł odbierać paragony wystawione przez wielu sprzedawców w jednym miejscu,
 • udostępniona zostanie aplikacja MF, która to umożliwi.

Przebieg całego procesu ma być anonimowy. Nabywca otrzyma unikalny identyfikator, który umożliwi mu pobieranie e-paragonów. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku każdej innej aplikacji.

Działanie HUB-u Paragonowego:
Zainstalowanie aplikacji na odpowiednim urządzeniu
Jednorazowe połączenie z systemem dystrybucji e-paragonów, aby pobrać wygenerowany, unikalny identyfikator w postaci kodu paskowego
Przy zakupach, jeżeli kupujący będzie chciał otrzymać e-paragon przedstawia identyfikator kasjerowi, który skanuje go czytnikiem, a kasa rejestrująca wysyła paragon do systemu dystrybucji

Stworzenie aplikacji do pobierania e-paragonu jest możliwe również na poziomie przedsiębiorcy i takie rozwiązania są już praktykowane.

E-paragon a wersja elektroniczna paragonu – podsumowanie

Bardzo często do tej pory wiele osób posługiwało się zamiennie pojęciem e-paragonu i paragonu w wersji elektronicznej. Jak widać istnieje między nimi różnica, a zasadnicza jest taka, że wersja elektroniczna paragonu może stanowić jego odwzorowanie w nieedytowalnej postaci, np. obrazu, natomiast e-paragon jest to dokument w postaci elektronicznej, który ma postać paragonu, zapisanego w pamięci kasy fiskalnej w odpowiednim formacie. Każdy kupujący ma prawo otrzymać paragon w postaci papierowej, bez względu na rodzaj kasy fiskalnej, wprowadzane przepisy tego nie zmieniają, nie są one bowiem obligatoryjne dla wszystkich. Natomiast przedsiębiorcy na pewno są otwarci na nowe rozwiązania, w szczególności jeśli miałoby to usprawnić im prowadzenie działalności gospodarczej.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest e-paragon?

   E-paragon to elektroniczna forma paragonu fiskalnego. E-paragon ma taką samą ważność prawną jak paragon papierowy i służy do dokumentowania transakcji sprzedaży.
  2. W jakiej postaci wystawiane są paragony fiskalne?

   Paragony fiskalne mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej.
  3. Jakie są zmiany w przepisach dotyczące przesyłania paragonów fiskalnych?

   Zmiany w przepisach dotyczące przesyłania paragonów fiskalnych umożliwiają dostarczanie ich za zgodą nabywcy w postaci e-paragonów, za pomocą dedykowanej aplikacji.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie