Jak wypełnić PIT-11 za rok 2022?

PIT-11 za 2022

Zastanawiasz się o czym pamiętać wypełniając PIT-11 za 2022 rok? W dzisiejszym artykule postaramy się w tym pomóc.

Zakończenie roku podatkowego i początek nowego roku wiąże się z dużą ilością różnego rodzaju obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. Wiele zależy od formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej, ale także od tego czy zatrudniamy pracowników. Jeżeli w firmie pozostają w zatrudnieniu osoby, bez względu na rodzaj umowy, to pracodawca ma obowiązek przygotować i przekazać PIT-11. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jak wypełnić PIT-11 za 2022 rok.

Kto składa PIT-11?

Informację PIT-11 “O przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” mają obowiązek przygotować i złożyć płatnicy składek. W tej grupie znajdą się:

  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • rolnicy.

PIT-11 – terminy składania informacji

Informacja PIT-11 musi być złożona w terminach ustawowych. Inny jest termin do przekazania do urzędu skarbowego a inny do pracownika.

Do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym – w formie elektronicznej do urzędu skarbowego
Do końca lutego roku następnego po roku podatkowym – do pracownika
Do dnia zaprzestania działalności
  • PIT-11 i PIT-4R do urzędu skarbowego składa się w terminie do dnia zaprzestania działalności gospodarczej
  • PIT-11 dla pracownika do końca lutego następnego roku lub w terminie 14 dni na wniosek pracownika
W terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez pracownika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczek przez płatnika. W przypadku braku takiego wniosku w terminie do końca lutego następnego roku

Jak wypełnić PIT-11 za 2022 rok?

PIT-11 za 2022 rok należy złożyć na aktualnym formularzu w wersji 29.

 
PIT-11 wersja 29
 

W części A wskazujemy “Miejsce i cel składania informacji”

 
PIT-11 miejsce i cel
 

Informację należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Dla osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (nieograniczony obowiązek podatkowy) będzie to urząd zgodny z miejscem ich zamieszkania a dla osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju (ograniczony obowiązek podatkowy), będzie to urząd skarbowy w sprawie opodatkowania osób zagranicznych.

W części B zamieszczamy “Dane identyfikacyjne składającego”

 
PIT-11 dane składającego
 

W zależności do tego czy składającym będzie osoba fizyczna czy niebędąca osobą fizyczną będą wykazywane inne dane. W przypadku płatnika – osoby fizycznej należy podać: nazwisko, imię i datę urodzenia, w przypadku pozostałych płatników pełną nazwę firmy.

W części C podajemy “Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika”

 
PIT-11 dane podatnika
 

W przypadku osób zamieszkałych w Polsce podajemy numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania. W przypadku osób zagranicznych niezbędne będzie podanie zagranicznego numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość. Dodatkowo Ministerstwo Finansów w komunikacie przypomina o obowiązku wpisania prawidłowego numeru PESEL/NIP na PIT-11.

W części D “Informacja o kosztach uzyskania przychodów”

 
PIT-11 informacja o kosztach uzyskania przychodu
 

W tej części płatnik ma obowiązek zaznaczyć, jakie pracownicze koszty uzyskania przychodów były przez niego stosowane w danym roku podatkowym: podstawowe, podwyższone, z jednego czy kilku stosunków pracy.

Część E “Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki na ubezpieczenia społeczne”

 
PIT-11 należności i zasiłki
 

W tej części pojawia się kilka nowych pozycji w związku ze zmianą ustawy o podatku PIT, których nie było we wcześniejszej wersji PIT-11. Jedna z nich pojawia się w pkt 3, 8 i 14, gdzie płatnik wykaże wynagrodzenia ze stosunku pracy pobierane przez pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat. Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek dochodowy, jeśli pracownik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, chodzi o ulgę dla seniora. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przed ukończeniem wieku emerytalnego płatnik wykazuje w wierszu 1, przychody z umów zlecenia w wierszu 6, a z zasiłków macierzyńskich w wierszu 12.

Nowe pozycje w części E za 2022 rok zostały wymienione także w wierszu 12-14, a dotyczą wypłaty zasiłków macierzyńskich.

 
PIT-11 zasiłki macierzyńskie
 

W części E wykazywane są składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących zwolnienia pracującego seniora z podatku PIT, składki na ubezpieczenia społeczne muszą być przyporządkowane do okresu przed i po ukończeniu wieku emerytalnego, odpowiednio 60/65 lat. Składki społeczne po ukończeniu wieku emerytalnego wpisuje się w poz. 97.

 
PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne
 

Część F “Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”

 
PIT-11 informacja o wysokości przychodów
 

Ta część jest dedykowana dla podmiotów niebędących płatnikami, w tym rolników. Oznacza to, że od tych przychodów nie została pobrana zaliczka na podatek w trakcie roku podatkowego. W tej części wykazywane są przychody z innych źródeł, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT. Przychody wykazane w tej części muszą być zsumowane z pozostałymi przychodami wykazanymi w zeznaniu rocznym i trzeba będzie od nich zapłacić podatek dochodowy.

Część G “Informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych”

 
PIT-11 informacja o przychodach zwolnionych od podatku
 

W tej części wykazywane są przychody zwolnione od podatku dochodowego do wysokości ustawowych limitów tj. kwoty 85.528 zł w ramach ulg:

  • dla młodych,
  • dla seniora,
  • dla rodzin wielodzietnych,
  • dla powracających z zagranicy.

Limit zwolnienia dla stypendium wynosi 3.800 zł. Po raz pierwszy w PIT-11 za 2022 r. wykazuje się składki członkowskie w wierszu 123, które mogą być odliczone od dochodu do kwoty 500 zł. W tej części pojawiają się również pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczone w wysokości 9% od podstawy, które po raz pierwszy nie będą zmniejszały podatku do zapłaty.

W części H i I jest miejsce na podpis lub nadruk z imieniem i nazwiskiem osoby, która obliczała i pobierała podatek w imieniu płatnika. Może to być również podpis płatnika lub osoby upoważnionej.

 
PIT-11 podpisy
 

Podsumowanie

PIT-11 za 2022 rok w wersji 29 został rozbudowany o dodatkowe informacje, które pojawiają się w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym po wprowadzeniu Polskiego Ładu. W informacji pojawiło się sporo dodatkowych zapisów w związku z wprowadzeniem ulgi dla emeryta, dla powracających z zagranicy czy dla rodzin 4+. Naliczone i pobrane składki zdrowotne wykazane w PIT-11 są wykazane jedynie informacyjnie, w części zwolnień od podatku. Po raz pierwszy w informacji za 2022 rok wypłacone zasiłki macierzyńskie zostały wykazane w odrębnych pozycjach. Ministerstwo Finansów przestrzega o bezwzględnym obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osób, którym wystawia się PIT-11. Nieprawidłowe numery utrudniają lub wręcz uniemożliwiają skorzystanie z usługi Twój e-PIT. PIT-11 jest wysyłany do urzędu skarbowego tylko w wersji elektronicznej. Natomiast przekazanie informacji dla pracownika może być dokonane w dowolnej formie, jest kilka dopuszczalnych form doręczenia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość