Formalności związane z wnioskiem o interpretację podatkową

Jak i kiedy można złożyć wniosek o interpretację podatkową? Jakie formalności i opłaty są z tym związane.

Jak i gdzie wysłać wniosek o interpretację podatkową?

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na adres:
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez portal podatkowy lub e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Wzór wniosku można pobrać ze strony http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji. Ale najlepiej jest korzystać z gotowych formularzy wniosków o interpretację, które zostały udostępnione przez Ministerstwo Finansów.

Ile wynosi opłata za wniosek?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części „F. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty”. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Następstwa wysłania wniosku o interpretację podatkową.

KIS w ciągu trzech miesięcy do otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku wydaje interpretację. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z interpretacją podatkową wówczas przysługuje mu prawo do wniesienia skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora KIS do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego. Jeśli KIS nie wyda interpretacji w ustawowym terminie oznacza to, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Czego wniosek nie powinien dotyczyć?

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który nie spełnia ww. wymogów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wyszukiwarka interpretacji podatkowych.

Pomocnym narzędziem dla przedsiębiorców przy pisaniu wniosków o interpretacje będzie na pewno wyszukiwarka interpretacji podatkowych udostępniona przez Ministerstwo Finansów.
Więcej o wniosku – przeczytaj artykuł „Wniosek o interpretację podatkową”.
  Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI