Jak wypełnić wniosek EDS o dodatek solidarnościowy przez PUE ZUS?

Ustawa antykryzysowa wprowadziła w życie szereg nowych przepisów, między innymi nowe świadczenie tzw. dodatek solidarnościowy. Nowe świadczenie to rodzaj wsparcia dla osób, które straciły pracę oraz dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Warunki otrzymania dodatku solidarnościowego

O dodatek solidarnościowy może ubiegać się były pracownik, który mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Nowe świadczenie zostało skierowane dla osób z którymi po 15 marca w następstwie COVID-19 pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Istotny jest zatem fakt z czyjej inicjatywy została rozwiązana umowa, w przypadku rozwiązania z inicjatywy pracownika dodatek solidarnościowy nie będzie przysługiwać. Taka sama zasada obowiązuje, w przypadku zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym oraz rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. Kolejnym warunkiem otrzymania świadczenie jest nie posiadanie przez wnioskodawcę innego tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ubiegający się o świadczenie posiada w urzędzie pracy status bezrobotnego lub pobiera stypendium. Taka sama sytuacja dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Jak wyżej zostało wspomniane o dodatek solidarnościowy może ubiegać się również osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy. Jednak w takiej sytuacji urząd wstrzymuje dotychczasowe wypłaty zasiłku.

Wysokość dodatku

Dodatek solidarnościowy jest przyznawany w wysokości 1 400,00 zł miesięcznie.

Terminy obowiązywania dodatku i składania dokumentów

Osoba uprawniona do świadczenia może się o nie ubiegać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Dodatek solidarnościowy można otrzymać maksymalnie za 3 miesiące w okresie wyżej podanym, natomiast nie można go otrzymać wcześniej niż miesiąc w którym nastąpiło złożenie wniosku. Oznacza to, że w sytuacji złożenia wniosku w lipcu, osoba uprawniona dostanie świadczenie wyłącznie przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu).

Jak wypełnić wniosek?

W pierwszej kolejności należy zalogować się do PUE-ZUS, np. za pomocą profilu zaufanego na stronie www.zus.pl

PUE ZUS logowanie

Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać zakładkę Ubezpieczony.

zakładka ubezpieczony w PUE ZUS

Kolejno w rozwijanym menu po lewej stronie, odszukać zakładkę Dokumenty i wiadomości.

dokumenty i wiadomości w PUE ZUS

Następnie w zakładce Dokumenty i wiadomości należy wybrać Dokumenty robocze.

dokumenty robocze w PUE ZUS

W części Dokumenty robocze na dole strony należy wybrać ikonę Utwórz nowy.

PUE tworzenie nowego dokumentu

Z części Lista dostępnych dokumentów należy odszukać Wniosek EDS.

wniosek EDS w PUE ZUS

Nazwę odpowiedniego wniosku można również wyszukać korzystając z filtra.

wniosek EDS filtrowanie

Po zaznaczeniu wniosku należy na dole strony wybrać Utwórz dokument.

wniosek EDS - tworzenie dokumentu

Tak jak wyżej zostało wspomniane formularz zawiera w sobie instrukcję wypełnienia, do której każdy wnioskodawca powinien się dostosować, aby uniknąć podstawowych błędów.

wniosek EDS - instrukacja wypełniania

Poniżej zostaną opisane sekcje I, II, III i IV.

 1. Dane wnioskodawcy

  W pierwszej części wniosku należy samodzielnie wskazać dane takie jak:

  • obywatelstwo oraz
  • rachunek bankowy w Polsce.
  W przypadku pytań i wątpliwości podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w znacznym stopniu ułatwia kontakt ze strony ZUS-u.

  Pozostałe dane takie jak:

  • PESEL,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • płeć,
  • oraz dane adresowe
  zostaną automatycznie uzupełnione.
  wniosek EDS - dane wnioskodawcy
 2. Dane pracodawcy

  W sytuacji, gdy wnioskodawca był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych wpisanie numeru NIP spowoduje automatyczne pobranie pozostałych danych byłego pracodawcy.

  wniosek EDS - dane pracodawcy
 3. Dodatkowe wymagane informacje

  Sekcję należy uzupełnić wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jeżeli w miesiącu złożenia wniosku został przez niego pobrany zasiłek/stypendium. Wówczas należy wskazać kwotę netto pobranego zasiłku/stypendium.

  wniosek EDS - dodatkowe informacje
 4. Oświadczenie

  Warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia jest zaznaczenie:

  • punktu 3– nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników lub obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub pobierające stypendium oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny)
  • punktu 4– mam miejsce zamieszkania w Polsce oraz posiadam obywatelstwo polskie lub jestem cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
  wniosek EDS - oświadczenie

  Następnie należy wybrać przycisk Sprawdź. System wskaże, czy zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola.

  wniosek EDS - sprawdzanie

  W kolejnym kroku należy u góry strony wybrać ikonę Zapisz oraz na koniec ikonę Zamknij.

  wniosek EDS - zapisz i zamknij

  W panelu Szczegóły dokumentu roboczego na dole strony należy wybrać ikonę Wyślij.

  wniosek EDS - szczegóły dokumentu roboczego

  Po wybraniu ikony Wyślij wyświetli się komunikat z oświadczeniem, że podpisanie wniosku oznacza akceptację i podpisanie wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku.

  wniosek EDS - podpisanie

  Po akceptacji należy wybrać sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskazać podpis, którego wnioskodawca chce użyć.

Wniosek można podpisać na kilka sposobów:

 • profilem PUE,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym (PZ ePUAP) lub
 • podpisem osobistym (e-dowód).

Obowiązki osoby pobierającej dodatek solidarnościowy

Jeżeli osoba pobierająca dodatek solidarnościowy posiada status bezrobotnego ma obowiązek poinformować o tym fakcie urząd pracy. W przypadku wystąpienia u osoby pobierającej świadczenie okoliczności, które mogą spowodować utratę prawa do tego świadczenia ma on obowiązek niezwłocznego powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie złożenia lub wysłania pisma odręcznego.

Negatywna decyzja a odwołanie

Wnioskodawca dodatku solidarnościowego w sytuacji otrzymania decyzji negatywnej ma prawo odwołać się do ZUS-u w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Więcej informacji znajduje się tutaj.

W jaki sposób ZUS przekaże informację

Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu prawa do dodatku zostanie udostępniona na profilu wnioskodawcy na portalu PUE ZUS. W przypadku akceptacji wniosku przez ZUS, uprawniony otrzyma kwotę przyznanego dodatku na podany przez niego we wniosku numer rachunku bankowego.

Instrukcja pokazująca jak odczytać informację o decyzji dostępna jest na stronie ZUS-u.

Każdą pozytywną i negatywną decyzję dotyczącą dodatku solidarnościowego wnioskodawca ma obowiązek podpisać certyfikatem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie podaje informacje, że w razie wątpliwości, można się z nimi kontaktować:

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: cot@zus.pl.

Przeczytaj również: Bon Turystyczny – odpowiedzi na pytania beneficjentów.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań