Jak rozliczyć sprzedaż e-booków?

Jak rozliczyć sprzedaż e-booków

Sprzedaż e-booków można zaliczyć do przychodów z działalności nierejestrowanej, z działalności gospodarczej, z praw majątkowych lub z działalności wykonywanej osobiście. W zależności od sposobu rozliczenia różne będą kwestie podatkowe.

Ebooki dzisiaj są już tak popularne, że nawet nie trzeba wyjaśniać czym one są. Ponadto (jak to nie zawsze bywa) organy podatkowe rozumieją termin “ebook” tak samo jak to jest rozumiane w powszechnym znaczeniu, więc nie ma potrzeby opisywać czym jest ebook. Natomiast wątpliwości mogą już powstać przy pytaniu jak podatkowo rozliczyć sprzedaż ebooka. Postaramy się je rozwiać niniejszym artykułem.

Sposoby rozliczenia sprzedaży ebooka

Sprzedaż e-booków można zakwalifikować do przychodów z działalności nierejestrowanej, z działalności gospodarczej, z praw majątkowych lub z działalności wykonywanej osobiście.

W zależności od sposobu rozliczenia inaczej będa kształtować się kwestie podatkowe.

Forma rozliczenia Warunki Podatek
Działalność nierejestrowana działalność wykonywana w sposób regularny, ciągły i zarobkowy, a przychód miesięczny nie przekracza 75% minimalnej krajowej. 12% od dochodu
Działalność gospodarcza działalność wykonywana sposób regularny, zarobkowy oraz ciągły, gdy przychód przekracza 75% minimalnego krajowego. Wg stosowanej formy opodatkowania.
Przychód z praw autorskich (majątkowych) przedmiotem sprzedaży jest „produkt” stworzony przez twórcę, będący jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim – gdy sprzedaż nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. 12/32% od dochodu – w zależności od wielkości przychodu
Działalność wykonywana osobiście działalność okazjonalna, nie prowadzona w sposób ciągły. Wielkość przychodu miesięcznego nie ma znaczenia. 12 lub 32% od dochodu – w zależności od wielkości przychodu

Sprzedaż e-booków bez działalności

Sprzedaż e-booków bez działalności, czyli w ramach działalności nierejestrowanej można rozliczać dopóki przychód miesięczny nie przekroczy 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

A zatem, dopóki przychód miesięczny nie jest wyższy niż 2700 zł (wg stanu na dzień 1 lipca 2023) nie trzeba zakładać firmy przy sprzedaży e-booków, nawet jeśli taka sprzedaż nosi znamiona działalności gospodarczej (wykonywana jest regularnie, zarobkowo itd).

Podatek od sprzedaży e-booków w ramach działalności nierejestrowanej wynosi 12% od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu), a rozliczenia tego dochodu dokonuję się dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36.

Gdy przychód miesięczny przekroczy ustawowy limit, wtedy w ciągu 7 dni należy zarejestrować działalność gospodarczą. Przychody uzyskane do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do CEIDG należy rozliczyć jako przychody z działalności nierejestrowanej, późniejsze – już są przychodem firmowym. Szczegółowych informacji na temat działalności nierejstrowanej dowiesz się z naszego bloga. Warto zapamiętać, że przekroczenie 75% minimalnej krajowej nie powoduje automatycznie, że trzeba założyć firmę. Ponieważ za działalność gospodarczą uznaje się działalność prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat oraz w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli któryś z warunków nie jest spełniony – nie trzeba zakładać działalności gospodarczej.

Sprzedaż e-booków w działalności gospodarczej

Jeśli sprzedaż e-booków jest wykonywana w sposób ciągły, zorganizowany, zarobkowy i we własnym imieniu oraz przychód miesięczny przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia – należy już założyć firmę w CEIDG. Dla sprzedaży e-booków w ramach działalności gospodarczej można wybrać dowolną formę opodatkowania:

 • ryczałt z 5,5% podatkiem,
 • skalę podatkową – z podatkiem 12/32%,
 • podatek liniowy z 19% stawką podatku.

Najważniejsze różnice pomiędzy powyższymi metodami, poznasz z artykułu: Formy opodatkowania – którą wybrać? Oczywiście, sprzedaż e-booków możemy rozliczać jako działalność gospodarcza, także wtedy, gdy przychód miesięczny jest niższy niż 75% minimalnej krajowej.

Jaki kod PKD dla sprzedaży e-booków

Dla sprzedaży e-booków można wybrać:

 • PKD 58.1 – działalność wydawnicza, także wydawanie książek online,
 • PKD 58.19 – pozostała działalność wydawnicza.

Pełen wykaz PKD znajdziemy na liście kodów PKD. Przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje e-booki, czasem – obok kodu głównego wymienionego powyżej – wybierają również poboczne kody PKD:

 • 85.59A – pozaszkolne formy edukacji,
 • 85.60 – działalność wspomagająca edukację,
 • 63.12 – działalność portali internetowych
 • 47.91 – sprzedaż przez internet.

Sprzedaż e-booków na ryczałcie

Przychody z tytułu sprzedaży e-booków (w odniesieniu do których jest się wydawcą, także w formie elektronicznej) podlegają pod 5,5% stawkę ryczałtu. Sprzedaż takiego e-booka należy rozpoznawać jako działalność wytwórczą, a ta – zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 6a ustawy ryczałtowej – jest opodatkowana właśnie 5,5% ryczałtem. Z kolei definicję działalności wytwórczej znajdziemy w art. 4 ust.1 pkt 4 wskazanej ustawy – jest nią działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Potwierdzenie 5,5% ryczałtu dla e-booka znajdziemy m.in. w interpretacjach:
 • z dn. 27.05.2022, sygn. 0115-KDWT.4011.338.2022.1.KK,
 • z dn. 30.04.2021, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.44.2021.1.MB.
 • z dn. 16.09.2020, sygn. 0113-KDWPT.4011.167.2020.1.MH.

Jak czytamy w jednej z interpretacji “(…) stwierdzić należy, że działalność wydawniczą w wyniku, której powstaną nowe wyroby, które następnie zostaną sprzedane należy zakwalifikować jako działalność wytwórczą w rozumieniu ustawy i opodatkować wg stawki 5,5 %. W tym przypadku bowiem nie można mówić o działalności usługowej w zakresie handlu, bowiem stawka 3% znajdzie zastosowanie do podatników, którzy zajmują się handlem, tj. zakupem i sprzedażą książek (niezależnie od formy jej wydania), a nie ich wytwarzaniem”.

Z powyższego wynika, że 3% ryczałtem jest opodatkowany przychód ze sprzedaży książek (produktów uprzednio nabytych). Natomiast przychody, które pochodzą ze sprzedaży książki, jak i ebooka, w sytuacji gdy sprzedający jest ich wydawcą (self-publishing), podlegają opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 5,5%.

E-book stawka VAT

Sprzedaż e-booków nie podlega obowiązkowej rejestracji VAT dopóki przychody nie przekroczą 200 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu należy już zarejestrować się do podatku VAT.

Do podatku VAT można również zarejestrować się dobrowolnie – nawet jeśli przychody nie przekroczą 200 000 zł.

Stawka VAT na ebooki w Polsce wynosi 5% – informację taką znajdziemy w załączniku nr 10 ustawy vatowskiej, w poz. 24. Stawką tą objęte jest dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19 (m.in książki), z wyłączeniem:

 • publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,
 • czasopism regionalnych lub lokalnych.

Ebook jako usługa elektroniczna – uwaga na sposób rozliczenia VAT

Ponieważ e-book należy do świadczenia usług drogą elektroniczną przy rozliczaniu vat od ebooka należy wziąć pod uwagę status i kraj nabywcy. Możemy tutaj wyróżnić następujące podstawowe sytuacje:

 • sprzedaż dla podmiotów w Polsce – podlega opodatkowaniu w Polsce, czyli VAT rozlicza sprzedawca wg stawek i zasad polskich,
 • sprzedaż dla firmy w UE i poza UE – nie podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza, że VAT rozlicza nabywca, a polski podatnik wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem,
 • sprzedaż dla osoby prywatnej w UE poza Polską – VAT rozliczać może sprzedawca wg stawek polskich jeśli łączne przychody ze sprzedaży ebooków wraz ze sprzedażą towarów dla osób fizycznych w UE nie przekroczyły 42 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu, polski sprzedawca opłaca VAT od ebooków wg stawek obowiązujących w krajach nabywców. W tym celu powinien albo zarejestrować się do VAT w poszczególnych krajach osobno albo dokonać tego za pomocą VAT OSS (procedura jednego okienka). Istotne informacje znajdziesz w naszym – nomen omen – ebooku: VAT OSS – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców
 • sprzedaż dla osoby prywatnej poza UE – nie podlega opodatkowaniu w Polsce, czyli VAT rozlicza nabywca, polski sprzedawca może wystawić fakturę z adnotacją “np.” – nie podlega.
 • sprzedaż za pośrednictwem platformy elektronicznej (marketplace) – w zależności od umowy z platformą (np. od tego kto jest ostatecznym odbiorcą), sposób rozliczenia VAT może się różnić – jeśli ostatecznym odbiorcą jest platforma (ona kupuje od sprzedawcy i odsprzedaje dalej) – vat co do zasady, powinien być rozliczany przez tę platformę (jest ona traktowana jako firma). Jeśli zaś ostatecznym odbiorcą jest podmiot inny niż platforma – stosuje się zasady opisane powyżej.

Sprzedaż e-booków a kasa fiskalna

Jeśli sprzedaż polega na odpłatnym udostępnieniu treści ebooka w sieci internet oraz sprzedający otrzyma płatność w formie przelewu, a z dowodów będzie wynikać jakiej czynności ona dotyczyła – wtedy nie trzeba posiadać kasy fiskalnej. Jeśli natomiast ebooki będą sprzedawane na nośnikach danych (pendrive’ach, płytach) dla osób prywatnych – taką sprzedaż należy rejestrować na kasie fiskalnej. Zobowiązuje do tego § 4 ust.1k Rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej.

Rozliczenie sprzedaży ebooka – miniściąga dla przedsiębiorców

Poniżej przedstawiamy zestawienie “parametrów” dla sprzedaży ebooka.

PKD 58.11, 58.19
VAT 5%*
FORMA OPODATKOWANIA ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy
RYCZAŁT 5,5%
KASA FISKALNA NIE*

* mogą być wyjątki. Opisaliśmy je w niniejszym artykule w odpowiednio zatytułowanym bloku.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość