Jak rozliczać USZ?

jak rozliczać usz

Zastanawiasz się, w jaki sposób dokonuje się rozliczenia w USZ? Zapraszamy do lektury artykułu.

Jak rozliczać USZ - omówione zagadnienia:

Zmiany w ustawie o podatku VAT wprowadziły szereg nowych obowiązków związanych z poborem i zapłatą podatku VAT importowego od przesyłek o wartości do 150 euro. W dzisiejszej publikacji opiszemy, na czym polega rozliczanie VAT w uproszczonej procedurze USZ.

W jaki sposób jest rozliczane USZ?

Podmiot odpowiedzialny za pobór podatku jest obowiązany składać deklarację miesięczną, w której znajdzie się suma zgłoszeń celnych, dokonywanych według miejsca przedstawienia towarów organom celnym, zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu, za który składane są te zgłoszenia celne.

Podatek podlega wpłacie w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

W celu prawidłowego obliczenia i poboru podatku podmiot rozliczający USZ ma obowiązek prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję towarów importowanych objętych tą procedurą. Ewidencja zawiera dane w odniesieniu do każdego towaru będącego przedmiotem importu, w tym:

 • kwotę obliczonego podatku,
 • datę doręczenia towaru,
 • datę pobrania podatku.

Ewidencja jest przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej VAT w praktyce za deklarację miesięczną uznaje się de facto zgłoszenie celne. Zatem prawidłowe sporządzenie zgłoszenia celnego, powinno być zgodne z przepisami prawa celnego.

Podmiot odpowiedzialny za pobór podatku będzie prowadzić tylko jedną ewidencję dla potrzeb celnych, która jednocześnie będzie także ewidencją wykorzystywaną również dla potrzeb kontrolnych prawidłowości wykazanego w zgłoszeniu celnym podatku VAT. W ewidencji tej będą musiały być wykazane wszystkie przesyłki doręczane przez operatora pocztowego, w tym także te, które z różnych przyczyn nie zostały dostarczone odbiorcy, od których VAT z tytułu importu nie został pobrany.

Przykład 1.

Operator ma 3 oddziały w różnych miejscach w Polsce i dokonuje w tych 3 miejscach przedstawienia i zgłoszenia towarów organom celnym w USZ za miesiąc lipiec do dnia 5 sierpnia.

 1. Oddział w Warszawie – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu – 300.000, 00 zł
 2. Oddział w Poznaniu – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu – 200.000, 00 zł
 3. Oddział w Szczecinie – zbiorcze miesięczne zgłoszenie celne zawiera kwotę podatku pobranego w miesiącu lipcu – 100.000, 00 zł

Za deklarację miesięczną uznaje się de facto sumę tych 3 zgłoszeń celnych zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu, za który składane są te zgłoszenia celne – w deklaracji miesięcznej wykazano kwotę VAT – 600.000 zł i taką kwotę operator wpłaca na konto organu właściwego do poboru VAT z tytułu importu towarów do dnia 16 sierpnia. (źródło: projekt objaśnień MF).

Przykład 2.

Operator korzysta z USZ. Do 31 lipca 2021 r. operator wpisał do ewidencji USZ 900 przesyłek, z czego:

 1. 540 szt. zostało skutecznie doręczonych w lipcu i VAT został pobrany w lipcu,
 2. 300 szt. jest nadal w doręczaniu – zostaną doręczone w sierpniu, ale VAT został pobrany z wyprzedzeniem w lipcu,
 3. 100 szt. jest nadal w doręczaniu – zostaną doręczone w sierpniu, a VAT zostanie pobrany dopiero przy odbiorze przesyłki w sierpniu,
 4. 10 szt. zostało zagubionych/zniszczonych przez operatora,
 5. 50 szt. nie udało się doręczyć odbiorcy (odmowa przyjęcia lub niepodjęcie przesyłki przez odbiorcę) a VAT miał być pobrany dopiero przy odbiorze przesyłki.

W takiej sytuacji operator powinien wykazać w deklaracji miesięcznej USZ za lipiec (miesięcznym zgłoszeniu celnym) sumę pobranego podatku od przesyłek z pkt. 1 i 2. Decydującym jest miesiąc, w którym pobrany został podatek.

Uwaga:

VAT nie może być pobrany później niż z chwilą doręczenia przesyłki.
 

Podatek od importu przesyłek z pkt 3 operator wykaże w deklaracji miesięcznej składanej za sierpień, pod warunkiem, że przesyłka zostanie doręczona w sierpniu lub podatek zostanie pobrany w sierpniu.

W przypadku przesyłek z pkt 4, przesyłki te są poza USZ. Operator powinien zgłosić fakt zagubienia/zniszczenia przesyłki organom celnym. W odniesieniu do tych przesyłek przeprowadzone zostanie postępowanie jak w przypadku towarów usuniętych spod dozoru celnego. Zastosowanie będą miały przepisy art. 34 ust. 1 ustawy o VAT tj. wydana zostanie decyzja określająca podatek w prawidłowej wysokości. VAT od takich przesyłek zapłaci operator.

W przypadku przesyłek z pkt 5 operator nie zgłasza tych przesyłek w USZ, ale musi posiadać w ewidencji USZ dowody uzasadniające brak pobrania VAT, np. dokument potwierdzający odmowę przyjęcia lub awizo potwierdzające niepodjęcie przez odbiorcę przesyłki w wyznaczonym terminie. W ewidencji operator powinien także posiadać dokumenty, z których będzie wynikało gdzie aktualnie znajdują się takie przesyłki tj. np. potwierdzenie zwrotu przesyłki do sprzedawcy poza UE lub potwierdzenie zniszczenia przesyłki pod dozorem celnym. (źródło: projekt objaśnień MF).

Od 1 lipca 2021 r. konsumenci, bez względu na formę zakupu towarów importowanych, będą zobowiązani do zapłaty VAT od importu od przesyłek do 150 euro. Jedna z form poboru została opisana w tym artykule. Firma kurierska lub operator pocztowy pobierze kwotę należnego podatku i zapłaci w imieniu odbiorcy do urzędu celnego.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość