Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego? Aktualne zasady

zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Twoi członkowie rodziny nie mają ubezpieczenia zdrowotnego? Sprawdź, w jaki sposób zgłosić członka rodziny do tego ubezpieczenia.

Prawo do skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej przysługuje pod warunkiem, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Zdarzają się jednak takie przypadki, że nie zawsze podlegamy pod takie ubezpieczenie, z różnych powodów. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ członka rodziny może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osoba, która posiada takie ubezpieczenie. Jakie aktualnie obowiązują zasady zgłaszania opiszemy w dzisiejszej publikacji.

Kto jest członkiem rodziny?

W pierwszej kolejności musimy sobie wyjaśnić kogo uważa się za członka rodziny. W tym zacnym gronie znajdą się:

 • dzieci własne,
 • dzieci męża i żony,
 • dzieci przysposobione,
 • dzieci, dla których jesteśmy opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą,
 • wnuki,
 • mąż,
 • żona,
 • rodzice, dziadkowie, o ile pozostają z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Uwaga!
Dzieci mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego o ile:
 • nie ukończyły 18 lat,
 • nie ukończyły 26 lat, jeśli kontynuują naukę,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważne
Dziadkowie mogą ubezpieczyć wnuki, jeśli żaden z rodziców nie jest objęty dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Rodzice nie mogą również posiadać uprawnień do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek

Kiedy powinno się zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Okoliczności, które zmuszają do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być różne. Najczęściej będzie to kontynuacja nauki przez dzieci, czy pozostawanie bez pracy innego członka rodziny. Zgłoszenia może dokonać każda z wymienionych wcześniej osób, o ile sama posiada ważny tytuł do ubezpieczeń. Trzeba pamiętać, żeby zawiadomienia dokonywała tylko jedna osoba, nie ma potrzeby żeby np. dziecko było zgłaszane do ubezpieczenia przez ojca i matkę.

Ważne! W przypadku zgłaszania do ubezpieczeń wstępnych, przykładowo matkę, ojca, dziadka, babcię, musi zostać spełniony dodatkowy warunek, o którym jest mowa w ustawie – pozostawanie z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

W jaki sposób można zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie do ZUS musi być przekazane przez płatnika składek. Oznacza to, że może być dokonane przez różne instytucje, w zależności od tego, gdzie jest ubezpieczona osoba zgłaszająca.

Osoba pracująca
U swojego pracodawcy lub zleceniodawcy
Przedsiębiorca
Osobiście do ZUS na formularzu ZUS ZCNA
Bezrobotny
Przez urząd pracy
Osoba ubezpieczona dobrowolnie w NFZ
Osobiście do ZUS na formularzu ZUS ZCNA
W przypadku narodzin dziecka zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać w terminie 7 dni od nadania numeru PESEL
W pozostałych przypadkach zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w ciągu 7 dni od ustania prawa do ubezpieczenia
Osoba ubezpieczona będzie widoczna w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)

Kiedy powinno się wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli zgłoszony wcześniej członek rodziny nabył tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, to należy dokonać jego wyrejestrowania, będzie to miało miejsce m.in. w następujących sytuacjach:

Członek rodziny podjął pracę i z tego tytułu jest ubezpieczony
Dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki.
W takim przypadku pełnoletnie dziecko powinno się zarejestrować w urzędzie pracy i tam będzie podlegało pod ubezpieczenie zdrowotne
Dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki.
W takim przypadku pełnoletnie dziecko powinno się zarejestrować w urzędzie pracy i tam będzie podlegało pod ubezpieczenie zdrowotne
Dziecko ukończyło 26 lat.
W takim przypadku jeżeli będzie kontynuowana nauka obowiązek objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym będzie spoczywał na uczelni. Obowiązkiem studenta jest powiadamiania uczelni o konieczności objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym
Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę zgłaszającą członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
W tej sytuacji należy dokonać również wyrejestrowania członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
Nastąpiła zmiana pracy przez osobę zgłaszającą członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – tytuł do ubezpieczenia stał się nieaktualny
W tych okolicznościach nastąpi wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia u byłego pracodawcy i ponowne zarejestrowanie u aktualnego pracodawcy
Członek rodziny podlega pod inny tytuł do ubezpieczenia
Przykładowo: praca sezonowa, stypendium sportowego, własna działalność gospodarcza, rejestracja jako bezrobotny,
Wyrejestrowania należy dokonać w ciągu 7 dni od powstania okoliczności zmieniających

Podsumowanie

Każda osoba, która chce korzystać z publicznej służby zdrowia musi mieć tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli takiego tytułu nie posiada osobiście, to w sytuacjach opisanych w publikacji może być zgłoszona przez członka najbliższej rodziny. Należy przestrzegać zasady ubezpieczenia w jednym miejscu, jedna osoba nie powinna być zgłaszana kilka razy. Jeżeli nie posiadamy żadnego tytułu do ubezpieczeń, to można złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem. W takim przypadku zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w NFZ. Termin na zarejestrowanie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 7 dni od powstania lub ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kto może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny?

  Członkami rodziny mogą być dzieci własne, wnuki, małżonek, rodzice, dziadkowie, pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

 2. 🔸Kiedy zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Członka rodziny należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku kontynuacji nauki, pozostawania bez pracy lub innych okoliczności wymagających ubezpieczenia.

 3. 🔸Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Zgłoszenie odbywa się przez płatnika składek, takiego jak pracodawca, urząd pracy lub osobiście do ZUS na odpowiednim formularzu.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość