Jak odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

Gdy przedsiębiorca stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy narusza jego interesy lub przy jej wydaniu naruszone zostały zasady postępowania, może on odwołać się od decyzji US. Gdzie należy szukać pomocy w takim wypadku?

Odwołanie od decyzji US – KROK 1 – Naczelnik US

W celu odwołania się od decyzji urzędu skarbowego, w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien złożyć pismo bezpośrednio do naczelnika tego US (w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji – sprawdź, jak liczyć terminy podatkowe). Naczelnik ma bowiem prawo do zapoznania się z zarzucanymi mu nieprawidłowościami. Może się też okazać, że uzna on odwołanie podatnika i ponownie wyda decyzję, tym razem przychylną dla przedsiębiorcy.

Odwołanie od decyzji US – KROK 2 – Izba Skarbowa

Jeżeli naczelnik US nie uzna odwołania podatnika, powinien on w ciągu 14 dni od daty jego złożenia przekazać pismo wraz z kompletem akt do izby skarbowej. Na tym etapie dyrektor IS ma dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy. Termin ten, z uzasadnionych powodów, może ulec wydłużeniu (podatnik powinien zostać poinformowany o tym fakcie).

Odwołanie od decyzji US – KROK 3 – WSA

W sytuacji, gdy dyrektor izby skarbowej podtrzyma decyzję naczelnika US, przedsiębiorca ma prawo zaskarżyć ją w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA). Może on to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Co ważne, wniosek taki należy złożyć bezpośrednio do izby skarbowej, w której złożono odwołanie. By możliwe było podjęcie postępowania w sprawie skargi, podatnik powinien opłacić wpis stosunkowy (jeżeli sprawa dotyczy należności pieniężnych) lub stały (w pozostałych przypadkach). Zapłata powinna zostać uiszczona najpóźniej na wezwanie WSA w określonym przez niego terminie – w przeciwnym wypadku skarga zostanie oddalona. Wyrok WSA uznający skargę podatnika jest wydawany w formie ustnego ogłoszenia, a następnie w ciągu 14 dni powinien zostać sporządzony na piśmie. Jeżeli natomiast skarga zostanie oddalona, wówczas by uzyskać uzasadnienie przedsiębiorca powinien złożyć stosowny wniosek w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku.

Odwołanie od decyzji US – KROK 4 – Skarga kasacyjna do NSA

Jeżeli również WSA podtrzyma decyzję organu podatkowego, przedsiębiorca ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. By było to możliwe, musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków:
  • musi dojść do naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • musi dojść do naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań