Faktura przed sprzedażą a moment ujęcia kosztu

Zgodnie z przepisami, faktura dokumentująca firmowe zakupy może zostać wystawiona nawet do 30 dni przed dostawą towarów albo wykonaniem usługi. Przedsiębiorca otrzymujący taką fakturę powinien pamiętać o poprawnej dacie ujęcia kosztu w KPiR.

Faktura przed sprzedażą a koszt

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to właśnie data wystawienia faktury determinuje moment ujęcia kosztu. W związku z tym, jeśli przedsiębiorca otrzyma fakturę jeszcze przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, co do zasady powinien zaksięgować koszt w KPiR w dacie wystawienia dokumentu.

Powyższa zasada jest stosowana przez przedsiębiorców w większości przypadków – w kasowej (uproszczonej) metodzie księgowania, jak też w metodzie memoriałowej, szczególnie w obrębie jednego roku podatkowego.

Przykład 1. Przedsiębiorca zamówił kafelki – towar handlowy – 29 marca 2018 r. Przy zamówieniu została mu wystawiona faktura. Sam towar został dowieziony po tygodniu, 5 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorca zakup towaru handlowego ujął w KPiR zgodnie z datą wystawienia – w marcu 2018 r.

Jednak na przełomie roku może zdarzyć się, że przedsiębiorca stosujący memoriałową metodę rozliczania kosztów będzie zobowiązany do zaksięgowania wydatku z datą inną, niż wystawienie faktury. Będzie to miało miejsce, gdy:

  • Przy kosztach bezpośrednich – uzyskany na ich podstawie przychód powstał w kolejnym roku podatkowym
  • Przy kosztach pośrednich – gdy dotyczą kolejnego roku podatkowego.

Przykład 2. Przedsiębiorca zamówił dachówki – towar handlowy – i otrzymał fakturę, wystawioną 22 grudnia 2017 r. Dachówki zostały dostarczone do magazynu jego firmy 30 grudnia 2017 r., jednak nie zostały sprzedane.

Transakcja sprzedaży dachówek miała miejsce dopiero 2 lutego 2018 r. – w związku z czym przychód powstał już w 2018 r. Dlatego też zakup dachówek został zaksięgowany jako koszt w 2018 r.

Przykład 3. Przedsiębiorca otrzymał wystawioną 22 grudnia 2017 r. fakturę (prognoza) za energię elektryczną za styczeń 2018 r. Koszt został zaksięgowany w KPiR w styczniu 2018.

Faktura przed sprzedażą a środki trwałe

Nabycie środka trwałego może wiązać się z fakturą, która zostanie wystawiona przed fizycznym dostarczeniem nowego nabytku do firmy. Jednakże w przypadku środków trwałych sama data wystawienia faktury nie jest tak istotna – tutaj liczy się moment przyjęcia środka trwałego do użytkowania, z którym związany jest też moment wprowadzenia do ewidencji.

Co więcej, nawet moment przyjęcia do ewidencji nie pociągnie za sobą zaliczenia wartości z faktury do kosztów – w przypadku środków trwałych zdeterminuje on jedynie moment rozpoczęcia amortyzacji i odnoszenia do kosztów poszczególnych odpisów amortyzacyjnych. Wyjątkiem byłaby tu amortyzacja jednorazowa, zgodnie z którą całą wartość środka trwałego zaliczymy do kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Uwaga! Jeśli z uwagi na wartość składnik majątku potraktujemy jako wyposażenie, a nie środek trwały, księgowania dokonujemy na takiej zasadzie, jak przy standardowych kosztach.

 

Czy wiesz, że faktura nie uprawnia jeszcze do odliczenia VAT? Sprawdź, kiedy masz takie prawo!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI