Blog ifirma.pl

Jak napisać dobry biznesplan?

|
|
6 minut czytania
Biznesplan jest narzędziem, które pomaga w jasnym przedstawieniu i objaśnieniu celów i strategii biznesu. Ma przekonać innych do pomysłu i pokazać, że oferowany przez firmę produkt lub usługa są w stanie zapewnić zyski oraz przyciągnąć fundusze i zasoby.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Biznesplan jest narzędziem, które pomaga w jasnym przedstawieniu i objaśnieniu celów i strategii biznesu. Ma przekonać innych do pomysłu i pokazać, że oferowany przez firmę produkt lub usługa są w stanie zapewnić zyski oraz przyciągnąć fundusze i zasoby. Jak napisać dobry biznesplan?

Różne zastosowania i cele biznesplanu

Biznesplan jest potrzebny do pozyskania kapitału od inwestorów lub pożyczenia pieniędzy z banku, dlatego najczęściej tworzy się go przed rozpoczęciem działalności. Ma jednak również inne zastosowania – może na przykład pomóc w doskonaleniu działania już istniejących firm, proponowaniu kierunków rozwoju dla działu lub jednostki organizacyjnej albo zmiany priorytetów firmy.

Podstawowymi celami pisania biznesplanu są:

 • określenie nowego przedsięwzięcia,
 • stwierdzenie opłacalności biznesu,
 • oszacowanie kosztów początkowych,
 • wypracowanie efektywnej strategii marketingowej,
 • konkurowanie na rynku,
 • przewidywanie potencjalnych problemów,
 • uzyskanie kredytu lub pozyskanie funduszy inwestycyjnych,
 • poszerzenie działalności lub oferty produktów,
 • określenie nowych celów i zadań dla istniejącej firmy,
 • pomiar efektywności funkcjonowania firmy,
 • śledzenie wzrostu,
 • ustalenie wartości firmy w celu sprzedaży lub do celów prawnych.

Trzy typy biznesplanów

Nie istnieje uniwersalny biznesplan, który pasowałby do wszystkich sytuacji. Wygląd, treść i objętość planu zależy od tego, w jakim celu jest on pisany i na jakich elementach biznesu się koncentruje. Ogólny podział biznesplanów przedstawia poniższa tabela.
WSTĘPNY (zwany też miniplanem) ok. 10 stron – krótki opis firmy, jej celów, zespołu zarządzającego, produktów lub usług, klientów, docelowego segmentu rynku i strategii rynkowej – prognozowana sprzedaż, zestawienia zysków i strat oraz przepływy gotówkowe (tylko za pierwszy rok) – ustalenie kroków koniecznych do rozpoczęcia nowej działalności- szybkie przetestowanie koncepcji biznesu lub zmierzenie poziomu zainteresowania inwestorów – sprawdzenie, czy w ogóle warto rozpoczynać działalność
PEŁNY (zwany też planem roboczym) 20 – 40 stron – opis misji i celów firmy, sprzedawanych produktów lub usług – szczegółowe informacje o zarządzie, pracownikach i klientach – informacje o docelowym segmencie rynku i strategii rynkowej -prognozy finansowe obejmujące okres 3-5 lat – szczegółowy opis kanałów sprzedaży i dystrybucji – bilans, analiza ryzyka i zagrożeń ze strony konkurencji – harmonogram wdrożenia – pozyskanie środków od inwestorów lub uzyskanie kredytu bankowego – stanowi podstawę późniejszej działalności
WEWNĘTRZNY w zależności od celu – uproszczona forma, wypunktowane zestawienia zamiast szczegółowych opisów – prognozy finansowe ograniczone do działu lub oddziału, dla którego plan jest sporządzany – analiza progu rentowności i zestawienie przepływów gotówkowych – pozyskanie zasobów z własnej firmy – uaktualnienie zamierzeń – potrzebny do planowania wzrostu, wprowadzania nowej usługi lub poszerzania profilu produkcji
Mimo tych bardzo zróżnicowanych zastosowań biznesplany mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, wszystkie zawierają cele działalności, opisy produktów i klientów, analizy rynku, plany marketingowe i prognozy przepływów gotówkowych. Przedstawiają ponadto przewidywania, jak będzie sobie radzić firma, jeśli spełnione zostaną pewne warunki.

Wskazówki dla piszącego biznesplan

Przy pisaniu każdego typu biznesplanu obowiązuje kilka podstawowych reguł. Warto zwrócić na nie uwagę, by uniknąć najczęściej popełnianych błędów i zwiększyć szanse na osiągnięcie celu, w jakim plan jest tworzony. Przygotowującym biznesplan najczęściej doradza się:

Unikać amatorszczyzny

Biznesplan musi wyglądać profesjonalnie, stanowi bowiem odzwierciedlenie koncepcji biznesu i ma przekonać inwestorów, bank lub zarząd do sfinansowania lub wsparcia pomysłu. Jeżeli w przygotowanym planie znajdą się błędy,czytająca go osoba może pomyśleć, że do prowadzenia firmy podejdzie się równie nieprofesjonalnie.

Nie zanudzać czytelnika

Osoba czytająca biznesplan powinna móc dokładnie zapoznać się z pomysłem w ciągu 15 minut, a cały plan przeczytać w ciągu godziny. Biznesplan ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje – mniej istotne lub zbyt szczegółowe należy z niego usunąć.

Zadbać o atrakcyjną szatę graficzną biznesplanu

Nie trzeba obawiać się dodawania wykresów, rysunków i ilustracji.

Przedstawiać realną ocenę sytuacji

W swojej wypowiedzi należy ograniczyć się do faktów, bo czytelnik od razu odkryje, że pisze się nieprawdę. Nie warto wypowiadać się o swoim pomyśle w samych superlatywach i zanadto się chwalić. Nie można przesadzać z prognozami finansowymi – czasem warto zawyżyć wydatki i zaniżyć przychody.

Dopasować plan do założonego celu

Pisząc plan, zawsze należy myśleć o tym, kto będzie go czytał i jaki jest jego cel. Warto pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego planu.

Nie unikać „niewygodnych” kwestii

Czytelnik biznesplanu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że firma ma konkurentów i grozi jej pewne ryzyko. Należy więc wymienić i nazwać wszystkie te elementy – w ten sposób udowodni się czytelnikowi, że firma sobie z nimi poradzi. Warto też pamiętać, że dobry i poprawnie napisany plan powinien zawierać odpowiedzi na pytania: kto? co? kiedy? gdzie? jak? ile? Przykładowy schemat biznesplanu prezentujemy poniżej.

Schemat biznesplanu

Kto i dlaczego?

I. Misja i cele firmy:
 • misja i wizja przedsięwzięcia
 • czym i dlaczego zajmuje się firma
 • czym firma wyróżnia się spośród konkurencji
 • miejsce, w którym firma chce się znaleźć w przyszłości (odnośnie sprzedaży, przychodów, dodatkowych rynków, nowych produktów lub usług, poszerzenia zasięgu geograficznego)
II. Ogólne informacje o firmie:
 • opis firmy: podstawowe informacje o firmie lub dziale (nazwa, data utworzenia lub zakładana data rozpoczęcia działalności, forma prawna organizacji, typ działalności i lokalizacja)
 • najważniejsze informacje z przeszłości i teraźniejszości firmy
 • określenie obecnych i potencjalnych źródeł finansowania
 • opis sojuszy strategicznych
III. Opis produktu lub usługi:
 • opis produktu lub usługi (co firma chce sprzedawać),
 • miejsce i sposób pozyskiwania surowców lub półproduktów,
 • zasoby potrzebne do świadczenia usługi,
 • wyjaśnienie, dlaczego pozycja firmy jako dostawcy jest wyjątkowa (dlaczego konsumenci będą kupować produkt).
IV. Struktura organizacyjna i zespół zarządzający:
 • opis struktury organizacyjnej firmy (podział obowiązków, zadań i odpowiedzialności),
 • charakteryzacja najważniejszych pracowników firmy (zwłaszcza prezesów i dyrektorów), którzy będą nią zarządzać i odpowiadać za jej wyniki

Gdzie i jak?

V. Rynek
 • charakterystyka segmentu klientów docelowych
 • opis istniejącego rynku
 • prognozy wzrostu
VI. Strategia marketingowa
 • elementy strategii marketingowej, która zostanie wykorzystania do wprowadzenia na rynek produktu lub usługi (co firma sprzedaje, komu, kiedy i jak)
VII. Kanały dystrybucji
 • kanały dystrybucji lub sprzedaży, które zostaną wykorzystane do sprzedawania produktu lub usługi
VIII. Konkurencja
 • opis firm konkurencyjnych (kim są konkurenci, w jaki sposób konkurują)
 • jak firma jest przygotowana na podjęcie rywalizacji
IX. Ryzyko związane z biznesem
 • wszystkie elementy ryzyka związane z przyjętym modelem działalności
 • jak firma zamierza poradzić sobie z istniejącym ryzykiem

Kiedy i ile?

X. Plan wdrożenia
 • etapy, przez które trzeba przejść, by zrealizować biznesplan
 • cele, jakie należy osiągnąć na każdym etapie
 • zadania lub działania, które trzeba wykonać
 • dokonania, które potwierdzą realizację zadań i osiągnięcie celów
XI. Plan finansowy
 • założenia pro forma na 3 – 5 lat
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie przepływów gotówkowych
 • bilans
XII. Streszczenie
 • krótkie podsumowanie wszystkich najważniejszych elementów biznesplanu
 • omówienie szansy i koncepcji biznesowej
 • prezentacja wymagań kapitałowych związanych z uruchomieniem firmy i osiągnięciem progu opłacalności
 • przedstawienie strategii wyjścia
 • prognozowane zyski firmy
XIII. Załączniki:
 • broszury dotyczące firmy lub konkurentów
 • propozycje materiałów reklamowych i promocyjnych
 • analizy branży
 • mapy i zdjęcia lokalizacji
 • artykuły z czasopism i innych źródeł
 • listy sprzętu posiadanego i tego, który należy zakupić
 • kopie umów najmu
 • listy wspierające od przyszłych klientów
 • inne materiały uzasadniające założenia planu
 • życiorysy członków zarządu, dyrektorów i doradców
Źródło: inwestycje.pl

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie