Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

inwestycja w obcym środku trwałym i jego amortyzacja

Inwestycja w obcym środku trwałym podlega amortyzacji na zasadach ogólnych, z zastosowaniem standardowych lub indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Kliknij i dowiedz się więcej na temat zasad ustalania wartości początkowej oraz amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym.

Inwestycja w obcym środku trwałym to wszelkie nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy (np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze). Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji, niezależnie od przewidywanego czasu ich użytkowania. Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym – co warto o niej wiedzieć?

Jakie nakłady tworzą inwestycję w obcym środku trwałym?

Ustawa o PIT nie wskazuje, jakie dokładnie wydatki należy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym. Uznaje się jednak, że powinny to być nakłady o charakterze ulepszenia, jak np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Nie zalicza się do nich jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

Ponadto jeżeli inwestycja taka przekroczy 10 000 zł, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć ją do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Do tej kwoty poniesione wydatki powinny zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco. O tym, jak postępować w przypadku przekroczenia 10 000 zł inwestycji w obcym środku trwałym przeczytasz tutaj.

Inwestycja w obcym środku trwałym a wartość początkowa

Wartość początkową środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym ustala się identycznie, jak przy środkach trwałych zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie, czyli według ceny nabycia albo kosztu wytworzenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jaka stawka amortyzacji dla inwestycji w obcym środku trwałym?

Zasady amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

Odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych na ulepszenie obcego środka trwałego dokonuje podmiot, który je poniósł, tj. najemca, dzierżawca lub użytkownik. Nie dokonuje ich natomiast właściciel środka trwałego. Sposób amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych jest taki sam, jak w przypadku amortyzacji innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony został do ewidencji. Przy czym suma odpisów w pierwszym roku podatkowym, w którym inwestycja w obcym środku trwałym została wprowadzona do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia jej do ewidencji do końca tego roku podatkowego. Amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym można dokonać z zastosowaniem jednej z dostępnych metod amortyzacji (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Przykład

Pan Jan do celów swojej działalności wynajmuje lokal w galerii handlowej. W marcu 2019 r. poniósł nakłady na adaptację pomieszczenia do potrzeb swojej firmy w kwocie 15 000 zł, które zakwalifikował jako inwestycję w obcym środku trwałym. Rozpoczął amortyzację tego środka trwałego od kwietnia 2019 r., przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: 15 000 zł x 10% / 12 m-cy = 125 zł.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸 Czym jest inwestycja w obcym środku trwałym?

  Są to wszystkie nakłady poniesione na obcy środek trwały. W przypadku gdy wykorzystywany jest on na cele prowadzonej działalności na podstawie np. umowy najmu czy dzierżawy.

 2. 🔸Czy inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji?

  Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym – inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji i to niezależnie od przewidywanego czasu ich użytkowania.

 3. 🔸Jakie wydatki należy traktować jako inwestycję?

  Jako inwestycje w obcym środku trwałym uznaje się wydatki o charakterze ulepszenia. Przykładowo są to: przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcje, adaptacje, modernizacje. Jednak nie zalicza się do nich remontów i prac konserwacyjnych, które mają na celu przywrócenie stanu pierwotnego wykorzystywanego środka trwałego.

 4. 🔸Jak ustalić stawkę amortyzacji w przypadku inwestycji w obcym środku trwałym?

  Stawkę amortyzacji ustala się tak jak przy zwykłych środkach trwałych. Kierować należy się tu zasadami ogólnymi. Jednak istnienie również możliwość indywidualnego ustalenia stawki.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość