Blog ifirma.pl

Jak założyć firmę budowlaną krok po kroku?

|
|
6 minut czytania
Sektor budowlany daje wiele możliwości rozwoju. Co zrobić, aby założyć firmę budowlaną? Wystarczy kilka kroków. Sprawdź.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Usługi budowlane zawsze będą w cenie, szczególnie w okresie wzmożonych inwestycji. Jednak własna firma budowlana powinna być przede wszystkim dobrze przemyślanym biznesem, bo nietrudno w tej branży natknąć się na przeszkody. Grunt to jednak pomysł. Jeśli go masz, podpowiadamy co zrobić, jak założyć firmę budowlaną. Wystarczy kilka kroków. Sprawdź.

Firma budowlana – wymagania wstępne

Przed założeniem działalności warto zrobić rozpoznanie rynku i opracować wstępny biznesplan. Potrzebny będzie też spory kapitał na start, przede wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu, ale też jako zaplecze finansowe. Warto być przygotowanym na ewentualny brak płynności finansowej, która może pogrążyć później całą firmę. Jest to nie bez znaczenia, bo według Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor zadłużenie firm budowlanych w 2017 roku wzrosło o prawie pół miliarda złotych. Dlatego tak ważny jest biznesplan i analiza rynku.

Chyba niezmiennie największym popytem cieszą się usługi z zakresu wykończenia wnętrz. Jest to zarazem, obok branży ogrodzeniowej, gałąź „budowlanki” obarczona największym ryzykiem wykonawczym (źródło). Rynek może być przesycony firmami o takim profilu działalności. W każdym razie zakładając firmę, dobrze jest zacząć od małych zleceń i tego, co umie się najlepiej, a dopiero z czasem – w miarę rozwoju działalności – poszerzać zakres usług, przyjmować większe zlecenia i zatrudniać kolejnych pracowników.

Firmę budowlaną może założyć każda osoba. Nie potrzeba do tego licencji, koncesji ani zezwoleń. Nie jest też konieczne ukończenie szkoły budowlanej lub specjalnych kursów. Niektóre czynności wymagają co prawda posiadania uprawnień (np. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako architekt lub inżynier budownictwa), lecz takie uprawnienia może mieć pracownik odpowiedzialny za te zadania, a nie sam właściciel. Dodatkowo niektóre urządzenia podlegają dozorowi technicznemu, np. dźwigi, wciągniki, żurawie czy układnice.

Rejestracja działalności

Firmę budowlaną można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najczęstsza i najprostsza do założenia forma działalności. Za zobowiązania firmy odpowiada się całym swoim majątkiem. Każdy podatnik może prowadzić tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować działalność wystarczy:

 1. Złożyć wniosek CEIDG-1 do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną, np. przez naszą stronę CEIDG).Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem do US i ZUS oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.
 2. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności złożyć w ZUS druk ZUA lub ZZA. Pierwszy jest zgłoszeniem jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, drugi do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.Uwaga! Osoby prowadzące działalność pozarolniczą mają obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo:

 • W przypadku rejestracji do VAT: najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R.
 • W przypadku zatrudnienia pracowników: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy zgłosić pracownika do ZUS.
 • Przydaje się: założenie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki.

Założenie firmy jest bezpłatne, ale samo prowadzenie już nie. Z chwilą założenia działalności przedsiębiorca staje się zobligowany do odprowadzania składek ZUS i opłacania podatków. Warto też pamiętać o kosztach związanych z księgowością: można zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu lub korzystać z programu do samodzielnego prowadzenia księgowości.

Ważne!
 

Znasz się na budownictwie jednak obowiązki związane z księgowością wydają Ci się skomplikowane? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Firma budowlana a kasa fiskalna

Jeśli firma przekroczy rocznie 20 tys. zł obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wówczas konieczne będzie zainstalowanie kasy fiskalnej. Przedsiębiorca ma na to dwa miesiące od dnia końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

Jeśli firma przekroczy 20 tys. zł obrotu ze sprzedaży, lecz każdą sprzedaż dokumentuje na fakturze, a zapłatę otrzymuje bezpośrednio na rachunek bankowy, to nie musi instalować kasy.

Siedziba działalności firmy budowlanej

Siedzibą firmy może być mieszkanie przedsiębiorcy z wydzieloną powierzchnią pod działalność lub wynajęte biuro. Dla przedsiębiorców wykonujących usługi w siedzibie klienta lub będących podwykonawcami innych firm nie ma to dużego znaczenia. Jeśli firma zatrudnia pracowników, miejsce pracy powinno spełniać odpowiednie wymogi BHP.

Przeznaczenie mieszkania (lub jego części) do celów prowadzenia działalności należy zgłosić do spółdzielni lub administratora budynku – takie zgłoszenie spowoduje wzrost podatku od nieruchomości, ale tylko dla tej części, która służy celom firmowym.

Warto też zadbać o jakiś magazyn, garaż lub schowek dla posiadanego sprzętu.

Ewidencja odpadów w firmie budowlanej

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych (np. odpady betonu, usunięte tynki, tapety, okleiny, drewno, szkło, tworzywa sztuczne oraz inne odpady z budowy, remontów i demontażu) mają obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i co roku – w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – składać sprawozdanie Marszałkowi Województwa.

Firma budowlana – koszty

Średni koszt podstawowego sprzętu do wykonywania usług budowlanych wynosi ok. 10 000 zł. Do tego dochodzą koszty eksploatacyjne, np. wymiana tarcz czy wierteł. Prowadząc firmę, nie obędzie się również bez samochodu, najlepiej typu półdostawczego. Koszt takiego używanego pojazdu, w zależności od stanu, będzie się wahał od 10 000 do 25 000 złotych. Każdy właściciel firmy budowlanej powinien również rozważyć zakup ubezpieczenia OC. W ten sposób w oczach klientów i inwestorów działalność jest po prostu bardziej wiarygodna, a sama firma zabezpieczona na wypadek nieoczekiwanych okoliczności.

Zatrudnianie cudzoziemców w firmie budowlanej

Zatrudnienie cudzoziemców to dla wielu firm jedyne wyjście, aby znaleźć “ręce do pracy”, których brakuje na polskim rynku. Warunkiem legalnego zatrudnienia jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą mieć pozwolenie na pracę, ważną wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski. Taka osoba może wykonywać tylko pracę wskazaną w zezwoleniu.

Bez zezwolenia mogą pracować obywatele Unii Europejskiej albo osoby, które mają status uchodźcy/ zezwolenie na osiedlenie się/ zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE/ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim/ kontynuują stacjonarne studia wyższe/ posiadają Kartę Polaka/ są absolwentami polskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Takie osoby mogą wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, to po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę.

Wniosek składa się do właściwego dla siedziby pracodawcy urzędu wojewódzkiego do 30 dni przed zaplanowanym zatrudnieniem cudzoziemca. Koszt wydania zezwolenia wynosi od 50 do 100 zł w zależności od jego długości (od 1 do 3 lat).

Jeśli pracodawca stwierdzi, że z tytułu zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenie cudzoziemiec podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, to taką osobę należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

Warto spróbować

Pomimo wysokiego progu wejścia, czyli dużej konkurencji, wymagających klientów i potrzebnych pieniędzy na start, własna firma budowlana może być bardzo dobrym i opłacalnym biznesem. To świetny pomysł dla tych, którzy mają doświadczenie i chcieliby zacząć pracować według własnych zasad.

Najbliższe lata zapowiadają się bardzo dobrze. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa czeka nas ożywienie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Przed założeniem działalności warto jednak zrobić rozpoznanie rynku i opracować wstępny biznesplan.

Warto też postarać się o dotację na założenie działalności gospodarczej.

Sprawdź: Jak dostać dofinansowanie na start

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie