Blog ifirma.pl

Jak wypełnić prawidłowo wniosek VAT-R

|
|
5 minut czytania
Wniosek VAT-R umożliwia nam rejestrację zarówno jako podatnika VAT czynnego jak i podatnika VAT zwolnionego. Daje nam również możliwość rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych i tu warto podkreślić, że tzw. VAT-owcem unijnym mogą stać się zarówno czynni podatnicy VAT, jak i nievatowcy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Formularz VAT-R – odpowiednie pola

Ważne jest, aby przy dokonywaniu aktualizacji, (inaczej niż w przypadku rejestracji, gdzie wypełniamy wszystkie dotyczące nas pola) poza danymi wymaganymi – identyfikacyjnymi, podawać wyłącznie informacje, które uległy zmianie.

Numer Identyfikacji Podatkowej

Jest pozycją wymaganą. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą podaje on swój nr NIP. Natomiast w przypadku rejestracji lub aktualizacji danych spółki należy podać nr NIP spółki, a nie numery identyfikacyjne jej właścicieli.

Cel złożenia zgłoszenia VAT-R

Rejestracja lub aktualizacja danych.

Przykład 1:

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia, pierwszą transakcję wykona 07 stycznia. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć najpóźniej do dnia 06 stycznia z dołączonym do niego oświadczeniem, „że od dnia 01 stycznia (rozpoczęcia działalności gospodarczej) do dnia dokonania pierwszej transakcji (07 stycznia) przedsiębiorca nie osiągnął przychodu”.

 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia;
Przykład 2:

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia, nie dokonał rejestracji w zakresie podatku VAT. W czerwcu posiada 198,000zł sprzedaży, na 07 czerwca planowana jest transakcja na 10,000zł – w tej sytuacji przedsiębiorca składa wniosek VAT-R najpóźniej 06 czerwca.

 • W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dokonywane będą pierwsze transakcje podlegające opodatkowaniu.
Przykład 3:

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 01 stycznia i chce zostać płatnikiem podatku VAT od 01 kwietnia. W tej sytuacji wniosek VAT-R należy złożyć 31 marca. Aktualizacja:

 • Dokonujemy gdy dane, które umieściliśmy w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie. Na poinformowanie Naczelnika urzędu skarbowego o zaistniałych zmianach mamy 7 dni liczonych od dnia, w którym zaistniała zmiana.
▲ wróć na początek

Naczelnik urzędu skarbowego

Zmiana od 01. stycznia 2016r., Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną (prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą) powinien odpowiadać miejscu zamieszkania przedsiębiorcy. Gdy wniosek VAT-R składamy w imieniu osoby niebędącej osobą fizyczną Naczelnik urzędu skarbowego powinien odpowiadać miejscu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli będzie to Naczelnik właściwy ze względu na adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane identyfikacyjne

W zależności od tego, kto składa wniosek:

 • podatnik niebędący osobą fizyczną podaje pełną nazwę, nazwę skróconą, nr REGON, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz adres siedziby firmy;
 • osoba fizyczna podaje nazwisko i imię, imię ojca i imię matki, nr PESEL, datę urodzenia oraz swój adres zamieszkania;
 • osoba zagraniczna wprowadza dane przeznaczone dla podatnika niebędącego osobą fizyczną albo dla podatnika będącego osobą fizyczną, w zależności od tego w jaką strukturę prawną reprezentuje. Ważne jest aby wskazała zagraniczny numer identyfikacyjny oraz kod kraju.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

W miejscu tym wskazujemy okoliczności określające obowiązek podatkowy odpowiadający naszym potrzebom rejestracyjnym lub aktualizacyjnym. Należy podać datę, od której będziemy korzystać ze zwolnienia, utracimy prawo do niego lub zrezygnujemy z prawa do zwolnienia.

▲ wróć na początek

Informacje dotyczące składania deklaracji

Należy podać w jakiej częstotliwości będziemy składać deklaracje VAT: miesięcznie – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Czy też kwartalnie – 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy.

Podajemy miesiąc lub kwartał, za który podatnik złoży pierwszą deklarację.

Przykład 4:

data rejestracji: 01.01.2017 r.,

częstotliwość składania deklaracji: miesięcznie, VAT-7;

miesiąc za który podatnik złoży pierwszą deklarację: 01/2017.

W powyższej sytuacji nie mamy możliwości wybrania kwartalnej częstotliwości składania deklaracji VAT. Dopiero po 12 pełnych miesiącach możemy dokonać aktualizacji i złożyć wniosek VAT-R na którym wybierzemy kwartalne rozliczenie. Należy go złożyć do 25 lutego 2018 aby rozlicza się od pierwszego kwartału 2018 r.

Przykład 5:

data rejestracji 01.10.2016 r.

częstotliwość składania deklaracji: kwartalnie, VAT-7K;

Podatnik z mocy prawa utracił w styczniu 2017 możliwość rozliczenia kwartalnego, od stycznia do sierpnia 2017 zatem ma obowiązek rozliczania się miesięcznie.

Wybór częstotliwości składania deklaracji kwartalnie podatnik będzie miał dopiero za czwarty kwartał 2017 r., kwartał za który podatnik będzie mógł złożyć pierwszą deklarację 4/2017. Aby rozliczać się od czwartego kwartału 2017 r., należy dokonać aktualizacji w tym zakresie na wniosku VAT-R składnym do 25 listopada 2017 r.

Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zaznaczają podatnicy, którzy:

 • są podatnikami podatku VAT i planują wewnątrzwspólnotową dostawę /nabycie towarów lub import/eksport usług;
 • nie są podatnikami podatku VAT (korzystają ze zwolnienia podmiotowego) i planują nabycie towaru na terenie krajów Unii Europejskiej;
 • nie są podatnikami podatku VAT (korzystają ze zwolnienia podmiotowego) i planują świadczyć lub nabywać usług z terenu krajów Unii Europejskiej.

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji należy pamiętać o podaniu przewidywanej daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, z powodu których dokonujemy rejestracji lub zaprzestajemy dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wniosek o potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

Od stycznia 2017 r., nie musimy występować do Naczelnika Urzędu Skarbowego z osobnym wnioskiem o wydanie potwierdzenia dokonania rejestracji przedsiębiorcy lub innego podmiotu gospodarczego do podatku VAT. Wyrażenie w tym miejscu chęci na pozyskanie potwierdzenia wiąże się z koniecznością załączenia do wniosku opłaty w wysokości 170 zł.

Oświadczenie lub podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną (prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą) składamy pod oświadczeniem swój podpis, podając jednocześnie swoje pełne imię i nazwisko i ewentualne dane kontaktowe. Gdy wniosek VAT-R składamy w imieniu osoby niebędącej osobą fizyczną, mimo braku miejsca swoje podpisy składają wszyscy wspólnicy. Chyba że w umowie spółki do reprezentowania jej przed organami podatkowymi wskazany został jeden ze wspólników. Zarówno w przypadku osoby fizycznej, jak i w przypadku osoby nie będącej osobą fizyczną, istnieje możliwość złożenia i podpisania wniosku VAT-R przez naszego pełnomocnika. Należy tu jednak pamiętać, że pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej nas lub spółkę powinno być złożone w urzędzie wcześniej lub w chwili złożenia wniosku VAT-R.

Najważniejsze pytania

 1. Jaka powinna być data rozpoczęcia tytułu obowiązku podatkowego?

  Zgłoszenia VAT-R tego dokonujemy: przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 2. Co z wnioskiem o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT?

  Od stycznia 2017 r., nie musimy występować do Naczelnika Urzędu Skarbowego z osobnym wnioskiem o wydanie potwierdzenia dokonania rejestracji przedsiębiorcy lub innego podmiotu gospodarczego do podatku VAT.
Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie