Blog ifirma.pl

Minimalna stawka godzinowa – czym jest i o ile wzrośnie w 2023 roku?

|
W 2023 roku czeka nas kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Minimalna stawka godzinowa – materiał youtube

 

Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952) w przyszłym roku czekają nas następujące zmiany, tj.:

 • płaca minimalna:
 • Od dnia 1 stycznia 2023 roku najniższa pensja będzie wynosiła 3 490,00zł, a od dnia 1 lipca 2023 roku 3 600,00 zł;
 • minimalna stawka godzinowa:
 • Od dnia 1 stycznia 2023 r. najniższa stawka godzinowa będzie wynosić 22,80 zł, a od dnia 1 lipca 2023 roku 23,50 zł.

O tym czym jest minimalna stawka godzinowa, wobec kogo jest ona stosowna i o ile wzrośnie w 2023 roku przeczytasz w niniejszym artykule.

Dwukrotny wzrost minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku

Jak już wskazaliśmy na wstępie:

WAŻNE – wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone w oparciu o prognozy określone w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym przez Radę Ministrów 30 sierpnia 2022 roku.

Na stronie rządowej wskazuje się, że Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1850 zł, czyli o prawie 106%. Szacuje się, że ok. 3 mln osób otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Należy zwrócić uwagę, że w przyszłym roku po raz pierwszy dojdzie do podwyższenia minimalnej stawki godzinowej z tytułu świadczenia umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług dwa razy w ciągu roku. Wynika to z przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który stanowi, że jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej, wynosi co najmniej 105%, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

WAŻNE– zarówno płaca minimalna jak i stawka godzinowa wzrośnie dwa razy w 2023 roku.

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Co do zasady, minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do:

 • umów zlecenia [por. art. 734 Kodeksu cywilnego];
 • umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu [art. 750 Kodeksu cywilnego].

WAŻNE – do innych umów zawieranych na podstawie Kodeksu cywilnego, np. umowy o dzieło czy umowy agencyjnej obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie ma zastosowania.

Należy jednak pamiętać, że minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do wszystkich umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, przykładowo do:

 • umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
 • umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy;
 • umów:

 • – pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
  – utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
  – w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  – w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
  – w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
  – w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora
  – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
 • umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.
 •  

Więcej wyłączeń uregulowano w przepisie art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

WAŻNE – minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych nie tylko w formie pisemnej, ale również i ustnej.

Komu przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa przysługuje:

 • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Co więcej, minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie również do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WAŻNE – w przypadku, gdy kilka osób przyjmie zlecenie lub zobowiąże się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta będzie każda z tych osób.

Kiedy przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej stanowi kwotę przysługującą zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, podlegającą opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności oraz egzekucji.

Minimalna stawka godzinowa – jak się ustala jej wysokość?

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

WAŻNE – wysokość minimalnej stawki godzinowej jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Sytuacja na rynku pracy – podsumowanie rządowe

 • Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia osiągnęła poziom 4,9 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w sierpniu spadła o 2,1 tys. osób;
 • Jednocześnie, w końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni, w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.);
 • Polska jest obecnie krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 2,6 proc., wobec 6 proc. w UE i 6,6 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE1.

Minimalna stawka godzinowa 2023 – podsumowanie

Minimalne wynagrodzenie w roku 2023 niewątpliwie wzrośnie aż dwukrotnie – po raz pierwszy w styczniu, a po raz drugi w lipcu. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku na umowach cywilnoprawnych od dnia 1 stycznia wzrośnie do 22,80 zł brutto za godzinę, a od dnia 1 lipca do 23,50 zł brutto za godzinę. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest minimalna stawka godzinowa?

   Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.
  2. O ile wzrośnie minimalna stawka godzinowa w 2023 roku?

   Od dnia 1 stycznia 2023 r. najniższa stawka godzinowa będzie wynosić 22,80 zł, a od dnia 1 lipca 2023 roku 23,50 zł.
  3. O ile wzrośnie płaca minimalna w 2023 roku?

   Od dnia 1 stycznia 2023 roku najniższa pensja będzie wynosiła 3 490,00zł, a od dnia 1 lipca 2023 roku 3 600,00 zł.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie