Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym to wszelkie nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy (np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze). Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji, niezależnie od przewidywanego czasu ich użytkowania. Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym – co warto o niej wiedzieć?

Jakie nakłady tworzą inwestycję w obcym środku trwałym?

Ustawa o PIT nie wskazuje, jakie dokładnie wydatki należy traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym. Uznaje się jednak, że powinny to być nakłady o charakterze ulepszenia, jak np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Nie zalicza się do nich jednak remontów oraz prac konserwacyjnych, mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego. Takie nakłady będą bowiem stanowiły koszt podatnika, który korzysta z danego środka trwałego.

Ponadto jeżeli inwestycja taka przekroczy 10 000 zł, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć ją do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Do tej kwoty poniesione wydatki powinny zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco. O tym, jak postępować w przypadku przekroczenia 10 000 zł inwestycji w obcym środku trwałym przeczytasz tutaj.

Inwestycja w obcym środku trwałym a wartość początkowa

Wartość początkową środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym ustala się identycznie, jak przy środkach trwałych zakupionych lub wytworzonych we własnym zakresie, czyli według ceny nabycia albo kosztu wytworzenia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jaka stawka amortyzacji dla inwestycji w obcym środku trwałym?

Również pod względem doboru właściwej stawki amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym podatnicy mogą kierować się zasadami ogólnymi dotyczącymi innych środków trwałych (na podstawie KŚT). Co ważne, istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia stawki.

Zasady amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

Odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych na ulepszenie obcego środka trwałego dokonuje podmiot, który je poniósł, tj. najemca, dzierżawca lub użytkownik. Nie dokonuje ich natomiast właściciel środka trwałego. Sposób amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych jest taki sam, jak w przypadku amortyzacji innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony został do ewidencji. Przy czym suma odpisów w pierwszym roku podatkowym, w którym inwestycja w obcym środku trwałym została wprowadzona do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia jej do ewidencji do końca tego roku podatkowego. Amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym można dokonać z zastosowaniem jednej z dostępnych metod amortyzacji (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Przykład

Pan Jan do celów swojej działalności wynajmuje lokal w galerii handlowej. W marcu 2019 r. poniósł nakłady na adaptację pomieszczenia do potrzeb swojej firmy w kwocie 15 000 zł, które zakwalifikował jako inwestycję w obcym środku trwałym. Rozpoczął amortyzację tego środka trwałego od kwietnia 2019 r., przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi: 15 000 zł x 10% / 12 m-cy = 125 zł.

 

Dowiedz się więcej na temat środków trwałych! Kliknij i nie daj się zaskoczyć!

    Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI