Blog ifirma.pl

Jak rozumieć pojęcie obrotu dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie

|
|
6 minut czytania
Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej uzależnia przyznanie świadczeń od spadku obrotów. Niestety jednak ta sama ustawa nie definiuje jak należy rozumieć obrót dla celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia. Sprawdź jak definiować pojęcie obrotu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej uzależnia przyznanie świadczeń od spadku obrotów. Niestety jednak ta sama ustawa nie definiuje jak należy rozumieć obrót dla celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia. W związku z powyższym przedstawiamy odpowiedzi jakie do tej pory zostały opublikowane na stronach urzędowych jak i ministerialnych, które próbują wyjaśnić składającym wniosek jak należy rozumieć pojęcie obrotu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Jak należy rozumieć pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy?

W ustawie nie ma definicji obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami rozliczeń dla celów podatkowych. Najważniejsze jest zachowanie porównywalności, czyli jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku przedsiębiorca wykazał obroty w kwocie netto, to w porównawczych 2 miesiącach z 2019 roku także musi je wykazać w kwocie netto. I analogicznie, jeżeli np. w 2 miesiącach 2020 roku wykazał obroty w kwocie brutto, to w porównawczych 2 miesiącach 2019 roku także musi je wykazać w kwocie brutto.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (informacja powiela się na stronach wielu urzędów jako wpis Departamentu Funduszy)

Skala spadku przychodów lub inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia.

Skala spadku obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (…)
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czy słusznie uważamy, że spadek ilości towarów sprzedanych w lutym i marcu 2020, w stosunku do liczby towarów sprzedanych w tym samym okresie w roku 2019 o 22,77% powoduje, że został spełniony warunek spadku obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym, o którym mowa w ustawie o epidemii covid19.z dn. 31.03.2020 r? Ilość towarów sprzedanych określiliśmy zliczając wartości liczbowe w polu ilość na wszystkich dokumentach sprzedaży, w takim samym okresie 60 dni w roku 2020 i 2019. Wątpliwość budzi fakt, że nie znajdujemy jednoznacznego określenia, co oznacza spadek obrotów w ujęciu ilościowym. W wymienionym okresie spadek obrotów wartościowo wyniósł 8%, ale klienci zwlekają z zapłatą i stąd nasze problemy.

Tak. Została spełniona przesłanka spadku obrotów w ujęciu ilościowym. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Jaką wartość łącznych obrotów należy wpisać w tabeli dot. spadku obrotów gospodarczych w zakładce „Obroty” (plik „wykaz pracowników”) – brutto czy netto?

W każdej rubryce należy wpisać wartość brutto.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czy obroty gospodarcze to jest tylko sprzedaż towarów lub usług, czy także należy wliczać odsetki od rachunków, wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, inne przychody operacje i finansowe? Pytanie dotyczy firmy zatrudniającej 20 osób i dofinansowania pensji pracowników.

Pojęcie obrotu gospodarczego, użyte w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ustawie nie zostało zdefiniowane. Przedsiębiorca powinien wykazywać swój obrót zgodnie z obowiązującymi u danego przedsiębiorcy zasadami rozliczeń dla celów podatkowych.

 

Jak widać odpowiedzi nie wskazują jednoznacznie na ten sam kierunek. Z jednej strony często pojawia się informacja o sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym z drugiej urzędy upatrują obrotu – „zgodnego z zasadami rozliczeń dla celów podatkowych” przedsiębiorców.

Jak widać pojawiają się też mało precyzyjne odpowiedzi tak jak odpowiedź Urzędu Pracy w Opolu. Płatnik VAT w Ewidencji zarówno sprzedaży jak i Księdze Przychodów i Rozchodów posługuje się kwotami bez VAT czyli kwotami netto. Rodzi się zatem wątpliwość, czy urząd udzielając odpowiedzi brał w ogóle pod uwagę płatników VAT? Być może urząd rozumiał wartość jako wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ale nie pomniejszoną o podatek dochodowy? Niestety można tylko snuć przypuszczenia w tym zakresie, gdyż odpowiedź jasno tego nie wskazuje – nie wiemy do końca o jakiej wartości brutto mówi urząd.

Temat niestety nie jest jednoznaczny i budzi wątpliwość zarówno wśród wnioskujących o świadczenie jak i przyjmujących wniosek.

Szukając danych do wniosków zgodnie z zasadami “dla rozliczeń podatkowych” obrotu będziemy upatrywać w:

 • przychodzie zdefiniowanym w ustawie o PIT (czyli wartość sprzedaży ujęta w Księdze przychodów i rozchodów (KPIR) lub Ewidencji przychodów u ryczałtowca),
 • zgodnie z ustawą o VAT będzie to kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o podatek VAT (czyli wartość ujęta w Ewidencji sprzedaży VAT).

Między wartościami wskazanymi w powyższych ewidencjach mogą być rozbieżności m.in. w zakresie otrzymanych zaliczek i zadatków, które są ujmowane w Ewidencji sprzedaży VAT, ale nie są ujmowane w KPIR lub Ewidencji przychodów u ryczałtowca. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, podanie danych z której ewidencji będzie bardziej bądź mniej prawidłowe. Być może urząd uzna, że bardziej poprawna kalkulacja to ta, która ujmuje otrzymane zaliczki i należałoby ująć ich wartość w obrocie wskazywanym na wniosku. Szczególnie istotne może to być u przedsiębiorców zwolnionych z VAT, którzy pomimo braku wykazywania zaliczek w ewidencjach podatkowych mogą być zobligowani na potrzeby wniosku do ich wykazania.

Szukając dalej definicji obrotu w samym sformułowaniu: “sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym” możemy też dojść do wniosku, że nie o każdą sprzedaż chodzi. Sam zapis może bowiem sugerować, że mamy patrzeć tylko na to co znajduje się w sferze głównej działalności przedsiębiorcy czyli pokrywa się z PKD firmy. Zatem dla sprzedającego sprzęt elektroniczny na allegro sprzedaż środka trwałego – auta osobowego nie będzie się mieściło już w sferze standardowej sprzedaży. Wykazując obrót przedsiębiorca pominie sprzedaż środka trwałego, choć ten widniał w jego ewidencji podatkowej i podlegał opodatkowaniu. Podobnie może być z przekazaną darowizną, która w podatku VAT została ujęta w ewidencji zaś nie zawiera się w głównej działalności przedsiębiorcy.

Ogólnie szukając definicji obrotu w zasadzie dowiadujemy się, że jej nie ma. Na stronie ZUS znajdziemy informacje: „W odniesieniu do podatników, którzy płacą podatek VAT, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. (…) Zatem definicja obrotu odnosi się do wielkości przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych oraz usług.”

Z uwagi na powyższe dopóki przepisy tarczy nie doprecyzowują tak naprawdę skąd wziąć obrót, każdorazowo należy sytuację potwierdzić u instytucji przyjmującej wniosek czy dane pobrać po prostu z Ewidencji podatkowych: KPIR, Ewidencji sprzedaży czy może przyjmujący wniosek widzi to inaczej. Wydaje się oczywistym jedynie fakt, iż dane pobrane powinny być porównywalne. Tak by rzeczywiście pokazywały spadek obrotów przedsiębiorcy. Czyli porównując obrót należy dwa razy pobrać dane z tych samych ewidencji tylko innych okresów.

Jakie świadczenia przewiduje Tarcza Antykryzysowa? Przeczytaj.

Autor ifirma.pl

Ifirma

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 8 marca 2021 o 16:27
   Andrewnetrza

   Witam
   Urząd Pracy odesłał mnie do KIP gdzie potwierdzono, że że firmy zwolnione z VAT-u obliczają obrót w kwocie brutto (nie odejmując VAT-u), natomiast vatowcy ujmują obrót netto (pomniejszony o podatek od towarów i usług).
   Urząd Pracy potwierdził, że obrót należy pomiejszyć o podatek dochodowy.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie