Jak rozliczyć fakturę za książki wystawioną przez Amazon ze stawką 5%

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Faktura wystawiona za książki ze stawką 5%? Jak rozliczyć taki dokument wystawiony np. przez firmę Amazon? Sprawdź!

Definicja WNT

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się przede wszystkim nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT). Dodatkowe warunki wystąpienia WNT, które określa art. 9 ust. 2 ustawy o VAT: Nabywcą towarów ma być podatnik, a nabywane przez niego towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika lub nabywcą towarów ma być osoba prawna niebędąca podatnikiem, jak również podatnikiem ma być podmiot dokonujący dostawy towarów. Cechą charakterystyczną WNT jest zatem wysyłka lub transport towarów między państwami członkowskimi UE. Do WNT nie dochodzi zatem, jeżeli nabywane towary nie są wysyłane lub transportowane między państwami członkowskimi, zwłaszcza jeżeli towary są wysyłane lub transportowane do polskich podatników z Polski.
Przykład 1:
Książki są wysyłane do Polski, do polskiego nabywcy z innego państwa członkowskiego – w związku z powyższą definicją należy rozliczyć WNT.
Przykład 2:
Książki do polskiego nabywcy są wysyłane z Polski – do rozliczenia z tytułu WNT nie dochodzi. Taki zakup będzie stanowił zakup krajowy, który uprawnia do odliczenia podatku z dokumentujących go faktur. Przemawia za tym fakt, że Amazon na wystawianych fakturach nalicza VAT według stawki 5% (a więc obowiązującej dla książek w Polsce). Nie bez znaczenia jest również to, że w październiku 2014 r. Amazon otworzył dwa centra logistyczne w Polsce. Z uwagi na skomplikowaną strukturę działalności firmy Amazon, przed zaksięgowaniem warto dokładnie sprawdzić dane znajdujące się na fakturze. Trzeba upewnić się skąd została wysłana konkretna książka.   Autor: Magda Stawarz – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI