Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Prowadzisz firmę i chcesz podnosić kwalifikacje pracowników? Przeczytaj w jaki sposób możesz pozyskać środki na ten cel.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został powołany do życia w 2014 roku i ma za zadanie pomóc zarówno pracodawcom jak i pracownikom skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Stanowi on wydzieloną część Funduszu Pracy a znajdujące się tam środki finansowe przeznaczone są na wspieranie pracodawców w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców. W materiałach informacyjnych brak jest rozróżnienia między warunkami uzyskania dofinansowania na pracownika czy też pracodawcę. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca zatrudniał co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Duża konkurencyjność, dynamicznie rozwijająca się gospodarka światowa stawia coraz wyższe wymagania przed przedsiębiorcami w każdym kraju, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Często brakuje środków w budżecie firmy na szkolenia dlatego tak ważna jest wiedza jak można je pozyskać.

Jaki rodzaj potrzeb szkoleniowych mogą pokryć środki z KFS?

Pracodawca ubiegający się o tego typu środki może je przeznaczyć na:

 1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 2. Pokrycie kosztów egzaminów dyplomowych potwierdzających umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.
 3. Na określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego.
 4. Na badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do podjęcia kształcenia lub po ukończonym kształceniu przed podjęciem pracy.

Gdzie można uzyskać informacje na temat dofinansowania z KFS?

Wnioski składane są do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) zgodnie z siedzibą pracodawcy albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej takie informacje znajdują się na stronach internetowych PUP. Dlatego w pierwszej kolejności najlepiej zapoznać się z tymi informacjami. Jeżeli jest to niewystarczające zawsze można udać się osobiście do PUP i zapytać doradcę klienta o więcej szczegółów, które rozwieją ewentualne wątpliwości. Właściwie przygotowany i złożony wniosek jest punktem wyjścia do uzyskania dofinansowania.

▲ wróć na początek

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:

 1. Dane pracodawcy: nazwa, NIP, REGON, adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kod przeważającego rodzaju działalności wg PKD, dane kontaktowe: telefon, adres poczty e-mail.
 2. Szczegółowe określenie potrzeb szkoleniowych pracodawcy, wskazanie na przedziały wiekowe pracowników objętych szkoleniem, przewidywany koszty kształcenia i okres jego realizacji.
 3. Całkowita kwota wydatków ze wskazaniem, w jakiej części będzie finansowana ze środków własnych a w jakiej części ze środków funduszu.
 4. Uzasadnienie potrzeby szkoleniowej w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa, jego bieżących i przyszłych potrzeb. W tym miejscu można odnieść się do priorytetów wydatkowania środków z KFS, które są określane na każdy rok. Materiał informacyjny dla pracodawców.
 5. Końcowo należy wskazać jednostkę szkolącą/dokształcającą, jej dokładne dane: nazwa, adres, posiadane certyfikaty uprawniające do przeprowadzania szkoleń, nazwę i liczbę godzin kształcenia, cennik usług ze wskazaniem na ceny podobnym usług obowiązujących na rynku.

Informacje dodatkowe składane wraz z wnioskiem

 1. Informacja o spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
 2. Odpis z CEIDG lub KRS, w przypadku braku wpisu dokument potwierdzający formę prawną prowadzonej działalności.
 3. Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu.
 4. Wzór dokumentu jaki uzyskają uczestnicy na potwierdzenie nabytych kompetencji.

Nabór wniosków

Informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronach internetowych w PUP lub zapytać podczas osobistej wizyty w urzędzie. Nabór wniosków organizuje starosta wskazując priorytety na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków i wskazuje na elementy, które będą brane przy ocenie wniosków.

Kryteria oceny wniosków

Wnioski będą weryfikowane w kolejności wpływu. Przy ich ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność dofinansowania z priorytetami obowiązującymi na dany rok,
 • zgodność uzyskanych kompetencji z potrzebami rynku pracy w danym regionie,
 • porównanie ceny usługi szkoleniowej wskazanej we wniosku z cenami firm konkurencyjnych,
 • posiadanie przez firmę dokształcającą certyfikatów, dokumentów potwierdzających jej uprawnienia do prowadzenia kształcania ustawiczengo,
 • plany odnośnie dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem.

Obowiązki po otrzymaniu dofinansowania

W momencie uzyskania dofinansowania podpisywana jest umowa pomiędzy starostą a przedsiębiorcą.

W umowie znajduje się między innymi informacja o:

 • wysokości przyznanego dofinansowania,
 • sposobie i terminie rozliczenia otrzymanych środków,
 • wymaganych dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • warunki zwrotu środków niewydatkowanych lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • sposób przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków.

Pracodawca musi pamiętać o podpisaniu umowy z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu z wykorzystaniem środków KFS. Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zgodnie z art. 69b ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powinna określać prawa i obowiązki stron.

Dlatego przedsiębiorca w umowie z pracownikiem powinien zastrzec, że w przypadku nieukończenia kursu będzie obciążony kosztami jego organizacji.

Taka forma dofinansowania szkoleń zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców.

Rozliczenie VAT od szkoleń dofinansowanych z dotacji przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość