Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego z darowizny?

Są różne metody pozyskania środka trwałego do działalności – od tradycyjnego nabycia, przez aport, budowę, a nawet otrzymanie w formie darowizny. W zależności od tego, w jaki sposób przedsiębiorca wszedł w posiadanie danego składnika majątku, jego sprzedaż może rodzić nieco inne konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Jak w takim razie należy rozliczyć sprzedaż środka trwałego otrzymanego w formie darowizny? Jak powinna przebiegać jego późniejsza amortyzacja?

Otrzymanie środka trwałego w formie darowizny a amortyzacja

By nieodpłatne otrzymanie środka trwałego można było uznać za darowiznę, muszą wystąpić następujące okoliczności:

  • przekazanie danego środka trwałego nie posiada związku z żadną inną umową cywilną,
  • darczyńca nie otrzymuje żadnych korzyści materialnych z przekazania,
  • oświadczenie darczyńcy zostało sporządzone w formie właściwej dla darowizny,
  • obdarowany przyjął darowiznę (na ten fakt najlepiej jest posiadać pisemne potwierdzenie).

Co ważne, środek trwały otrzymany w formie darowizny powinien być przyjęty do ewidencji ŚT oraz poddany amortyzacji (w tym celu, jeśli umowa darowizny nie określa jego wartości, należy dokonać wyceny). Od początku 2018 roku możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od takiego składnika majątku do kosztów uzyskania przychodów zależy od tego, czy darowizna korzystała ze zwolnienia z podatku od spadku i darowizn. Jest to spowodowane zmianą brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT. Jeśli darowizna korzystała ze zwolnienia, wówczas od stycznia 2018 roku odpisy amortyzacyjne od takiego składnika majątku nie mogą stanowić kosztu podatkowego.

Sprzedaż środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

Sposób rozliczenia sprzedaży środka trwałego otrzymanego w formie darowizny nie będzie w znaczący sposób różnić się w zależności od tego, czy przedsiębiorcy przysługiwało prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. W obu przypadkach powinien on wystawić fakturę, na podstawie której każdorazowo ma obowiązek ująć przychód w kol. 8 KPiR (pozostałe przychody). Jednocześnie w kol. 13 KPiR (pozostałe wydatki) może on ująć niezamortyzowaną część środka trwałego uzyskanego w formie darowizny (patrz: przykład poniżej) – nawet jeśli wcześniej nie zaliczał on do kosztów podatkowych dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Przykład – jak wyliczyć niezamortyzowaną część ŚT?

Wartość początkowa komputera otrzymanego w darowiźnie: 4 000 zł
Początek amortyzacji: 06.2017
Roczna stawka amortyzacji: 30%
Sprzedaż komputera: 06.2018

Obliczenia:

Miesięczna amortyzacja: 4 000 zł x 30% / 12 = 100 zł
Dotychczas zamortyzowana część: 13 m-cy x 100 zł = 1 300 zł
Niezamortyzowana część: 4 000 zł – 1 300 zł = 2 700 zł

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK